Jokaisella lapsella on oikeus vaikuttaa omaan arkeensa ja sen sisältämien palveluiden kehittämiseen. Jokaisen lapsen pitäisi voida vaikuttaa omalla tavallaan. Siksi Minua kuullaan -hanke järjestää Osallisuusviikolla 7.-11.9. kaksi erilaista osallistavaa kyselyä maahanmuuttajataustaisille vammaisille lapsille.

Kyselyjen pohjalla on juuri julkaistu toimintasuositus lasten osallisuuden vahvistamisesta perhekeskustoiminnan kehittämisessä. Suosituksen on tehnyt Lastensuojelun Keskusliiton koordinoima Perheet keskiöön! -hanke yhteistyössä Pelastaa Lapset ry:n Arjesta voimaa -hankkeen sekä Kehitysvammaliiton, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön ja Vammaisperheyhdistys Jaatisen koordinoiman Minua kuullaan -hankkeen kanssa.

Lasten ottaminen mukaan perhekeskustoiminnan kehittämiseen on kannattavaa niin lapsen kuin työntekijän näkökulmasta. Lapsia kuuntelemalla lapsille itselleen tärkeät, iloa ja hyvinvointia tuovat ja lapsen oloa helpottavat asiat tulevat näkyviksi. Työntekijän ei tarvitse keksiä tai arvailla, millainen toiminta olisi lapsen näkökulmasta mielekästä ja auttaisi lasta, vaan hän saa oman asiantuntemuksensa rinnalle lasten tiedon. Kehittämiseen osallistuminen lisää parhaimmillaan lapsen kokemusta osallisuudesta ja omien mielipiteiden arvosta.

Toimintasuosituksessa kuvataan hyvin konkreettisesti, miten lasten osallisuutta voidaan toiminnan kehittämisessä vahvistaa. Erilaiset työkaluvinkit tukevat osallisuuden vahvistamisen vaiheita ja tarjoavat ammattilaisille valmiita välineitä yhteiskehittämiseen lasten kanssa.

Lasten osallisuuden vahvistaminen on erittäin tärkeää, eikä se saa jäädä aikuisten osallisuuden jalkoihin. Monesti lasten antama palaute saattaa jäädä aikuisilta huomaamatta. Toimintasuositus tarjoaa ammattilaisille keinoja, miten pysähtyä kuulemaan lapsia ja ottaa heidät aidosti mukaan toiminnan kehittämiseen.

Lisätietoa:
Suunnittelija Sanna Tuisku-Lehto, Kehitysvammaliitto, Minua kuullaan -hanke, p. 050 356 0943

Lue lisää toimintasuosituksesta Lastensuojelun Keskusliiton sivuilta:
Toimintasuositus lasten osallisuuden vahvistamisesta perhekeskustoiminnan kehittämisessä