Hallitus lupasi kehysriihessä parantaa osatyökykyisten asemaa työmarkkinoilla. Suomeen perustetaan ”Välittäjä Oy”, joka palkkaa osatyökykyisiä pidempikestoisiin työsuhteisiin tarjoten vuokratyövoimaa muille työnantajille. Yhtiölle asetetaan tavoitteeksi, että osa työntekijöistä työllistyy kuitenkin lopulta muun työnantajan palvelukseen avoimille työmarkkinoille.

Tarkoituksena on, että nykyisin avotyötoiminnassa olevista kehitysvammaisista henkilöistä mahdollisimman moni työllistyisi normaaliin palkkasuhteeseen Välittäjä Oy:n kautta. Kehitysvammaliitto näkee tässä positiivisia mahdollisuuksia, kunhan varmistetaan, että väylä kuntien työllistämispalveluista Välittäjä Oy:n palveluiden piiriin on olemassa.

Kuntia tuetaan asettamaan ostopalveluihinsa sosiaalisia kriteerejä esimerkiksi pitkään työttömänä olleen tai osatyökykyisten työllistämiseksi.

Hallitus lupasi myös edelleen kehittää palkan ja työkyvyttömyyseläkkeen yhteensovittamista, esimerkiksi laajentaa lineaarista mallia. Kehitysvammaliiton mielestä lineaarinen malli tulisi laajentaa myös täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Tämä tarkoittaisi, että ansaittu työtulo ei leikkaisi eläketuloa samassa suhteessa.

Myönteistä on myös se, että rahapelitoiminnan tuottojen laskua luvattiin kompensoida järjestöille vuosina 2022 ja 2023. Hallitus myös käynnistää jatkotyön uuden pysyvän rahoitusmallin valmistelemiseksi Veikkauksen tuottojen saajille. Jatkotyö tehdään tiiviissä yhteistyössä edunsaajien kanssa.

Kehysriihessä kohdistettiin rahaa myös koronan aiheuttaman oppimisvajeen paikkaamiseen sekä nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin ja niiden saavutettavuuden ja saatavuuden parantamiseen. Kokonaisuudessa luvattiin huomioida myös perheiden tuen tarpeet. Jo valmiiksi heikommassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden tuen tarve on kasvanut entisestään koronan seurauksena ja tarvitaan välittömiä toimia perheiden tukemiseen.

Lisätietoa:

Toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto, p. 09 3480 9214