Päivänselvää – Ympäristö- ja luonnontieto (Maria Sjöblom) käsittelee käytännöllisesti luontoa ja siellä tavattavia eliöitä. Oppilas saa perustietoja luonnon ilmiöistä ja esimerkiksi siitä, mitä luonnossa voi syödä. Yksi kirjan tavoitteista on antaa oppilaalle tietoa, millaista luonto on Pohjoismaissa.

Kirja on suunniteltu yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskeleville tai muuta erityistä tukea tarvitseville oppilaille.

Kirja muodostuu yleiskielisistä opettajan ohjeista, oppilaan selkokielisistä tekstikappaleista, tehtävistä sekä erilaisista kuvista. Opettajan sivuilla on esitetty opiskelun tavoitteita sekä ideoita ja pedagogisia vinkkejä aiheen havainnollistamiseksi. Oppilaan sivut ovat kopioitavaa materiaalia.

Tekstin, kuvien ja piirrosten yhteydessä on aiheeseen liittyviä tehtäviä, jotka voivat olla kysymyksiä, piirrostehtäviä tai kokeita. Tehtävät on valittu niin, että ne tukevat oppimista ja herättävät keskustelua sekä kiinnostusta ympäristö- ja luonnontietoa kohtaan.

Verkosta maksutta ladattavia lisämateriaaleja ovat mm. luvut Maatila, Liikenne ja Ihminen. Ne julkaistaan kevään 2013 aikana.

Päivänselvää – Ympäristö- ja luonnontieto (esillä runsaasti näytesivuja) (www.opike.fi)