Koulutukset ovat Opetushallituksen tukemaa maksutonta täydennyskoulutusta opetushenkilöstölle.

Tarjolla on esimerkiksi Tikas-koulutusmallin vuosittainen TikasPäivitys, jossa tutustutaan mm. iPadeihin ja opetukseen sopiviin ohjelmiin (apps) sekä saadaan vinkkejä tablet-laitteen käytöstä opetustyössä.

Lisätietoa