Työmarkkinoille osallistuvista ja niille pyrkivistä kehitysvammaisista henkilöistä moni on osatyökykyinen. Heille palkkatuki on merkittävä keino, joka tukee työmarkkinoille pääsyä. Ensimmäiset palkkatyökokeilut ovat usein alle 12 kuukauden mittaisia.

Tämän vuoksi Kehitysvammaliitto vastustaa hallituksen lakiesitystä, joka heikentäisi palkkatuetussa työssä olevien ihmisten asemaa. Esityksen mukaan ns. työssäoloehto pitenisi ja se muuttuisi tuloperusteiseksi. Työttömyyspäivärahaan olisi oikeutettu vasta, kun työ on kestänyt yli 12 kuukautta ja ansiot ovat olleet vähintään 930 euroa kuukaudessa. Käytännössä tämä jättäisi suurimman osan kehitysvammaisista ihmisistä työttömyyspäivärahan ulkopuolelle, sillä työkyvyttömyyseläkkeen ohella työskentelevät henkilöt saavat ansaita tällä hetkellä enintään 922 euroa kuukaudessa.

Ilman palkkatukea työskentelevän henkilön, jonka tulot koostuvat eläkkeestä ja alle 922 euron ansaintarajan olevista palkkatulosta, olisi lähes mahdotonta saavuttaa ikinä tilannetta, jossa hän olisi oikeutettu työttömyyspäivärahaan.

Kehitysvammaliitto pitää myönteisenä, että hallitusohjelma sisältää lineaarisen mallin kehittämisen myös täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä oleville. Tämä joustavoittaisi palkan ja eläkkeen yhteensovittamista.

Kehitysvammaliitto korostaa, että palkkatuettu työsuhde on työsuhde siinä missä muutkin. Palkkatuettuun työhön sekä myös lyhyt- ja osa-aikaisen työn vastaanottamiseen tulisi kannustaa kaikin tavoin.

Kehitysvammaliiton lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (pdf)

Lisätietoa:
Toiminnanjohtaja Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto, p. 040 741 6179