Papunet tukee Kehitysvammaliiton jäseniä ja järjestää koulutusta verkkosivustojen saavutettavuudesta syksyllä 2023. Kolmiosaisen koulutuksen aikana koulutetaan jäsenorganisaation työntekijöitä, tarkistetaan järjestön verkkosivuston saavutettavuus ja annetaan ehdotuksia sivuston saavutettavuuden kehittämiseksi.

Koulutus pitää sisällään kolme yhteistä päivää, joiden aikana perehdytään esimerkiksi saavutettavuuden ja selkokielen käsitteisiin, erilaisten vammojen ja toimintarajoitteiden vaikutuksiin digipalvelun käyttämisessä sekä digipalvelulain ja WCAG-kriteeristön vaatimuksiin. Lisäksi Papunet tekee organisaation verkkosivustolle saavutettavuustarkistuksen, jonka kehittämiskohteita tarkastellaan yhdessä organisaation työntekijöiden kanssa.

Saavutettavuuskoulutus on suunnattu kaikille verkkosivujen suunnittelussa ja kehittämisessä mukana oleville. Prosessi järjestetään syys–marraskuussa 2023.

Lue lisää Kehitysvammaliiton koulutuskalenterista ja ilmoita organisaatiosi mukaan!

Kehitysvammaliiton Papunet on verkkosivujen saavutettavuuden asiantuntija, joka tarjoaa tietoa, ohjeita ja koulutusta saavutettavien verkkosivujen toteutuksesta.

Lisätietoa:
Saavutettavuusyksikön johtaja
Sami Älli
040 837 8348
sami.alli(at)kvl.fi

Koulutuskalenteri