Teos avaa viisiosaisen yhteiskuntaopin kirjasarjan.

Yhteiskunnan toimintaa esittelevät perusasiat kerrotaan Yhteiskunta-kirjasarjassa, jonka kustantamisesta vastaa Oppimateriaalikeskus Opike.

Sarjan ensimmäinen osa Perhe ja hyvinvointi julkaistiin vuodenvaihteessa.

Kokonaisuus on suunnattu yhteiskuntaopin materiaaliksi yläasteen erityisopetukseen. Selkokielinen teksti soveltuu myös maahanmuuttajaopetukseen. Selkeät kuvat tukevat tekstiä.

Perhe ja hyvinvointi käsittelee perheen perustamiseen, avioliittoon ja avoliittoon liittyviä asioita kuten nimenantoa lapselle, vihkimissääntöjä sekä puolisoiden oikeuksia ja velvollisuuksia erilaisissa parisuhteissa.

Kolmannessa luvussa käydään läpi perinnönjakoon liittyvät käytännöt ja säädökset. Neljäs luku kertoo, millaisia tukia hyvinvointivaltio takaa kansalaisille. Viidennessä luvussa esitellään, mitä monikulttuurinen Suomi tarkoittaa historiallisesti sekä nykypäivänä.

Jokaisen luvun jälkeen on harjoitustehtäviä, joista osa on kertaavia ja osa yhteistä keskustelua sekä pohdiskelua herättäviä.

Yhteiskunta-kirjasarjan seuraavat osat ovat Oikeusvaltio Suomi, Raha ja talous, Valta ja vaikuttaminen sekä Työelämän aakkoset. Ne ilmestyvät vuoden 2011 aikana.

Perhe ja hyvinvointi Kehitysvammaliiton verkkokaupassa