Kotimaisen vammais- ja terveystyön hyväksi tehtävä Pieni ele -keräys sai lahjoituksia 2,3 miljoonaa euroa. Pieni ele -keräys järjestettiin presidentinvaalin yhteydessä äänestyspaikoilla ympäri Suomen. Keräyksen kulut olivat tänä vuonna vain seitsemän prosenttia, kiitos vapaaehtois- ja talkootyön.

Pieni ele on 18 vammais- ja terveysjärjestön yhteinen keräys, jolla kerätään rahaa kotimaiselle vammais- ja terveystyölle. Kehitysvammaliitto on yksi tuensaajista.

Edelleenkin suosituin keräystapa on perinteinen äänestyspaikolla tapahtuva lipaskeräys. Keräyksessä oli mukana yli 13000 vapaaehtoista ympäri Suomen.

”Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille sekä keräyksessä mukana olleille vapaaehtoisille. Keräyksen tuotolla on suuri merkitys järjestöjen tärkeälle työlle paikallisella ja valtakunnallisella tasolla”, keräyksen projektipäällikkö Erika Mäntylä painottaa.

Seuraavan kerran Pieni ele -keräys järjestetään kunnallisvaalien yhteydessä lokakuussa 2012.