puhevammaisten viikon tunnuskuva

Aina löytyy keino viestiä, kun on tahtoa. Ilman tarvittavaa tukea puhevamma syrjäyttää vahvasti.

Suomessa on noin 65 000 puhevammaista ihmistä, jotka eivät pysty ilmaisemaan itseään puheella tai ymmärtämään puhetta. Ilman tarvittavaa tukea he ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta.

Puhevammaiset ihmiset tarvitsevat sitä, että muut ihmiset ottavat heidän kommunikointitapansa huomioon ja mukauttavat omaa viestintäänsä sen mukaan. Yleensä löytyy aina jokin tapa viestiä, vaikka se ei olisi puhe.

Kommunikoida voidaan kuvilla, eleillä, jotkut hyötyvät viittomista ja osalla on käytössään erilaisia apuvälineitä, kuten aakkostauluja, joista sanat voidaan muodostaa kirjain kirjaimelta, tai kommunikointilaitteita, jotka puhuvat kirjoitetun tekstin ääneksi. Osa käyttää apuna puhevammaisten tulkkia. Puhevammaisen ihmisen kanssa kohtaamisessa tärkeää on antaa kommunikoinnille aikaa, koska esimerkiksi monien apuvälineiden kanssa kommunikointi on hitaampaa.

”Valitettavasti kaikki Suomen puhevammaiset ihmiset eivät ole saaneet tarvitsemaansa apuvälinettä tai heidän lähipiirinsä ei tiedä, miten parhaiten tukisi vuorovaikutusta puhumattoman tai erittäin epäselvästi puhuvan läheisensä kanssa”, Kehitysvammaliiton tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekin kehittämispäällikkö Eija Roisko sanoo.

Puhevamma ylipäätään on huonosti tunnettu vamma, vaikka se voi kohdata ketä tahansa elämän aikana – esimerkiksi aivoinfarktin tai onnettomuudessa tapahtuneen aivovaurion seurauksena.

”Tärkeintä on oikea asenne silloin, kun kohdataan puhevammainen henkilö vaikkapa asiakaspalvelutilanteessa. Kun on halua ja yritystä ymmärtää, yleensä viestit puolin ja toisin ymmärretään.”

Puhevammaisten viikko näkyy kymmeninä tapahtumina eri puolilla Suomea. Kehitysvammaliiton Tikoteekissa on avoimet ovet 2.10. klo 12-16. Tule tutustumaan puhelaitteisiin, kommunikointikansioihin, kommunikointiohjelmiin tablet-tietokoneilla, tietokoneen ohjaustapoihin ja tukiviittomiin. Lisäksi on tarjolla tietoa Tikoteekin ja Papunetin toiminnasta. Pyydämme yli viiden hengen ryhmiä ilmoittautumaan ystävällisesti etukäteen: anu.sallinen(at)kvl.fi, p. 09 34809 374.

Kaikki puhevammaisten viikon tapahtumat on listattu puhevammaisten viikon sivuille:

http://www.puhevammaistenviikko.fi/tapahtumat/

Hetkiä arjessa -videot kuvaavat onnistunutta viestintää

Kehitysvammaliitto on tuottanut puhevammaisten viikolle kolme videota, joissa kuvataan hetkiä puhevammaisten henkilöiden arjessa. Esimerkit ovat tilanteista, joissa kommunikointi ja osallistuminen onnistuvat, kun käytössä on erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä ympäröivät ihmiset mukauttavat omaa tapaansa viestiä.

Tarvittavan tuen avulla puhevammaiset henkilöt voivat elää hyvää elämää ja osallistua, kuten videoiden esimerkkihenkilöt, jotka luennoivat, bloggaavat, tapaavat ystäviään, shoppailevat ja tekevät kaikkea sitä, mitä muutkin.

Ensimmäiset videot on julkaistu, loput julkaistaan puhevammaisten viikon kuluessa:

Hetkiä Elinan arjessa (YouTube)

Hetkiä Vernen arjessa

Lisätietoa: Eija Roisko p. 040 590 3801, eija.roisko@kvl.fi

Puhevammaisten viikon Facebook-sivu:

https://www.facebook.com/Puhevammaistenviikko/