Kansainvälinen Puhevammaisten päivä 6.10. käynnistää Puhevammaisten viikon. Suomessa on noin 65000 puhevammaista ihmistä, jotka eivät pysty puhumaan tai joiden puhe on hyvin epäselvää. Puhevammalla tarkoitetaan vaikeutta ymmärtää tai tuottaa puhetta niin hyvin kuin arjen vuorovaikutuksen sujumiseksi olisi tarpeen.

Puhevammaisten viikolla tuodaan esiin tietoa, positiivisia elämäntarinoita ja onnistuneita apuvälineratkaisuja, joiden avulla puhevammaiset ihmiset voivat osallistua yhteiskunnan normaaliin toimintaan. Moni puhevammaisista henkilöistä, heidän omaisistaan tai edes ammattilaisista ei tiedä näistä apuvälineratkaisuista ja muista mahdollisuuksista kommunikoida. Kommunikoinnin apuvälineet auttaisivat noin 30000 puhevammaista henkilöä. Siksi puhevammaisten viikolla on tärkeää tuoda esille näitä ratkaisuja.

Puhevammaisten viikko herättelee pohtimaan, miten sanoisit, jos et voisi puhua. Puhevammaisuus voi kohdata ketä tahansa missä iässä tahansa. Jokaisella on oikeus puhua ja ilmaista itseään. Ymmärretyksi tuleminen edellyttää toimivia kommunikointikeinoja. Oikeus kommunikointiin on perusoikeus.

Puhevammaisten viikkoa koordinoi Kehitysvammaliiton tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki. Yhteistyökumppaneina ovat lukuisat puhevamma-alan järjestöt, valtion erityiskoulut, kirjastot ja keskussairaalat.

Puhevammaisten viikon tapahtumat paikkakunnittain (www.puhevammaistenviikko.fi)

Lisätietoa

Puhevammaiset henkilöt kertovat elämästään videoilla