Puhevammaisten viikkoa vietetään 6.-12. lokakuuta. Kehitysvammaliiton Tikoteekissa (Viljatie 4 B, Helsinki) on avoimet ovet keskiviikkona 8.10. kello 12–16. Tervetuloa tutustumaan puhetta tukeviin kommunikoinnin ratkaisuihin kuten puhelaitteisiin, kuvakansioihin, tietokonepohjaisiin kommunikointiohjelmiin ja erilaisiin tietokoneen ohjaustapoihin kuten katseohjaukseen.

Puhevammaisten viikon pääteemana on tänä vuonna “Pysähdy hetkeksi, kuuntele minua”.

Suomessa on noin 65 000 puhevammaista ihmistä, jotka eivät pysty puhumaan tai joiden puhe on hyvin epäselvää. Heidän voi myös olla vaikeaa ymmärtää puhetta. Puhevammalla tarkoitetaan vaikeutta ymmärtää tai tuottaa puhetta niin hyvin kuin arjen vuorovaikutuksen sujumiseksi olisi tarpeen.

Kaikilla ihmisillä on tarve olla vuorovaikutuksessa. Puhevammaisen ihmisen kohtaamisessa on tärkeintä pysähtyä ja antaa vuorovaikutukselle aikaa. Puhevammainen ihminen saattaa käyttää erilaisia kommunikoinnin apuvälineitä, kuten kommunikointitaulua tai -kansiota, puhelaitetta tai tietoteknisiä kommunikoinnin apuvälineitä. Hänellä voi myös olla tulkki käytössään. Vaikeasti puhe- ja kehitysvammaiset ihmiset eivät pysty käyttämään apuvälineitä. Heille lähellä olevien ihmisten tuki on ensiarvoisen tärkeää vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi.

Puhevamma voi olla synnynnäinen tai myöhemmällä iällä saatu. Puhevammaisuus voi olla seurausta esimerkiksi aivoverenkierron häiriöstä tai päähän kohdistuneesta iskusta. Puhevammaisuus voi kohdata ketä tahansa missä iässä tahansa.

Jokaisella on oikeus ilmaista itseään. Ymmärretyksi tuleminen edellyttää toimivia kommunikointikeinoja. Oikeus kommunikointiin on perusoikeus.

Puhevammaisten viikon tapahtumia koordinoi Kehitysvammaliiton tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki. Yhteistyökumppaneina ovat lukuisat puhevamma-alan järjestöt ja muut toimijat.

Viikon tapahtumat eri puolilla Suomea: www.puhevammaistenviikko.fi