RAY jakoi 18.4. ensimmäiset tunnustuspalkinnot vaikuttavasta järjestötyöstä. Tänä vuonna Vaikuttavaa!-tunnustus myönnettiin kolmelle RAY:n avustamalle järjestölle: Kehitysvammaliitto, Pesäpuu ry ja Exit – pois prostituutiosta ry.

Kehitysvammaliitto palkitaan toiminnasta sikiöaikana alkoholille altistuneiden FASD-lasten ja -nuorten auttamiseksi. Pesäpuu ry palkitaan työstä sijoitettujen lasten ja nuorten kuulemisen lisäämiseksi lastensuojelussa. Exit – pois prostituutiosta ry:n palkittu hanke estää nuoriin kohdistuvaa seksuaalista häirintää ja seksinostoa kertomalla nuorille heidän oikeuksistaan ja aikuisten kaltoinkohtelijoiden toimintatavoista.

Vaikuttavaa!-tunnustuksen perusteluina on kohderyhmien tavoittaminen ja merkittävä hyötyminen toiminnasta sekä tavoiteltujen ja pysyvien tulosten saavuttaminen. RAY:ssä käytiin läpi projektien loppuraportteja, tutkimuksia, arviointeja ja selvityksiä. Jokaisessa palkitussa järjestössä käytiin myös paikan päällä.

– Julkinen järjestelmä ei pysty yksin huolehtimaan kansalaisten hyvinvoinnista. Järjestöjen työllä on tässä ratkaiseva osa. Useilla järjestöillä on laajaa osaamista ja hyvät yhteydet apua ja tukea tarvitseviin ihmisiin. Vaikuttavalla järjestötyöllä maailmaa muutetaan oikeasti paremmaksi, toteaa RAY:n seurantapäällikkö Janne Jalava.

Lapsille ja nuorille konkreettista apua

Pesäpuu ry:n palkitussa hankkeessa koottiin sijaisperheissä ja lasten- ja nuortenkodeissa kasvaneista nuorista Selviytyjät-tiimi, joka osallistuu lastensuojelun työmenetelmien kehittämiseen. Selviytyjät kouluttavat lastensuojelualan ammattilaisia, tukevat toisiaan ja jakavat kokemuksensa sijaishuollosta.

– Monille nuorille järjestämämme tilaisuudet ovat ensimmäisiä mahdollisuuksia tavata vertaisiaan ja keskustella asioista niiden oikeilla nimillä. Nuoret kokemuksineen on alettu ottaa vakavasti puhuttaessa lastensuojelusta ja sen kehittämisestä, toteaa Pipsa Vario Selviytyjistä.

Kehitysvammaliiton hankkeessa osoitettiin sikiöaikaisen alkoholialtistuksen elämänmittaiset vaikutukset. Hankkeessa oli mukana FASD-nuoria ja heidän sijaisperheitään. Tutkimusosuudessa selvitettiin leikki- ja kouluikäisten FASD-lasten elämäntilannetta ja tuen tarvetta. Alkoholin lapselle aiheuttamat vauriot vaihtelevat lievistä oppimisvaikeuksista vaikeaan kehitysvammaan ja elimellisiin vaurioihin. Millaista on raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaurioittaman lapsen elämä?

– Alkoholivaurio vaikeuttaa oppimista ja elämänhallintaa vielä aikuisiässä. Siksi näistä asioista pitää puhua. Selviytymistarinoitakin on, mutta niihin on tarvittu hyvät ja sinnikkäät tukiverkot, toteaa erityisasiantuntija Heikki Seppälä.

Exit-hanke ennaltaehkäisee nuoriin kohdistuvaa seksuaalista kaltoinkohtelua ja vastikkeellisen seksin ostamista alaikäisiltä. Nuorten on tärkeä tietää heitä suojelevat lait ja toimintatavat heidän kohdatessa häirintää, houkuttelua tai seksinostoyrityksiä.

– Aikuisten tulee ottaa vastuu siitä, että nuorten seksuaalinen kaltoinkohtelu ja vastikkeellisen seksin ostaminen loppuu, sanoo projektipäällikkö Tanja Auvinen.

Vaikuttavaa! on osa RAY:n avustaman toiminnan seurannan kehittämistä. RAY:n avustamien järjestöjen tuki ulottuu Suomen kaikkiin maakuntiin ja 163 kuntaan. Tänä vuonna RAY:n voittovaroista myönnettiin avustuksia yhteensä 301 miljoonaa euroa 779 sosiaali- ja terveysalan järjestölle 1596 eri kohteeseen.

Lisätietoa

  • RAY, seurantapäällikkö Janne Jalava, p. 040 350 1538
  • RAY, viestintäpäällikkö Liisa Kairesalo, p. 040 820 1829
  • Pesäpuu ry, kehittämispäällikkö Johanna Barkman, p. 040 514 4855
  • Kehitysvammaliitto, erityisasiantuntija Heikki Seppälä, p. 0400 442 831
  • Exit – pois prostituutiosta ry, projektipäällikkö Tanja Auvinen, p. 0400 325 204
  • FASD – sikiöaikainen alkoholialtistus (www.verneri.net)
  • Alkoholin vaurioittamat -kirja (www.opike.fi)