Vuoden selväsanainen -kunniakirjan vastaanottaneet projektisuunnittelija Riikka Törnroos ja lääkintäneuvos Olli Wanne Satakunnan sairaanhoitopiiristä. Kuva: Kaisa KaatraSelkokeskuksen neuvottelukunta on myöntänyt Vuoden selväsanainen -palkinnon Satakunnan sairaanhoitopiirille. Palkintoperustelujen mukaan sairaanhoitopiirin potilaaksi on kenen tahansa helppo tulla, kun tietoa on saatavilla yleiskieltä helpommalla selkokielellä. Palkinto luovutettiin sairaanhoitopiirin edustajille maanantaina 15.6.2015 Porissa.

Palkintoperusteissa todetaan myös, että Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta selkokielisen tiedottamisen edistämiseksi on erityisen ansiokasta ja uraauurtavaa. Selkokieliset potilasohjeet ja verkkosivut ovat kunnianhimoisesti ja asiantuntevasti toteutettu hanke, jota voi esitellä malliesimerkkinä muille sairaanhoitopiireille.

Satakunnan sairaanhoitopiiri on useiden vuosien ajan tuottanut selkokielellä potilaille jaettavia potilasohjeita sekä julkaissut yleisölle tarkoitetut verkkosivustonsa selkokielellä.

– Sairaanhoitopiiri on osoittanut valtavasti voimavaroja selkokieliseen tiedotukseen. Tuloksena on ollut tekstimäärältään laajin selkomateriaali, minkä varmaan mikään julkinen toimija on koskaan tuottanut, sanoo Selkokeskuksen kehittämispäällikkö Leealaura Leskelä.

– Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta sopii hyvin myös tämän vuoden teemaan. Selkokeskus on mukana virkakielikampanjassa, jolla kannustetaan valtion ja kuntien viranomaisia parantamaan kielenkäyttöään sekä muistutetaan selkokielen käytön tarpeesta, Leskelä lisää.

Selkeä tiedotus on kaikkien etu

Sairaanhoitopiiri on tuottanut selkomateriaalia vuoden 2012 alusta lähtien. Ensin julkaistiin potilasohje sädehoitoon tulevalle. Positiivisen palautteen myötä julkaistiin myös muita potilasohjeita ja uusittiin verkkosivusto. Potilasohje annetaan tai lähetetään kotiin potilaalle, joka on tulossa hoitoon sairaalaan tai jonka pitää hoitaa itseään jollakin tavalla kotona.

– Aluksi oli ajatuksena, että tuotetaan materiaalia erityisryhmien käyttöön, niille väestöryhmille, joita selkokielen ajatellaan palvelevan. Selkokieltä tarvitsevien seulonta huomattiin kuitenkin mahdottomaksi, joten tehtiin päätös, että kaikki yleiskieliset potilasohjeet korvataan selkokielisillä, kertoo projektisuunnittelija Riikka Törnroos Satakunnan sairaanhoitopiiristä.

– Näin selkokieli ei leimaa ketään ja toisaalta ketään ei haittaa, että asiat on sanottu selkeästi, Törnroos lisää.

Mallia muille sairaanhoitopiireille

Suunnitelmissa on, että kaikki tärkeimmät potilasohjeet julkaistaan selkokielellä. Verkkosivujen tavoitteena on, että potilasta ja asiakasta koskeva informaatio olisi pitkälti selkokieltä.

– Tärkeää on, että selkotoiminnalla on koko sairaanhoitopiirin ja erityisesti johdon tuki, Riikka Törnroos painottaa.

Myös muissa sairaanhoitopiireissä on kiinnostuttu Satakunnan kokemuksista, erityisesti Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä. Vaasassa on järjestetty koulutusta selkokielen tuottamisessa, ja siellä on myös oltu kiinnostuneita hyödyntämään Satakunnassa tuotettuja materiaaleja.

Vuoden selväsanainen -palkinto

Vuoden selväsanainen -palkinto myönnetään joka toinen vuosi henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan edistänyt selkokielistä tiedottamista ja kielellistä tukea tarvitsevien ihmisten tiedonsaamisen mahdollisuuksia.

Aiemmat Vuoden selväsanainen -palkinnon saajat:

 • 2013 Leija-lehti ja päätoimittaja Jaana Teräväinen
 • 2012 Oikeusministeriön vaalitiedotus
 • 2010 Kelan tiedotus
 • 2008 tuottaja Pertti Seppä / Yleisradion Selkouutiset
 • 2006 kirjailija Kari Vaijärvi
 • 2004 palkintoa ei jaettu
 • 2002 Yleisradion lasten uutiset: Uutisjuttu
 • 2000 Valtion taidemuseon saavutettavuushanke
 • 1998 X-tra (ruotsinkielinen nuorten tv-ohjelma)
 • 1996 käsikirjoittaja Elina Halttunen

Kehitysvammaliiton Selkokeskus on valtakunnallinen selkokielen asiantuntijakeskus, jonka tavoitteena on edistää selkokielistä tiedotusta, tiedonvälitystä ja kulttuuria Suomessa.

Selkokeskuksen neuvottelukunta ohjaa selkokieleen liittyvää toimintaa. Neuvottelukuntaan on nimennyt edustajansa 37 eri tahoa.

Selkokieli on yleiskieltä helpompaa ja ymmärrettävämpää kieltä viestintään, joka suunnataan erityisryhmille, esimerkiksi eri vammaisryhmille, maahanmuuttajille tai iäkkäille henkilöille. Selkokeskuksen arvion mukaan selkokielestä hyötyy noin puoli miljoonaa suomalaista.

Selkokielen periaatteita voi käyttää hyväksi myös viestinnässä, jolla tavoitellaan suurta yleisöä.

Lisätietoa

 • kehittämispäällikkö, päätoimittaja Leealaura Leskelä, Selkokeskus,
  p. 09 3480 9241, leealaura.leskela(ät)kvl.fi
 • Selkokeskuksen neuvottelukunnan puheenjohtaja Pertti Rajala,
  p. 050 552 3827, pertti.rajala(ät)satakunta.fi
 • projektisuunnittelija Riikka Törnroos, Satakunnan sairaanhoitopiiri,
  p. 044 707 9431, riikka.tornroos(ät)satshp.fi
 • Satakunnan sairaanhoitopiiri (www.satshp.fi)