Leealaura Leskelä. Kuva: Patrik Lindström

Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen kehittämispäällikkö Leealaura Leskelä on valittu suomen kielen lautakuntaan. Suomen kielen lautakunta toimii suomen kielen huollon asiantuntijaelimenä. Lautakunta päättää kielenkäyttöä koskevista yleisluonteisista tai periaatteellisista suosituksista sekä esittää kannanottoja kielenkäytöstä ja kielipolitiikasta.

Uuden lautakunnan muut jäsenet ovat toimittaja Ville Eloranta, opetusneuvos Minna Harmanen (varapuheenjohtaja), osastonjohtaja Salli Kankaanpää, professori Jaakko Leino (puheenjohtaja), nimistönsuunnittelija Kaija Mallat, suomentaja Sampsa Peltonen ja professori Jari Sivonen. Lautakunnan sihteerinä jatkaa erityisasiantuntija Sari Maamies Kotimaisten kielten keskuksesta.

Lautakunnan kolmivuotiskausi kestää kesäkuun 2015 alusta toukokuun 2018 loppuun.