Lukuiloa - ohjaajan opas -kirjan kansi.
Kuva: Sofia Santanen

Miten löytää lukemisen ilo silloin, kun lukeminen on vaikeaa? Tähän haasteeseen tartuttiin Selkokeskuksen Lukuiloa kaikille lukijoille -hankkeessa, jossa kehitettiin selkokirjallisuuden lukupiirimalli ja materiaalipaketti lukupiirien ohjaajille.

Selkokeskuksen hankkeen tavoitteena on innostaa heikosti lukevia nuoria ja aikuisia lukemisen pariin ja lisätä tietoisuutta selkokirjallisuudesta. Nyt hankkeessa on luotu selkokirjallisuuden lukupiirimalli ja materiaalipaketti, joiden kehittämisessä ovat avustaneet niin selkokieltä tarvitsevat ihmiset kuin alan ammattilaisetkin. Hanketta rahoittaa Opetushallituksen Lukuliike vuosina 2022–2023.

Selkokirja tarjoaa elämyksiä myös heikosti lukeville

Selkolukupiirissä luetaan helpolla suomen kielellä kirjoitettuja selkokirjoja ohjaajan johdolla. Lukemisen lisäksi lukupiirissä voidaan keskustella luetusta tai tehdä vaikkapa tekstiin liittyviä tehtäviä. Lukupiirin sisältöä mukautetaan lukupiiriläisten tarpeisiin, jotta jokaisella olisi mahdollisuus osallistua ja nauttia kirjallisuudesta lukutaidon tasosta riippumatta. Lukupiirimallia voidaan hyödyntää esimerkiksi kirjastoissa, kouluissa ja muussa lukutaitotyössä selkokieltä tarvitsevien ihmisten parissa.

Ohjaajan oppaasta tukea selkolukupiirin vetämiseksi

Selkokeskus julkaisi lukupiirin ohjaajan oppaan Lukuviikolla 17.–23.4. Käytännönläheinen opas on tarkoitettu ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita selkolukupiirin vetämisestä. Oppaassa kerrotaan esimerkiksi, miten selkokirjallisuuden lukupiiri rakentuu, mistä selkokirjoja löytää ja mitä täytyy huomioida vuorovaikutustilanteissa selkokieltä tarvitsevien ihmisten kanssa. Oppaan lopusta löytyy selkolukupiiriin sopivia eri tasoisia lukuvinkkejä ja tehtäviä. Opas on maksuton ja siihen voi tutustua Selkokeskuksen verkkosivulla.

Ohjaajan opas on materiaalipaketin ensimmäinen osa. Materiaalipaketin jälkimmäinen osa on podcast-muotoinen verkkokurssi, joka julkaistaan myöhemmin keväällä. Podcastissa syvennytään selkokieleen ja -kirjallisuuteen yhdessä aiheen asiantuntijoiden kanssa.

Kehitysvammaliiton Selkokeskus edistää selkokielistä tiedonvälitystä ja kulttuuria. Selkokieli on selkeää yleiskieltäkin helpompi kielimuoto, josta hyötyy 650 000–750 000 suomalaista. Selkokielen tarpeen taustalla voi olla esimerkiksi kehitysvamma, muistisairaus, heikko lukutaito tai se, että äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi.

Lisää tietoa:

Selkokirjallisuuden lukupiiri (selkokeskus.fi)

Selkokirjallisuus (selkokeskus.fi)

Yhteydenotot:
Jenni Stolt
Hankesuunnittelija
jenni.stolt (at) kvl.fi
050 5311979