Selkeästi kaikille. Selkomittari

Selkokeskus on julkaissut selkokielen mittarin. Se on selkokielen asiantuntijoille ja kielentutkijoille kehitetty apuväline, jolla voidaan mitata ja arvioida tekstien selkokielisyyttä.

Selkomittari on kehitetty Selkokeskuksessa. Kotimaisten kielten keskus on tarjonnut kielellistä asiantuntija-apua mittarin kehittämisessä. Testaajina ovat toimineet Selkokeskuksen kouluttamat asiantuntijat.

”Mittarin avulla voidaan osoittaa, että joku teksti todella on selkokieltä. Selkokielen periaatteet eivät ole jonkun ihmisen henkilökohtaisia mieltymyksiä, vaan todellisia tekstin ominaisuuksia, jotka voidaan todistaa mittarilla”, sanoo Selkokeskuksen kehittämispäällikkö Leealaura Leskelä.

Selkokieli on suomen kielen muoto, jossa kieltä on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Selkokieli sopii ihmisille, joille yleiskieli on liian vaikeaa. Selkokeskuksen arvion mukaan noin 430 000–650 000 ihmistä Suomessa tarvitsee selkokieltä.

Selkokielen mittarin käyttö edellyttää selkokielen asiantuntemusta ja kielellistä osaamista. Mittari ei sovellu yleisohjeistukseksi, jonka avulla voi tuottaa selkokielistä tekstiä. Tällaisia ohjeistuksia löytyy Selkokeskuksen verkkosivuilta (selkokeskus.fi) ja selkokielen teoriakirjoista (esim. Leealaura Leskelä & Auli Kulkki-Nieminen: Selkokirjoittajan tekstilajit, 2015).

Selkokielen mittaria on testattu informoivien selkotekstien arvioinnissa. Jatkossa selkokielen mittaria kehitetään soveltumaan entistä paremmin erilaisten tekstilajien arvioimiseen.

Selkokielen mittari julkistetaan Selkeän kielen päivän tilaisuudessa, joka pidetään Kelan päätoimitalossa Helsingissä 11.10.

Tutustu Selkokielen mittariin Selkokeskuksen verkkosivuilla 

Lisätietoa: kehittämispäällikkö Leealaura Leskelä, Selkokeskus/Kehitysvammaliitto, p. 09 3480 9241