Kehitysvammaliiton Selkokeskus on mukana Hyvään virkakieleen! -kampanjassa.

Kampanjalla kannustetaan valtion ja kuntien viranomaisia parantamaan kielenkäyttöään, tarjotaan keinoja viestinnän selkeyttämiseen ja muistutetaan selkokielen käytön tarpeesta. Kampanja jatkuu vuoden 2015 loppuun.

Kampanja alkaa avajaistilaisuudella maanantaina 13.10. eduskunnan Kansalaisinfossa. Samana päivänä vietetään kansainvälistä selkeän kielen päivää, jolloin kansalaiset ja viranomaiset eri puolilla maailmaa tempaisevat ymmärrettävien tekstien puolesta.

Hyvään virkakieleen! -kampanja on julkisen hallinnon yhteinen ponnistus kohti selkeitä ja ymmärrettäviä tekstejä.

Virkakielikampanjan järjestävät valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hanke, Kotimaisten kielten keskus (Kotus), opetus- ja kulttuuriministeriö, valtioneuvoston kanslia, eduskunta, Kuntaliitto ja Selkokeskus.

Kampanja tekee tunnetuksi Hyvän virkakielen toimintaohjelman suosituksia. Toimintaohjelma tarjoaa koulutuksen ja neuvonnan avulla virastoille ja kunnille keinoja, joiden avulla päästään parempaan virkakieleen.

Kampanjan kummina toimii liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen. Kampanjan pilottiorganisaatioita ovat mm. liikenne- ja viestintäministeriö, Tampereen kaupunki, Vaasan kaupunki, Maahanmuuttovirasto, Kela ja Verohallinto.

Lisätietoa