Eduskuntaan on tulossa käsiteltäväksi lakiuudistus, jonka tarkoituksena on parantaa digitaalisten palvelujen ja sähköisen asioinnin saavutettavuutta.

Kehitysvammaliiton mielestä lakimuutos on tarpeellinen ja lakiehdotuksen mukaiset toimenpiteet tulevat parantamaan lain piirissä olevien julkishallinnon verkkopalveluiden saavutettavuutta.

Puutteena lakiehdotuksessa on, että se vaikuttaa pääosin vain digitaalisten palvelujen tekniseen saavutettavuuteen eli esimerkiksi palvelujen toimivuuteen apuvälineillä (etenkin ruudunlukuohjelmilla).

Oppimisen ja ymmärtämisen haasteita kokeville ihmisille lakiehdotus ei ole tuomassa suuria edistysaskeleita. Lakiesityksessä puhutaan kyllä digipalvelujen ymmärrettävästä kielestä, mutta ymmärrettävyyttä ei määritellä tarkemmin.

Kehitysvammaliiton mielestä lakitekstissä pitäisi mainita selkokieli. Ainakin kaikille kansalaisille tarkoitetut, kaikkein olennaisimmat julkisen hallinnon palvelut ja niiden käytön ohjeistukset pitäisi tuottaa selkokielisinä.

Myönteisenä Kehitysvammaliitto pitää sitä, että lain perusteluissa selkokieli mainitaan ja sitä kehotetaan joissain tapauksissa käyttämään. Lainsäädäntötyössä on siis tiedostettu palvelujen helppoa käytettävyyttä ja kielen saavutettavuutta tarvitsevien käyttäjien suuri määrä, mutta tähän tunnistettuun tarpeeseen tuleva lainsäädäntö ei kuitenkaan vastaa kovin hyvin. Tilannetta parantaisi selkokielen käytön sisällyttäminen itse lakitekstiin.

Kehitysvammaliitto antoi aiheesta lausunnon valtiovarainministeriölle.

Kehitysvammaliiton lausunto kokonaisuudessaan (pdf)