Kehitysvammaliitto ehdottaa, että selkokieli nostettaisiin selkeämmin esiin Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi -toimintaohjelmassa. Selkokieli on konkreettinen väline parantaa tiedon saavutettavuutta. Lisäämällä selkokielistä viestintää, palvelua ja tiedonvälitystä palveltaisiin kaikkia kansalaisia ja lisäksi tavoitettaisiin ihmisryhmät, joilla on kielellisiä vaikeuksia.

Toimenpideohjelmassa kuvataan laajasti esteettömyyden ja saavutettavuuden haasteita ja mainitaan myös selkokieli ja sen suuri tarve.

Kehitysvammaliiton mielestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi verkkopalvelujen saavutettavuudesta antaa hyvän pohjan esteettömille verkkopalveluille. Direktiivi ei kuitenkaan kata kognitiivisen saavutettavuuden aluetta kovinkaan laajasti. Tällöin vaarana on, että liian monimutkaiset käyttöliittymät tai hankala teksti estävät osallistumista ja aiheuttavat digisyrjäytymistä.

Kehitysvammaliiton lausunto liikenne- ja viestintäministeriön toimenpideohjelmasta Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi kokonaisuudessaan (pdf)