Valtion apurahat selkokielisen ja muun saavutettavan kirjallisuuden tuottamiseen ovat parhaillaan haettavana. Hakuaika päättyy 30. tammikuuta 2015. Apurahoja voivat hakea selkokirjojen kirjoittajat, kuvittajat sekä koskettelukirjojen tekijät, avustuksia voivat hakea selkokirjakustantajat. Apurahaa voidaan tietyin rajoituksin hakea myös selkokirjallisuuteen liittyviin kehittämis- ja tutkimushankkeisiin. Tukea myönnetään selkokielisten kauno- ja tietokirjojen työstämiseen ja julkaisemiseen. Oppikirjoille tai muille oppimateriaaleille ei myönnetä tukea, ei myöskään jo valmistuneille julkaisuille. Selkokirjallisuuden valtiontuet jakaa Selkokeskuksen yhteydessä toimiva selkokirjatyöryhmä. Työryhmän jäseninä on kirjailijajärjestöjen, kirjastolaitoksen ja Selkokeskuksen neuvottelukuntaan kuuluvien tahojen edustajia sekä kuvituksen asiantuntija. Myönnetyt avustukset ja apurahat ovat vaihdelleet noin 600 eurosta 4000 euroon. Apuraha- ja avustuspäätökset tehdään pitkälti näytteiden perusteella. Tekstinäytteiden tulee olla riittävän laajat, jotta niiden perusteella on mahdollista muodostaa kokonaiskuva tulevasta julkaisusta. Kuvitusnäytteistä tulee ilmetä kokonaiskuva tulevasta kuvituksesta ja sen soveltuvuudesta selkokirjan kuvitukseksi. Lisätietoja selkokirjallisuuden apurahoista sekä hakulomakkeet ja -ohjeet löytyvät Selkokeskuksen verkkosivuilta (papunet.net). Lisätietoja antaa myös selkokirjatyöryhmän sihteeri Ari Sainio, p. (09) 3480 9242. Selkojulkaisun tunnistaa selkotunnuksesta: