Selkokeskuksen selkokirjatyöryhmä on myöntänyt Oulun kaupunginkirjastolle selkokirjallisuuden Seesam-palkinnon. Perusteluiden mukaan Ouluun on hankittu hyvä ja kattava selkokirjakokoelma. Myös uusimmat selkokirjat löytyvät hyllystä. Henkilökunta on perillä selkokielestä ja osaa opastaa asiakkaita selkokirjojen maailmaan. Henkilökunta on myös innostunutta ja ymmärtää selkokielen merkityksen. Erityisryhmien toiveita kunnioitetaan ja heidät otetaan huomioon tasa-arvoisina kirjastonkäyttäjinä.

Seesam-palkinto luovutettiin Helsingin Kirjamessuilla lauantaina 26. lokakuuta 2013.

Selkokirjallisuudelle on vuodesta 1992 alkaen jaettu Seesam-palkintoa. Palkinnon myöntää Selkokeskuksen selkokirjatyöryhmä, joka vastaa selkokirjallisuuden valtionavun jakamisesta. Palkinto myönnetään joka toinen vuosi tunnustuksena selkokielisen kirjallisuuden edistämisestä, esimerkiksi ansioituneelle kirjailijalle, kuvittajalle, kääntäjälle, tutkijalle tai kustantajalle.

Häräntappoase selkokielellä

Samassa tilaisuudessa Helsingin Kirjamessuilla julkistettiin Anna-Leena Härkösen esikoisteoksesta Häräntappoaseesta selkokielinen mukautus. Anna-Leena Härkönen haastettiin kaksi vuotta sitten selkokirjakummiksi. Selkokirjakummius tarkoittaa, että kirjailija osallistuu selkokirjallisuuden puolesta puhumiseen antamalla luvan oman teoksensa mukauttamiseen selkokielelle.

”Nyt Häräntappoase on muokattu selkokielelle. Sillä tavalla se saa monia uusia lukijoita. Toivottavasti kaikki saavat kirjasta jotakin irti”, Anna-Leena Härkönen sanoo.

Häräntappoaseen mukautti selkokielelle kokenut selkokirjoittaja Johanna Kartio.

”Yritin säilyttää puheen rytmin ja mahdollisimman paljon Härkösen omaa tekstiä. Pyrin vain karsimaan lauseita. Keskeisin ero on siis lauseiden ja virkkeiden pituudessa ja runsaudessa”, Johanna Kartio kuvailee selkomukautuksen lähtökohtia.

Anna-Leena Härkönen haastoi seuraavaksi selkokirjakummiksi Reijo Mäen.

Selkokielinen kirjallisuus auttaa monia saamaan lukuelämyksiä ja tietoa maailmasta. Esimerkiksi monet kehitysvammaiset ihmiset tai maahanmuuttajat eivät pysty lukemaan yleiskielisiä teoksia, jolloin selkokirjat tarjoavat vaihtoehdon.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee vuosittain selkokielistä kirjallisuutta. Ministeriön tuen avulla selkokielisen kirjallisuuden kirjoittajat, kuvittajat ja kustantajat saavat mahdollisuuden julkaista selkokielistä kirjallisuutta. Selkokieli tarjoaa saavutettavaa kirjallisuutta sekä viestintää monille erityisryhmille, jotka muuten eivät pääsisi näistä osallisiksi.

Selkokeskus on osa Kehitysvammaliittoa. Selkokeskus edistää selkokielen ja selkokielisen kirjallisuuden asemaa Suomessa. Häräntappoaseen selkokielisen mukautuksen kustantaja on Kehitysvammaliiton oppimateriaalikeskus Opike.

Lisätietoa

Selkokeskuksen johtaja Leealaura Leskelä, Kehitysvammaliitto, p. 040 717 1971