Selkokirjallisuuden valtionavustusta haki tänä vuonna ennätysmäärä selkokirjojen tekijöitä. Hakemuksia tuli 87, joista selkokirjatyöryhmä on valinnut vuoden 2023 valtionavustuksen saajat.

Avustusta myönnettiin 110 000 euroa yhteensä 45 hakijalle. Avustuksen turvin julkaistaan 22 uutta selkokirjaa, joiden joukossa on esimerkiksi novellikokoelmia, lasten- ja nuortenkirjallisuutta, tietokirjoja, koskettelukirjoja sekä nykykirjallisuutta. Osa avustusta saaneista kirjoista on kirjoitettu suoraan selkokielellä, osa taas muokattu selkokielelle yleiskielisen kirjan pohjalta.

Tulevia suoraan selkokielellä kirjoitettuja teoksia ovat esimerkiksi Tittamari Marttisen Parasta elämässä -nuortenromaani (Pieni Karhu), Tapani Baggen veijaritarina Kirves-Reetta (Avain) ja Jasu Rinneojan Kauno etsii töitä (Reuna). Tuettuja selkomukautuksia ovat muun muassa Felix Salten Bambi (Oppian, selkomukautus Tuomas Kilpi) ja Nadja Sumasen Sade on kaikille sama -novellikokoelma (Avain, selkomukautus Riikka Tuohimetsä).

Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen yhteydessä toimii työryhmä, joka jakaa vuosittain avustusta selkokirjojen kirjoittajille, kuvittajille, kustantajille sekä koskettelukirjojen tekijöille. Jaetut avustukset ovat osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kehitysvammaliitolle delegoimaa avustusta, jonka tavoitteena on edistää selkokirjallisuuden julkaisua ja siten lukemisen tasa-arvoa.

Selkokirjoissa käytetään selkokieltä, jota on helppo ymmärtää tuttujen sanojen, lyhyiden lauseiden sekä selkeän tarinan ja taiton ansiosta. Selkokirjat sopivat kaikille, joille yleiskielisten kirjojen lukeminen on haastavaa tai mahdotonta. Suomessa ilmestyy vuosittain noin 30 selkokirjaa eri kustantajilta.

Seuraava selkokirjallisuuden valtionavustuksen haku alkaa 31.12.2023 ja päättyy 31.1.2024.

Lisätietoa

Myönnetyt apurahat, selkokeskus.fi

Selkokirjallisuus, selkokeskus.fi

Selkokirjallisuuden valtionavustus, selkokeskus.fi

Ella Airaksinen
asiantuntija / selkokirjatyöryhmän sihteeri
ella.airaksinen(at)kvl.fi