Monilla on vaikeuksia rahan käyttämisessä. Nyt apua voi etsiä helposti ymmärrettävistä selkoaineistoista. Materiaaleissa kerrotaan, miten rahankäyttöä voi suunnitella ja miten raha-asiat voi hoitaa turvallisesti.

Kokonaisuuteen kuuluvat Rahankäytön opas -esite sekä verkkomateriaali raha-asioiden hoitamisesta, video maksukortilla maksamisesta ja Näin säästät menoissa -kuvasarjat. Opas on toteutettu myös ruotsiksi.

Materiaaleja on testattu erityisopiskelijoiden, afaattisten henkilöiden ja maahanmuuttajien kanssa. Materiaaleissa kerrotaan raha-asioista selkeästi ja lyhyesti niin, että kuva tukee aina voimakkaasti käsiteltävää asiaa.

Uudet verkkomateriaalit löytyvät Papunetin selkosivuilta (www.papunet.net).

Painettua Rahankäytön opasta voi tilata ilmaiseksi suomeksi Selkokeskuksesta osoitteesta selkokeskus(ät)kvl.fi ja ruotsiksi LL-Centeristä osoitteesta
ll-center(ät)fduv.fi.

Materiaalit on toteutettu Papunet-verkkopalveluyksikön Selkoilmaisu arjen tukena -hankkeessa yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Hannu Virtanen, p. 040 503 1003