Oppimateriaalien kustantajat voivat hakea selkotunnusta oppimateriaaleilleen toukokuun alusta lähtien. Muutos koskee vain selkotunnusta, ei selkokirjallisuuden valtiontukea.

Selkojulkaisut tunnistaa omasta nuolimerkistä. Tunnus toimii selkokielisyyden takeena. Tunnuksen saamiseksi julkaisun on vastattava selkokielen kriteerejä kielen, kuvituksen ja ulkoasun suhteen.

Kirjallisuudelle selkotunnuksen myöntää Selkokeskuksen selkokirjatyöryhmä, esitteille ja oppaille Selkokeskus sekä verkkosivuille Selkokeskus ja Papunet-verkkopalvelu yhteistyössä.

Oppimateriaaleille voi hakea tunnusta samoin näytevaatimuksin kuin muullekin selkokirjallisuudelle, joten hakemukseen tulee liittää riittävät teksti-, kuvitus- ja taittonäytteet. Selkokirjatyöryhmä tekee päätöksen tunnuksesta pääsääntöisesti noin kuukauden kuluessa hakemisesta.

”Selkokirjatyöryhmä pitää tärkeänä, että myös oppimateriaaleissa on selkotunnus silloin, kun ne täyttävät selkokriteerit. Selkotunnus on käyttäjille viesti siitä, että materiaali on sanastoltaan, rakenteeltaan ja sisällöltään yleiskieltä helpompaa”, linjaa Selkokeskuksen selkokirjatyöryhmän puheenjohtaja Tuija Takala.

Lisätietoa

Eliisa Uotila
Suunnittelija
Selkokeskus/Kehitysvammaliitto
P. 09 3480 9242