Mietteliäs nuori mies.

EHYT ry:n ja Kehitysvammaliiton valtakunnallinen SELVIS-yhteishanke on käynnistynyt. Hankkeessa kehitetään itsenäistyville kehitysvammaisille nuorille kohdennettua ennalta ehkäisevää päihde- ja pelikasvatustyötä.

Mainoksissa alkoholi on osa trendikästä elämäntapaa ja pelaamalla voittaa. Nuorille markkinoidaan entistä tehokkaammin erilaisia siidereitä, lonkeroita ja oluita. Kehitysvammaisten nuorten integroituminen tiiviimmin yhteiskuntaan tuo heidät mukaan myös vallitsevaan päihde- ja pelikulttuuriin.

Saavutettavaa päihde- ja pelihaitoista kertovaa materiaalia ja tietoa ei aina ole kehitysvammaisten nuorten saatavilla. Ehkäisevän päihdetyön materiaaleissa ja malleissa kuvataan usein vammattomia nuoria.

”Mikäli kehitysvammaiset nuoret eivät saa käyttöönsä soveltuvaa materiaalia, ei myöskään tapahdu oppimista ja ymmärtämistä”, SELVIS-projektin asiantuntija Liisa Jokela Kehitysvammaliitosta toteaa.

Yleisessä ehkäisevässä päihde- ja pelihaittatyössä kehitysvammaisten nuorten tarpeet eivät vielä ole riittävästi esillä. Ammattilaisetkaan eivät aina käytä saatavilla olevaa tietoa näiden nuorten ohjaamiseen, eikä heillä usein edes ajatella voivan olla tällaisia riskejä.

Oletus, että nuoret alkaisivat käyttää päihteitä, koska he eivät pysty vastustamaan kaveripiirin sosiaalista painetta, ei saa juuri tukea tutkimustiedosta. Kehitysvammaisilla nuorilla saattaa kuitenkin olla vähemmän mahdollisuuksia kehittää ja harjoitella päätöksentekoon liittyviä taitoja ja vastustustaitoja.

”Käytännön kokemus Kehitysvammaliiton elämäntaidollisissa vertaisryhmissä on näyttänyt, että kehitysvammaisilla nuorilla on tarve saada harjoitella sekä elämäntaitoja että vastustamistaitoja. Päihde- ja pelihaitoista puhuminen on ollut kehitysvammaisille nuorille ryhmässä sensitiivistä ja hyvinkin kielletyksi koettu puheenaihe”, sanoo Jokela.

Ehkäisevä päihdetyö on osa oppilaitosten terveystiedon opetusta. On tarpeen tuottaa ehkäisevän päihdetyön malleja vastaamaan paremmin myös kehitysvammaisten nuorten tarpeita itsenäiseen elämään siirryttäessä. SELVIS-hankkeessa lähdetään liikkeelle nuorten itsensä kanssa.

”On merkittävää, että saamme kohderyhmän nuoret mukaan mallien suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä ammattilaisten kanssa”, iloitsee projektipäällikkö Taava Lankinen EHYT ry:stä.

Nuorten kehittämisverkosto kootaan syksyn 2018 aikana. Yhdessä nuorten kanssa saadaan selvitettyä, millainen oppimismateriaali on ymmärrettävää, motivoivaa ja saavutettavaa. Näin saadaan käyttäjälähtöistä tietoa ja osaamista aineiston muokkaamiseen. Myöhemmin kehittämistyöhön liittyvät myös ammattilaiset.

SELVIS on osa eriarvoisuuden vähentämisen Arvokas-avustusohjelmaa, jota koordinoi Setlementtiliitto. Rahoittajana on STEA.

Lisätietoa

  • Projektiasiantuntija Liisa Jokela, liisa.jokela (ät) kvl.fi, p. 050 5928 505
  • Projektipäällikkö Taava Lankinen, taava.lankinen (ät) ehyt.fi, p. 050 470 2047
  • SELVIS-hanke EHYT ry:n sivuilla (www.ehyt.fi)