Teos on julkaistu Kehitysvammaliiton tutkimuksia -sarjassa.

Moraalilla on ihmisyhteisöissä ainakin kahdenlaisia tehtäviä. Moraalin kautta pidetään yllä yhteisöllisiä normeja ja sosiaalista kiinteyttä, mutta myös erotellaan hyvää ja pahaa tai oikeaa ja väärää.

Kehitysvammaliitossa valmistuneessa sosiologisessa tutkimuksessa tarkastellaan sikiöaikaisen alkoholivaurion saaneen lapsen asemaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisuudessa ja kysytään, onko raskaudenaikaista alkoholinkäyttöä koskevilla moraalikäsityksillä vaikutusta lapsen asemaan palvelujärjestelmässä.

Tutkimusaineistona hyödynnetään ammattilaisten ja sijaisvanhempien teemahaastatteluja. Lapsen sosiaalisen aseman muodostumista tarkastellaan diagnoosikäytäntöä, professionaalisia yhteistyösuhteita, biologisen vanhemman roolia sekä raskaudenaikaista alkoholinkäyttöä koskevaa asenneilmapiiriä käsittelevässä haastattelupuhunnassa.

Eriksson, Susan. 2011. Sikiöaikainen alkoholialtistus, moraali ja muuntuva asiantuntijuus. Haastattelututkimus alkoholin vaurioittamien lasten palvelujärjestelmästä. Helsinki: Kehitysvammaliiton tutkimuksia 5.

Hinta: 25 e

Myynti: Opike-kauppa (www.opike.fi)