Tikoteekin Sillalla-seminaari pidetään 4. – 5.2.2016 Paasitornissa, Helsingissä.

Seminaari tarjoaa uusinta tietoa ja käytännön ideoita puhevammaisen henkilön vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukemiseen sekä tietotekniikan käyttöön opetuksessa ja kuntoutuksessa.

Sillalla-seminaarin teemoja ovat tällä kerralla mm.

 • Kielenkehitys ja puhetta tukeva kommunikointi
 • Varhaisen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kuntoutus
 • Puhevammaiset ihmiset sosiaalisen median ja internetin käyttäjinä
 • Kehitysvammainen henkilö tulkkauspalvelun käyttäjänä
 • Innostavia kohtaamisia: OIVA, HYP ja voimauttava vuorovaikutus
 • Yhteisön videopohjainen ohjaus
 • Lukitaidot ja AAC
 • Kuvilla kertominen
 • Kouluyhteisö autismin kirjon nuoren kommunikoinnin tukena
 • Kommunikointi autetun asumisen yksiköissä
 • Erilaisia reittejä ensimmäisiin kommunikointimerkkeihin
 • Oikeus tulla kuulluksi
 • Puhevammainen ihminen päätöksentekijänä

Seminaarin yhteydessä järjestetään myös apuväline- ja materiaalinäyttely.

Tutustu Sillalla-seminaarin koko ohjelmaan ja ilmoittaudu (13.1.2016 mennessä)