Soilimaria Korhonen
Soilimaria Korhonen

Vuoden selväsanainen -palkinto on tunnustus selkokielen edistämisestä. Tänä vuonna palkinnon sai Savonia-ammattikorkeakoulun selkoviestinnän opettaja Soilimaria Korhonen.

Vuoden selväsanainen -kilpailu huipentui kansainvälisenä selkokielen päivänä 28.5. Palkinto luovutettiin Euroopan selkokielet -yleisötapahtumassa Helsingissä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman valitsi voittajan kolmen parhaan ehdokkaan joukosta.

Kilpailun voittaja Soilimaria Korhonen on tehnyt ansiokasta työtä sen eteen, että selkokielen opetus on tullut osaksi sosiaali- ja terveysalojen opintoja Savonia-ammattikorkeakoulussa. Savoniassa selko-opetus ei keskity ainoastaan teoriaan, vaan opetuksen pääpaino on käytännön taidoissa, joita harjoitellaan simulaatioiden avulla. Simulaatioissa tutkinto-opiskelijat palvelevat kuvitteellisissa omien alojensa tilanteissa eri kielitaitotasoilla olevia maahanmuuttajia

Tällä hetkellä Savoniassa on Korhosen toiminnan ansiosta tarjolla kaksi kaikille avointa selkoviestinnän kurssia, joiden avulla opiskelijat voivat kehittää selkeän kommunikaation taitojaan. Lisäksi Korhonen on tuonut selkokielen ja saavutettavuuden asiantuntemustaan erilaisiin työryhmiin ja hankkeisiin.

”Savonian esimerkki on todella tärkeä kaikille koulutuksen järjestäjille, aivan erityisesti niillä koulutusaloilla, joissa on paljon asiakastyötä ja erilaisten ihmisten kohtaamisia”, Stenman perusteli valintaansa.

Kunniamainintoja jaettiin selkokielisestä tiedottamisesta

Selkokielen neuvottelukunnan esiraati nosti kilpailun kärkikolmikkoon Korhosen lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selkokielisen koronatiedotuksen sekä Ylen Uutiset selkoruotsiksi (Yle Nyheter på lätt svenska), jotka palkittiin selkokielen päivän yleisötapahtumassa kunniamaininnalla.

THL on tiedottanut esimerkillisesti kaikkia kansalaisia koskevista asioista selkokielellä koko koronapandemian ajan sekä toiminut luotettavana lähteenä ja hyvänä esimerkkinä myös muille tahoille ja viranomaisille. Yle Uutiset selkoruotsiksi ovat turvanneet selkoruotsia tarvitsevien ihmisten tiedonsaannin Suomessa sekä lisänneet selkoruotsin näkyvyyttä yhteiskunnassa.

Vuoden selväsanainen -palkinto

Vuoden selväsanainen on tunnustuspalkinto, jonka selkokielen neuvottelukunta ja Kotimaisten kielten keskus ovat jakaneet vuodesta 2016 lähtien vuorotellen. Selkokielen neuvottelukunta myöntää palkinnon selkokielisen tiedotuksen ja toiminnan edistämisestä ja Kotimaisten kielten keskus hyvän virkakielen edistämisestä. Ensimmäinen Vuoden selväsanainen -palkinto jaettiin vuonna 1996.

Selkokieli on yleiskieltä helpompaa ja ymmärrettävämpää kieltä, joka suunnataan ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. Selkokeskuksen arvion mukaan selkokielestä hyötyy useampi kuin joka kymmenes suomalainen.

Lisätietoja:
Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen suunnittelija Jenni Stolt, p. 050 531 1979, jenni.stolt(at)kvl.fi www.selkokeskus.fi