Osallistumispyyntö: Mobiilin somepalvelun ketterä kehittäminen

Somettamalla uutta kohtaamista -hanke etsii teknistä kumppania kehittämään ja toteuttamaan yhdessä hanketiimin ja käyttäjien kanssa saavutettavaa somea, jossa voi tutustua uusiin ihmisiin. Osallistumishakemukset neuvotteluihin tulee jättää 26.4. mennessä.

Somettamalla uutta kohtaamista (2017-2019) on STEAn rahoittama, Kehitysvammaliiton ja Suomen Mielenterveysseuran yhteishanke, jossa tavoitteena on yksinäisyyden vähentäminen sosiaalisen median keinoin. Hankkeessa kehitetään uudenlaista saavutettavaa mobiilia somepalvelua, jossa on helppo kohdata uusia ihmisiä ja löytää uusia ystäviä. Palvelu on avoin kaikille, mutta sen toteutuksessa otetaan huomioon erilaiset käyttäjät ja erilaiset tarpeet. Palvelu myös toteutetaan käyttäjälähtöisesti, sitä suunnitellaan, kehitetään ja testataan yhdessä käyttäjien kanssa.

Hanke on käynnistänyt teknisen kumppanin valinnan julkisena kansallisena hankintana. Hankinta toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena soveltaen neuvottelumenettelyä. Osallistumishakemukset neuvotteluihin tulee jättää 26.4.2018 mennessä. Neuvottelut valittujen kumppanien kanssa käydään toukokuun aikana, ja lopullinen tekninen kumppani valitaan lopullisten tarjousten perusteella kesäkuun aikana.

Kiinnostuitteko ja haluatteko olla mukana tekemässä meille kaikille parempaa sometulevaisuutta?

Lisätietoa kilpailutuksesta (kohdataan.fi)