Sonja Miettinen
Vuoden Tiedekynä -voittaja Sonja Miettinen. Kuva: Heidi Piiroinen

Kehitysvammaliiton va. tutkimuspäällikkö Sonja Miettinen on Vuoden Tiedekynä -voittaja 2022. Koneen Säätiö palkitsi Sonja Miettisen artikkelista, joka koski syvästi kehitysvammaisten ihmisten sosiaalista vuorovaikutusta ryhmäkodeissa.

Etnografisessa tutkimuksessaan Sonja Miettinen huomasi, että henkilökunnalla ei ole riittävästi aikaa tai tilaa kehitysvammaisten henkilöiden kanssa oleiluun ja yhdessäoloon, vaan vuorovaikutus liittyy lähinnä erilaisiin hoivatoimenpiteisiin. Asukkaat viettävät pitkiä aikoja yksin. Vuorovaikutus sen itsensä vuoksi olisi kuitenkin tärkeää, jotta myös syvästi kehitysvammaiset ihmiset saisivat kokea yhteisyyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

”Ryhmäkodeissa tarvittaisiin oivallusta, että vuorovaikutukselle on muitakin tapoja kuin kielellinen tapa. Kehitysvammaiselle ihmiselle olisi tärkeää antaa aikaa ja mukautua hänen tapaansa olla”, Sonja Miettinen sanoo.

Hengailu osaksi työtehtäviä

Hengailu ja hauskanpito asukkaiden kanssa pitäisikin Sonja Miettisen mielestä määritellä syvästi  kehitysvammaisten henkilöiden lähityöntekijöiden työtehtäväksi.

”Yksittäinen hoitaja ei pysty saamaan muutosta aikaan, vaan muutoksen täytyy lähteä hoivatyön johtajista ja tilaajista”, Sonja Miettinen sanoo.

Työntekijät ovat monelle tärkein päivittäinen ihmiskontakti. Heillä on suuri merkitys siinä, saavatko syvästi kehitysvammaiset ihmiset kehittää ja käyttää omia vuorovaikutuskykyjään. Voidakseen kokea yhteisyyttä he tarvitsevat ympärilleen ihmisiä, jotka tunnistavat heidän yksilöllisen tapansa olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, näkevät näiden vuorovaikutuksen muotojen arvon ja ottavat tehtäväkseen olla kontaktissa heidän kanssaan näillä tavoilla. Vuorovaikutuksen laatu on osa palvelun laatua.

Vuorovaikutuksen laadun parantaminen edellyttää vuorovaikutusmenetelmiin, kuten voimauttavaan vuorovaikutukseen, liittyvän koulutuksen tarjoamista asumispalvelujen hoivahenkilöstölle.

Vuoden Tiedekynä -palkinto jaetaan vuosittain tieteellisestä kirjoituksesta, jossa suomen kieltä on käytetty erityisen ansiokkaasti. Sen tarkoituksena on tukea suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista ja nostaa sen arvostusta. Palkinto myönnetään vuorovuosin humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja ympäristötieteellisen kirjoittamisen aloilla. Palkinto jaettiin tänä vuonna 12. kerran.

”Tämä on juhlapäivä paitsi itselleni, myös vammaistutkimukselle, joka on ollut tutkimuskentän marginaalissa. Toivon, että tämä palkinto nostaa myös vammaistutkimuksen arvostusta. Ja toivottavasti nähdyiksi tulevat nyt myös ihmiset, jotka on unohdettu hoivayksiköihin”, Sonja Miettinen toteaa. 

Palkinto annettiin Miettiselle 17. toukokuuta 2022 Lauttasaaren kartanossa. Voittajan valitsi tänä vuonna sosiologian professori Turo-Kimmo Lehtonen.

”Miettisen tutkimus kohdistuu suomalaisiin ihmisiin, joille itselleen suomen kieli on vain hyvin rajallisesti läsnä. Tämä metataso on tekstissä olennainen: miten kielen ulkopuolelle jäävät ihmiset voivat kommunikoida, miten kommunikaatiota heidän kanssaan voisi ja tulisi parantaa, miten heidän sosiaalinen olemisensa olisi syytä tuoda esille? Nämä kysymykset ovat olennaisia monelle Vuoden Tiedekynä -ehdokkaalle. Niinpä sopii hyvin, että palkinnon saa näitä kysymyksiä erityisen taitavasti käsittelevä kirjoitus”, Turo-Kimmo Lehtonen perusteli valintaansa.

Sonja Miettinen voitti Vuoden Tiedekynä -palkinnon artikkelillaan Syvästi kehitysvammaisen aikuisen mahdollisuudet yhteisyyden kokemiseen – Etnografinen tutkimus sosiaalisesta vuorovaikutuksesta suomalaisissa ryhmäkodeissa. Artikkeli on julkaistu alun perin Yhteiskuntapolitiikka-lehden numerossa 85 (2020:2).

Yhteystiedot:

Va. tutkimuspäällikkö Sonja Miettinen, Kehitysvammaliitto, sonja.miettinen(at)kvl.fi, p. 050 365 9153

Artikkeli Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä 

Sonja Miettisen haastattelu Koneen Säätiön sivuilla