Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa, että lapsien ja perheiden palvelujen kehittämiseen sekä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman jatkoon osoitetaan 18 miljoonan euron määrärahaa vuodelle 2020. Kehitysvammaliitto edellyttää, että vammaiset lapset ja lapsiperheet muistetaan lapsi- ja perhepalveluita uudistettaessa.

Erityisesti FASD-lapset ja -nuoret tarvitsevat lisää tukea. Päihteitä käyttävien äitien hoitoon ministeriö ehdottaa kolmen miljoonan euron määrärahaa, mikä on erittäin tärkeää, mutta myös jo syntyneille FASD-lapsille ja -nuorille tarvitaan resursseja tulevassa sote-mallissa ja lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisessä.

Pieniä eläkkeitä korotetaan. Kansaneläkkeen täyttä määrää korotettaan 31 eurolla ja takuueläkkeen täyttä määrää 50 eurolla kuukaudessa. Korotus kohdistuu noin 1000 euron kuukausieläkkeeseen saakka. Kehitysvammaliiton mielestä 50 euron korotus takuueläkkeeseen on hyvä alku, mutta ei vielä riittävä lisäys korjaamaan takuueläkkeellä elävien ihmisten köyhyyttä.

Lisäksi Kehitysvammaliitto näkee positiivisia mahdollisuuksia siinä, että talousarvioehdotuksessa varataan määrätahoja kehittämään omaishoitoa ja kotihoitoa, valmistellaan kansallinen mielenterveysstrategia, kokeillaan kehitysvammaisten henkilökohtaista budjettia sekä kehitetään perhepalveluja ja lääkehuoltoa.

Veikkauksen tuella tehdään vaikuttavaa työtä. Avustuksiin yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen STM ehdottaa 380 miljoonan euron määrärahaa. Määräraha on 18 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019 ja johtuu aiempien vuosien jakamattoman rahapelituoton purusta ja muiden Veikkaus Oy:n tuotolla rahoitettavien momenttien määrärahatarpeen laskusta.

Lisätietoja: Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen, p. 09 3480 9214

STM:n tiedote talousarvioehdotuksesta