Puhevammaisten viikkoa vietetään tänä vuonna teemalla Stop! Pysähdy tervehtimään. Tervehtimisen voi tehdä monella tapaa oli kommunikointikeino mikä tahansa. Tärkeintä on kohdata toinen toisensa.

Teemaviikolla halutaan kiinnittää huomiota siihen, miten voimme mukauttaa omaa toimintaamme ja vuorovaikutuksen tapaamme silloin, kun kohtaamme ihmisiä, jotka eivät kommunikoi puhumalla. On tärkeää antaa vuorovaikutukselle aikaa ja olla läsnä. Vain siten aito kohtaaminen on mahdollista. Liian usein puhevammaiset ihmiset ohitetaan.

Suomessa on noin 65 000 puhevammaista ihmistä, jotka eivät pysty puhumaan tai joiden puhe on hyvin epäselvää. Heidän voi myös olla vaikeaa ymmärtää puhetta. Puhevammalla tarkoitetaan vaikeutta ymmärtää tai tuottaa puhetta niin hyvin kuin arjen vuorovaikutuksen sujumiseksi olisi tarpeen. Ilman tukea puhevammaiset ihmiset ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta.

Kommunikoida voi monin eri tavoin: kuvilla, eleillä, jotkut hyötyvät viittomista. Osalla on käytössään apuvälineitä, kuten aakkostaulu, josta sanat voidaan muodostaa kirjain kirjaimelta tai tabletti, jossa kuvista koostettu viesti kuuluu puheena. Vain harvalla on käytössään puhevammaisten tulkki.

”Puhevammaiselle ihmiselle tärkeintä on, että hänen lähellään olevat ihmiset tietävät, miten parhaiten voivat tukea vuorovaikutusta puhumattoman tai erittäin epäselvästi puhuvan läheisensä kanssa”, Kehitysvammaliiton tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekin kehittämispäällikkö Eija Roisko sanoo.

”Siksi esimerkiksi kommunikoinnin kuntoutuksessa tulee ohjata myös puhevammaisen henkilön lähipiirin ihmisiä. He ovat avainasemassa, jotta puhevammainen ihminen tulee kuulluksi ja ymmärretyksi.”

Puhevammaisuutta tunnetaan huonosti, vaikka puhekyvyn voi menettää kuka tahansa meistä myös aikuisiässä – esimerkiksi aivoinfarktin tai onnettomuudessa tapahtuneen aivovaurion seurauksena.

Kehitysvammaliiton Tikoteekki kehittää puhevammaisten henkilöiden ja lähi-ihmisten vuorovaikutusta vahvistavia toimintamalleja ja kommunikoinnin materiaaleja. Lisäksi keskus tiedottaa, toteuttaa puhelinneuvontaa sekä konsultoi kommunikoinnin ja avustavan tietotekniikan ratkaisuista.

Puhevammaisten viikkoa koordinoi Kehitysvammaliiton Tikoteekki. Yhteistyökumppaneina ovat lukuisat puhevamma-alan järjestöt ja muut toimijat.

Puhevammaisten viikolla järjestetään monia tapahtumia muun muassa Helsingissä, Kokkolassa, Oulussa, Porissa, Tampereella ja Turussa.

Tarkempaa tietoa tapahtumista:

www.puhevammaistenviikko.fi

https://www.facebook.com/Puhevammaistenviikko/

Lisätietoa: Eija Roisko, Tikoteekin kehittämispäällikkö p. 040 590 3801, eija.roisko(at)kvl.fi