Päivitetty ja uudistettu Pertti Rajalan selkokielinen Suomen historia kuljettaa lukijan läpi Suomen vaiheiden muinaisuudesta aina nykypäivään saakka. Kirjassa luodaan katsaus suomalaisten elinoloihin Ruotsin ja Venäjän vallan aikana sekä itsenäisessä Suomessa.

Teoksessa esitellään merkkihenkilöitä, sotia sekä kulttuurin ja urheilun saavutuksia. Tekstin lomassa olevissa tietolaatikoissa on lisätietoa tärkeistä henkilöistä ja tapahtumista sekä tavallisen kansan kokemuksista. Keskeiset tapahtumat on koottu aikajanalle luvun loppuun. Helppolukuista tekstiä tukee selkeä taitto ja kuvitus.

Kirjaa voi käyttää opetuksessa monipuolisesti: se toimii soveltuvin osin niin perusopetuksessa kuin esim. ammatillisessa opetuksessa. Kirja soveltuu hyvin myös S2-opetukseen.

Suomen historia -selkokirja (www.opike.fi)