Vammaispalvelulain taloudellisen tuen säädöksessä tulee olla lähtökohtana, että korvataan ne lisäkustannukset, jotka aiheutuvat henkilölle vammaisuudesta. Nyt korvaus on päivittäisissä toimissa 50 % ja teknisissä apuvälineissä 100 %. Perusteltua olisi korvata kulut täysimääräisesti, kun ne aiheutuvat vammaisuudesta. Tämä lisäisi yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia.  

Lakiin tulisi lisätä hyvinvoinnin tukeminen ja harrastukset. Harrastuskohtaiset välineet eivät kuulu lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineisiin. 

Viestinnän ja yhteydenpidon välineiden käyttö on välttämätöntä yhteiskunnan digitalisoituessa. Jotta vammaiset ihmiset pystyvät hyödyntämään digitaalisia palveluita, tarvitaan merkittävää yhteiskunnallista panostusta. Kehitetyt ja kehittyvät laitteet ja sovellukset helpottavat osallistumista, sosiaalisia suhteita ja arjessa selviytymistä, viestintää ja asioiden hoitamista, mutta soveltuvimmat laitteet ovat usein kalliimpia kuin peruslaitteet. Vammaisten lasten kohdalla viestinnän ja yhteydenpidon välineet turvaavat normaaleja asioita, leikkimistä, vuorovaikutusta muiden lasten kanssa sekä normaalia mukana oloa.

Viestinnän välineet ja laitteet kehittyvät. Siksi lakiin ei saa kirjata poissulkevia listoja, vaan hyödyntää laajasti kehittyvää teknologiaa. Hankintayksiköllä on velvollisuus seurata teknologiaa, jotta asiakkaalla on mahdollisuus kokeilla uusia, hänelle sopivia välineitä, jotka tukevat paremmin henkilön digitaalista osallisuutta sekä fyysistä saavutettavuutta yhteiskunnassa.

Laitteiden ja sovellusten on vastattava vammaisen henkilön yksilöllisiin päivittäisiin tarpeisiin ja niissä tulee olla riittävät ominaisuudet ja hyötysovellukset, joilla esimerkiksi viestiminen ja verkkopalveluiden käyttö onnistuu (omakanta, pankkipalvelut, puhelut jne.).

Kehitysvammaliitto antoi lausunnon vammaispalvelulain taloudelliseen tukeen liittyvistä säännöksistä 26.4.2021. Voit lukea lausunnon kokonaisuudessaan täältä:

Kehitysvammaliiton lausunto vammaispalvelulain liikkumisen tukeen ja taloudelliseen tukeen liittyvistä säännöksistä (pdf)


Lisätietoa:
Marianna Ohtonen, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaliitto, marianna.ohtonen(at)kvl.fi
Susanna Hintsala, kansalaisuusyksikön johtaja, Kehitysvammaliitto, susanna.hintsala(at)kvl.fi