Kehitysvammaisten ihmisten asumisessa on käynnissä rakennemuutos, jossa tarvitaan uudenlaista ajattelua. Ajattelun kantavina teemoina ovat asumisen osallisuus ja sitä tukeva yhteisöllisyys asuinalueilla, kunnissa ja kaupungeissa.

Asumisen kehittämistä tukevassa Tavalliseen asumiseen? -julkaisussa puheenvuoron saavat asiantuntijat, kokemustoimijat, sosiaalialan ammattilaiset, kaavoituksen edustajat ja tutkijat.

Artikkelikokoelma sisältää selkokieliset tiivistelmät luvuista.

Julkaisu on toimitettu Kehitysvammaliiton Porukoissa-hankkeessa.

Tavalliseen asumiseen? on myynnissä Opikkeen verkkokaupassa. Lisäksi julkaisu on saatavilla verkkojulkaisuna pdf-muodossa.

Tavalliseen asumiseen? -julkaisun kannessa kaksi naista kävelee käsikkäin kohti asuinaluetta.

Tavalliseen asumiseen? Puheenvuoroja omasta kodista ja asumisesta (2021) Susanna Rieppo (toim.) Kehitysvammaliiton selvityksiä 17. Espoo: Kehitysvammaliitto.