Eurooppalaisia nuoria kokoontuu 20.4.2015 Brysseliin edistämään kehityskasvatusta ja eritoten YK:n vuosituhattavoitteita. Tapahtuma on osa EU-rahoitteista TIDE-projektia (Towards Inclusive Development Education).

Nuoret matkustavat Brysseliin Italiasta, Suomesta, Unkarista ja Walesista. He pysähtyvät matkan varrella tapaamaan muiden maiden nuoria, vierailevat järjestöissä ja keräävät allekirjoituksia julkilausumaan.

Suurimmalle osalle nuorista TIDE-projekti on ollut ensimmäinen mahdollisuus perehtyä vuosituhattavoitteisiin ja lasten ja nuorten elämään kehittyvissä maissa. Nämä nuoret ovat kaikin puolin tavallisia, mutta heitä yhdistää yksi piirre: he kaikki ovat kehitysvammaisia.

TIDE-projekti edistää kehityskasvatusta kaikille

Puolentoista vuoden aikana nuoret ovat osallistuneet työpajoihin, joissa ensimmäisenä selvitettiin, mitä he entuudestaan tiesivät vuosituhattavoitteiden teemoista, kuten äärimmäisen köyhyyden vähentämisestä tai kestävästä kehityksestä.

Monessa maassa kehitysvammaiset nuoret ovat saaneet oppia vain asioita, jotka suoraan vaikuttavat heidän arkeensa, eikä heillä ole ollut mahdollisuutta miettiä globaaleja kysymyksiä. TIDE-projektin tavoitteena onkin ollut varmistaa, että työpajoissa on käsitelty näitä vaikeita teemoja ymmärrettävällä ja konkreettisella tavalla. Projekti on siten edistänyt kehityskasvatusta kaikille sopivaksi.

Brysselin-tapahtuma on projektin huipennus. Nuoret esittävät julkilausumaan kokoamansa ajatukset kuulemistilaisuudessa, johon on kutsuttu europarlamentaarikkoja. Nuorten mottona on ”Tämän on meidänkin maailmamme” – myös kehitysvammaisilla ihmisillä on oikeus ilmaista mielipiteensä siitä, millä tavalla voimme vaikuttaa myönteiseen kehitykseen maailmassa.

Suomen edustajat ovat Kaarisillan taide- ja toimintakeskuksesta sekä Lyhty ry:stä. Matkalle osallistuva Päivi kirjoittaa Köyhyys-runossaan: ”ei kaikkia asioita voi siirtää tuonnemmaksi, apu tarjoa niin asiat muuttuvat paremmaksi”. Päivin sanoihin on helppo yhtyä.

Lisätietoa