Tiedän mitä tahdon! -projektin loppuraportti ilmestynyt

Tiedän mitä tahdon! -projekti oli Kehitysvammaliiton ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön yhteinen kehittämishanke, jossa kokeiltiin yksilöllisten palveluratkaisujen räätälöintiä henkilökohtaisten budjettien avulla.

Hankkeen kokeilu- ja kehittämistoiminta toteutettiin kolmenkymmenen vammaispalveluja käyttävän henkilön sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten ja Vantaan kaupungin vammaispalvelujen kanssa. Vuonna 2010 alkanut projekti päättyi 28.2.2014.

Palvelujen käyttäjien toiveille, tarpeille ja tavoitteille perustuvia räätälöityjä ratkaisuja toteutettiin kokeilun aikana henkilökohtaisten budjettien avulla. Kokeilun päättyessä kahdelletoista palvelujen käyttäjälle oli muodostettu henkilökohtainen budjetti.

Henkilökohtaisilla budjeteilla mm. hankittiin yksilöllistä ohjausta ”äijien töiden” mahdollistamiseksi, mahdollistettiin muutto palvelutalosta tavalliseen vuokra-asuntoon henkilökohtaisen avun myötä, vaihdettiin kunnan tarjoama vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta kuvataideterapiaan sekä vaihdettiin päivätoiminta maksulliseen koulutukseen.

Yksilöllisempiä ratkaisuja toteutettiin osalle palvelujen käyttäjistä henkilökohtaisten budjettien sijaan vammaispalvelujen vakiintuneeseen palveluvalikkoon kuuluvien palvelujen käytänteitä muuttaen. Esimerkkejä tästä ovat työ- ja päivätoiminnan sisällölliset ja toiminnalliset muutokset valinnanmahdollisuuksien lisäämiseksi sekä henkilökohtaisen avun tuntien käyttöraamien joustavoittaminen.

Tiedän mitä tahdon! -projektin henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilussa saatuja tuloksia ja kokemuksia kuvataan projektin uunituoreessa loppuraportissa.

Ahlstén Marika (toim.) 2014. Tiedän mitä tahdon! Kokemuksia henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilusta vammaispalveluissa. Loppuraportti. (pdf, 1,6 Mt)