Tieto ei lisää tuskaa

Kysyimme kokemuksia kohtaamisista ammattilaisten kanssa henkilöiltä, joilla on FASD. Kuulimme sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia. Usein toistui se, että eri alojen ammattilaiset – sosiaalityöntekijät, terveydenhuollon edustajat tai opettajat – eivät tienneet riittävästi tai juuri ollenkaan FASDista.

Haastattelemamme henkilöt, joilla on FASD, kertoivat saaneensa osakseen myös sääliä ammattilaisten taholta. Sitä he eivät kuitenkaan kaipaa, vaan ennen kaikkea kannustusta ja rohkaisua.

”Kuulin ammattilaisten useamman kerran surkuttelevan kohtaloani ääneen”, kertoi yksi haastatelluista.

Vaikeastakin asiasta kaivataan suoraa puhetta ja tietoa: ”Olisi auttanut, jos asioista olisi puhuttu niiden oikeilla nimillä.”

FASD tuo mukanaan monenlaisia haasteita arjesta selviytymiseen ja tuki on tarpeen. Oikeanlaisen tuen avulla elämä FASDin kanssa voi olla hyvää.

”Sitten kun minuun ja taitoihini alettiin luottaa, aloin arvostaa itseäni.”

9.9. vietetään kansainvälistä FASD-päivää. Kehitysvammaliitto kampanjoi koko viikon ajan teemalla Tieto ei lisää tuskaa. Haluamme lisätä FASD-tietoisuutta työssään FASD-henkilöitä kohtaavien ammattilaisten keskuudessa. Keskeisiä ammattiryhmiä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä opettajat ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset.

FASD tarkoittaa äidin raskaudenaikaisen alkoholinkäytön aiheuttamien vaurioiden kirjoa. Suomessa arvioidaan syntyvän joka vuosi 600 – 3000 lasta, joilla on jonkinasteinen alkoholivaurio. Vaikeimmin vammautuneet lapset ovat kehitysvammaisia. FASD olisi täysin estettävissä. Siihen riittää odottavan äidin täysraittius raskausaikana.

Kehitysvammaliitto ylläpitää FASD Suomi -verkostoa, joka

  • vahvistaa FASD-osaamista
  • levittää tietoa sikiöaikaisesta alkoholialtistuksesta ja sen vaikutuksista
  • kehittää tarvittavia tuki- ja kuntoutuspalveluja
  • parantaa yhteiskunnassa niiden lasten, nuorten ja aikuisten asemaa, joilla on FASD.

Verkosto on tarkoitettu kaikille, jotka kohtaavat työssään tai elämässään FASDia. Verkoston jäsenyys on maksutonta.

Lisätietoa: FASD-asiantuntija Sari Somer, Kehitysvammaliitto, p. 044 906 3765

Lisätietoa FASDista liiton sivuilla

FASD Verneri.netissä