Sivuille on koottu laajasti tietoa kommunikoinnin ja tietokoneen käytön apuvälinepalveluista Suomessa.

Suomessa on arviolta 30 000 puhevammaista ihmistä, jotka tarvitsevat apuvälineitä pystyäkseen kommunikoimaan. Sopivan kommunikointitavan ja apuvälineen löytäminen edellyttävät erityistä asiantuntemusta.

Lisäksi monet vaikeasti liikunta- ja monivammaiset henkilöt tarvitsevat tietokoneen apuvälineeksi työhön, päivittäisten asioiden hoitamiseen ja tiedonvälitykseen. Sopivan ohjaintavan, ohjelmien ja oheislaitteiden arviointiin tarvitaan moniammatillista asiantuntemusta.

Suomessa vaativia kommunikoinnin ja tietokoneen käytön apuvälinepalveluita tarjoavat Tikoteekki-verkostoon kuuluvat erikoissairaanhoidon yksiköt.

Tikoteekki-verkoston sivuilla on tietoa

  • mistä palveluita saa
  • mitä laadukas apuvälinearviointi sisältää
  • apuvälineistä ja niiden käyttömahdollisuuksista
  • kommunikoinnin ja tietoteknisten apuvälineiden saatavuuskäytännöistä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen voi käyttää sivuille koottua tietoa apuna apuvälinekäytäntöjen kehittämisessä, luokittelussa sekä apuvälineratkaisuissa.

Sivuston tavoitteena on mahdollistaa kommunikoinnin ja tietokoneen käytön apuvälinepalveluita tarvitseville henkilöille tasa-arvoiset ja yhtäläiset palvelut riippumatta siitä, missä päin Suomea he asuvat.

Sivustoa ylläpitää Kehitysvammaliiton Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki.

Tikoteekki-verkosto (www.papunet.net)