OIVA-koulutus

OIVA-klinikan valmentajakoulutus

OIVA-valmentajakoulutukseen voi hakeutua työntekijä, jolla on sosiaali-, terveys- tai opetusalan peruskoulutus ja jonka työnkuvaan sisältyy puhevammaisten ihmisten läheisten ohjaamista. OIVA-klinikan valmennuksia voi toteuttaa esimerkiksi osana puheterapeutin tai kommunikaatio-ohjaajan työtä.

OIVA-klinikan valmentajakoulutuksessa opiskelija saa tiedot, taidot ja työvälineet OIVA-klinikkajaksojen ohjaamiseen. Näitä taitoja on mahdollista soveltaa myös muuhun voimavaralähtöiseen läheisten ohjaamiseen.

Koulutuskokonaisuus kestää noin viisi kuukautta ja sisältää ennakkotehtävän sekä kolme lähiopetuspäivää. Lisäksi opiskelija harjoittelee OIVA-klinikkajakson ohjaamista oman asiakkaansa ja hänen lähi-ihmistensä kanssa.

OIVAn keskeisenä työvälineenä on vuorovaikutustilanteiden videoiminen. Opiskelija oppii valmentajakoulutuksen aikana käyttämään videoita voimavaralähtöisesti asiakkaan läheisten ohjaamiseen ja keskustelun virittämiseen.

Lähiopetuspäivät: 8.10.2019, 10.12.2019 ja 11.2.2020 klo 9– 16
Paikka: Kehitysvammaliitto, Linnoitustie 2, 02600 Espoo
Kouluttajat: puheterapeutti, OIVA-ohjaaja Kaisa Laine (Tikoteekki) ja puheterapeutti, OIVA-ohjaaja Kati Malvila (Kommunikointikeskus Arki)
Hinta: 1800€
Ilmoittautuminen: 24.9.2019 mennessä sähköisellä lomakkeella (www.kehitysvammaliitto.fi)
Tiedustelut järjestelyistä: tikoteekki(at)kvl.fi tai 09-3480 9223 (osastosihteeri Marjo Timonen)
Tiedustelut sisällöistä: kaisa.laine(at)kvl.fi tai 09-3480 9315 tai puh. 09-3480 9370 (Tikoteekin toimisto)

Valmentajankoulutuksen materiaali (pdf)

Lue lisää OIVA-vuorovaikutusmallin työmuodoista ja koulutuksista.

OIVA-ohjaajakoulutus

OIVA-ohjaajakoulutuksessa osallistuja saa lisää osaamista, uusia näkökulmia ja työvälineitä puhevammaisten ihmisten parissa työskentelevien työntekijöiden ohjaamiseen. Koulutus on rakenteeltaan selkeä ja käytännönläheinen. Koulutuksen käytyään opiskelija valmistuu OIVA-ohjaajaksi ja hänellä on oikeus ohjata itsenäisesti OIVA-vuorovaikutusmallin® mukaista työskentelyä. OIVAn keskeinen työväline on vuorovaikutustilanteiden videoiminen ja videoiden käyttäminen ohjauksessa voimavaralähtöisesti.

Ohjaajakoulutuksen alkaessa osallistujan organisaatio liittyy Kehitysvammaliiton Tikoteekin ylläpitämään OIVA-verkostoon.

OIVA-ohjaajakoulutuksen hyödyt organisaatiolle:
Organisaatio saa ammattitaitoisen OIVA-ohjaajan ja OIVA-vuorovaikutusmallin uusimmat työvälineet sekä pysyvän oikeuden toteuttaa OIVA-vuorovaikutusmallin mukaista ohjausta. Jo opiskelijan kouluttautuessa OIVA-ohjaajaksi organisaatio saa maksutta yhden OIVA-vuorovaikutusmallin mukaisen ohjauksen yhdelle yhteisölleen.

Kenelle OIVA-ohjaajakoulutus on tarkoitettu:
Koulutukseen voi hakeutua työntekijä, jolla on sosiaali-, terveys- tai opetusalan tutkinto ja jonka työnkuvaan voi sisältyä vaikeimmin puhevammaisten ihmisten yhteisöjen konsultointia. OIVA-ohjaajan tehtävät on mahdollista liittää esimerkiksi erityistyöntekijän, vastaavan ohjaajan tai esimiestehtävissä olevan työntekijän toimenkuvaan. Koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa kaikissa lähiopetuspäivissä sekä annettujen tehtävien suorittamista hyväksytysti sovitussa aikataulussa.

OIVA-ohjaajakoulutuksen sisältö
Kahdeksan opintopisteen koulutuskokonaisuus alkaa seuraavan kerran vuonna 2020 toukokuussa ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuussa.

Koulutus sisältää:

  • Kahdeksan lähiopetuspäivää.
  • Opiskelun kuuden hengen pienryhmässä, jossa jokainen opiskelija saa yksilöllistä videopohjaista ohjausta kouluttajilta sekä vertaistukea opiskelutovereiltaan.
  • Käytännön harjoittelun, jonka työmäärä on noin 110 tuntia.
  • Välitehtäviä ja kirjallisen lopputyön.

Harjoittelun aikana opiskelija

  • oppii käyttämään videota ohjauksessa
  • oppii aktivoimaan ryhmää keskustelemaan ja pohtimaan omia vuorovaikutuskäytäntöjään sekä hyödyntämään vahvuuksiaan vuorovaikutuskumppaneina
  • oppii ohjaamaan ryhmää tavoitteelliseen työskentelyyn.

Lähiopetuspäivät pidetään Kehitysvammaliitossa (Viljatie 4 A, 00700 Helsinki).

Vuosina 2018 – 2019 koulutuksen lähiopetuspäivät ovat: to 24.5.2018, to 23.8.2018, to 27.9.2018, to 8.11.2018, to 17.1.2019, to 14.3.2019, to 25.4.2019, to 6.6.2019

OIVA-ohjaajakoulutuksen hinta:
3900€ Ohjaajakoulutus
1000€ kertaluonteinen maksu, jonka organisaatio maksaa ensimmäisen OIVA-ohjaajan aloitettua koulutuksen. OIVA-verkostoon kuuluminen on verkostomaksun maksamisen jälkeen organisaatiolle maksutonta.

Organisaatio voi halutessaan maksaa koulutuksen Tikoteekille joko yhdessä tai kahdessa erässä.

OIVA-ohjaajakoulutukseen hakeminen:
Hakeudu koulutukseen täyttämällä hakemuslomake. Huomaa, että lomakkeessa on omat osionsa sekä hakijalle että organisaation palveluista vastaavalle esimiehelle. Lähetä allekirjoitettu lomake postitse osoitteeseen: Tikoteekki/Kehitysvammaliitto ry, Viljatie 4 B, 00700 Helsinki. Vuonna 2020 toukokuussa alkavaan koulutukseen hakemuksen tulee olla perillä 28.2. 2020 mennessä.

Koulutuspaikat täytetään hakemusten saapumisjärjestyksessä. Hakemuslomakkeessa hakijaa ja organisaation palveluista vastaavaa esimiestä pyydetään kertomaan, miksi hakija pyrkii koulutukseen ja miten hän voisi hyödyntää koulutusta organisaatiossa.

Tikoteekki lähettää vahvistuksen koulutuksen alkamisesta valituille opiskelijoille ja heidän esimiehilleen.

Osallistumisen peruminen ennen koulutuksen alkua:
Mikäli koulutuspaikan saanut opiskelija on estynyt aloittamaan koulutuksen, organisaatio voi nimetä hänen tilalleen uuden opiskelijan ennen ensimmäistä lähiopetuspäivää. Organisaatio voi perua osallistumisen koulutukseen veloituksetta viimeistään kuusi viikkoa ennen ensimmäistä lähiopetuspäivää. Tämän jälkeen tehdyistä perumisista Tikoteekki perii 50 % osallistumismaksusta. Jos perumisen syynä on opiskelijan sairastuminen tai muu pätevä, yllättävä este, josta organisaatio antaa kirjallisen selvityksen, Tikoteekki veloittaa toimisto- ja perumiskuluina 100€.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Kaisa Martikainen ja asiantuntija Katja Burakoff