Voimauttava vuorovaikutus

Voimauttava vuorovaikutus on kehityksellinen toimintamalli. Siinä käytetään varhaisen vuorovaikutuksen keinoja vaikeasti kehitysvammaisten tai autististen henkilöiden kanssa kommunikointiin.

Mallin (engl. Intensive Interaction) kehittivät 1980-luvulla englantilaisen Harperburyn erityiskoulun työntekijät työskennellessään vaikeasti kehitysvammaisten oppilaiden kanssa. Tikoteekki on tehnyt yhteistyötä englantilaisen Intensive Interaction Instituten kanssa vuodesta 2009.

Yhdessäolo luo kommunikoinnin perustan

Voimauttava vuorovaikutus perustuu kehitysvaiheisiin, jotka jokainen meistä on käynyt läpi lapsena. Menetelmässä lähdetään liikkeelle taidoista, joita henkilöllä jo on.

Tärkeintä on vuorovaikutus itsessään. Tarve olla yhteydessä toiseen ihmiseen on perustavanlaatuinen. Kommunikaation tarkoituksena ei välttämättä ole vaihtaa tietoja tai pyytää asioita, vaan yhdessäolo.

Voimauttavan vuorovaikutuksen tarkoituksena on vahvistaa vuorovaikutussuhdetta. Voimauttavan vuorovaikutuksen hetkissä varhaisten vuorovaikutustaitojen varassa olevat ihmiset opettelevat kommunikoinnin perustan taitoja. Tämä oppiminen tapahtuu saumattomassa yhteistyössä toisen ihmisen kanssa. Myös kumppani tarvitsee taitoja olla yhdessä hänen kanssaan juuri oikealla ja sopivalla tavalla.

Lähestymistapa auttaa varhaisten taitojen varassa viestiviä ihmisiä olemaan yhteydessä muihin ihmisiin. Tämä lisää elämänlaatua.

Tikoteekki on tuonut toimintamallin Suomeen

Tikoteekissa on käännetty suomeksi toimintamallin perusteos Voimauttava vuorovaikutus – Opas toimintatavan käyttöön sekä kirjaan liittyvä DVD. Lisäksi Papunettiin on tuotettu perustietoa voimauttavasta vuorovaikutuksesta ja koottu suomenkielisiä materiaaleja helpottamaan mallin käyttämistä.

Mallin kehittäjä Dave Hewett on kouluttanut Suomessa Tikoteekin järjestämissä tilaisuuksissa lukuisia kertoja vuosina 2011 – 2018. Lisäksi Dave Hewett on konsultoinut keskuksen työntekijöitä. Kaksi Tikoteekin työntekijää on käynyt Englannissa Intensive Interaction Co-ordinator -koulutuksen.

Tikoteekin työntekijät ovat toteuttaneet Voimauttavaa vuorovaikutusta kehitysvammaisille ja autismin kirjon ihmisille palveluja tarjoavissa päiväkodeissa, asumis- ja päivätoimintayksiköissä ja ohjanneet näiden yksiköiden henkilökuntaa. Lisäksi keskus järjestää Voimauttava vuorovaikutus -aiheisia koulutuksia sekä tilauksesta että kaikille avoimina koulutuksina. Voimauttavasta vuorovaikutuksesta kiinnostuneille on perustettu oma FB-ryhmä (www.facebook.com)

Voimauttava vuorovaikutus erityiskoulussa

Tikoteekki käynnisti syksyllä 2016 kolmivuotisen Voimauttava vuorovaikutus -hankkeen yhteistyössä Helsingin kaupungin Solakallion erityiskoulun ja kehitysvammapoliklinikan kanssa. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään toimintakäytäntöjä, joita on mahdollista hyödyntää hankkeen jälkeen muissakin kouluissa. Tikoteekki on tuottanut ensimmäisen ja toisen lukuvuoden kokemuksista Sinua varten -videokoosteet.

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Kaisa Martikainen, kaisa.martikainen(at)kvl.fi, puh. (09) 348 09 362

Voimauttavasta vuorovaikutuksesta Papunetissa

Perehdytysmateriaali voimauttavan vuorovaikutuksen toteuttamiseen

Dave Hewettin kotisivut

Esitteet:

Yhteinen ilo. Ohjeita voimauttavaan vuorovaikutukseen (pdf)
Esite lasten vanhemmille (pdf)
Esite läheisille (pdf)
Usein kysyttyä voimauttavasta vuorovaikutuksesta (pdf)
Voimauttava vuorovaikutus puheella tai puhetta korvaavilla keinoilla (pdf)
Milloin vuorovaikutus on Voimauttavaa vuorovaikutusta? Esite työntekijöiden tai lähi-ihmisten rooleista ja vastuista (pdf)

Opinnäytteet:

Voimauttava vuorovaikutus lähi-ihmisen ohjauksen viitekehyksenä, Pro gradu -tutkielma, Pauliina Väänänen (pdf)

Artikkelit ja julkaisut:

Voimauttava vuorovaikutus. Opas toimintatavan käytöön, Melanie Nind ja David Hewett . Lisätietoja (www.opike.fi)

Oppiminen yhdessä olemalla – Miten voimauttava vuorovaikutus voi auttaa lastasi oppimaan luonnollisella tavalla , Sara Moroza-James (pdf)

Vuorovaikutus on myös autismin kirjon ihmisten oikeus Ketju 5/2016 (www.kehitysvammaliitto.fi)

Julkaisuja ja tutkimuksia voimauttavasta vuorovaikutuksesta englanniksi:
University of Southampton (pdf)
NHS (pdf)