Voimauttava vuorovaikutus on helppo tapa syventää suhdetta lapseen, nuoreen tai aikuiseen, joka tarvitsee apua kontaktiin ja vuorovaikutukseen toisten kanssa. Se on rentoa yhdessäoloa, jossa hän saa olla juuri sellainen kuin hän on.

Videolla esitellään Voimauttavaa vuorovaikutusta lapsen kanssa. Voimauttava vuorovaikutus on aitoa yhdessäoloa, jossa aikuinen on lempeä, leikkisä ja läsnä lapsen kanssa. Aikuinen reagoi lapsen aloitteisiin ja liittyy mukaan häntä kiinnostaviin asioihin ja tekemiseen. Aikuinen kuuntelee lasta ja antaa hänen ohjata leikkiä. Videolla korostetaan myös Voimauttavan vuorovaikutuksen hyötyjä, kuten lapsen sosiaalisten taitojen, keskittymiskyvyn, itseluottamuksen ja tunnetaitojen vahvistumista. Voimauttavassa vuorovaikutuksessa lapsi oppii jakamaan asioita toisen kanssa ja ilmaisemaan itseään omilla keinoillaan. Näitä taitoja tarvitaan puheen ja kommunikoinnin kehittymiseen. Voimauttava vuorovaikutus on spontaania yhdessäoloa, josta on hyötyä ja iloa sekä lapselle että aikuiselle.

Voimauttava vuorovaikutus (Intensive Interaction) on kehitetty Englannissa. Toimintamallin kouluttamisesta ja kehittämisestä Suomessa  vastaa Kehitysvammaliiton Tikoteekki. Yksikkö tekee yhteistyötä Englannin Intensive Interaction -instituutin kanssa.

Kenelle Voimauttava vuorovaikutus on tarkoitettu?

Voimauttava vuorovaikutus sopii kaiken ikäisille ihmisille. Sitä on käytetty esimerkiksi kehitysvammaisten, autismikirjon, aistimonivammaisten ja muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuksen tukemiseen. Voimauttava vuorovaikutus vahvistaa lapsen, nuoren tai aikuisen kiinnostusta toisiin ihmisiin ja taitoja olla yhdessä muiden kanssa. Voimauttava vuorovaikutus lisää keskittymiskykyä, itseluottamusta ja tunnetaitoja. Hän oppii jakamaan asioita toisten kanssa ja ilmaisemaan itseään omilla keinoillaan. Yhteisissä hetkissä hän saa kokea olevansa arvokas ja arvostettu ja tuntea, että hänen seurastaan nautitaan.

Voimauttavaa vuorovaikutusta toteutetaan perheissä, päiväkodeissa, kouluissa sekä asumis- ja päivätoimintayksiköissä sekä näiden yhteisöjen ohjauksessa. Voimauttavaa vuorovaikutusta voivat hyödyntää tukea tarvitsevan henkilön lähi-ihmiset, vanhemmat ja muut perheenjäsenet sekä ammattilaiset kuten erityisvarhaiskasvattajat, -opettajat, -koulunkäyntiavustajat, ohjaajat ja hoitajat sekä kuntouttajat (puheterapeutit, fysioterapeutit jne.). Parhaimmillaan läheiset ja ammattilaiset tekevät yhteistyötä ja toimintamallia käytetään kaikissa ympäristöissä.

Miten ollaan Voimauttavassa vuorovaikutuksessa?

Voimauttavassa vuorovaikutuksessa lähi-ihmiset pyrkivät mukauttamaan tietoisesti omaa vuorovaikutustapaansa sellaiseksi, että se tukee molemminpuolisen yhteyden ja kontaktin syntymistä. He hyödyntävät monipuolisesti luonnollisen vuorovaikutuksen piirteitä sekä erilaisia kommunikointitapoja kuten toimintaa, liikkeitä, eleitä, äännähdyksiä, puhetta, katsetta ja ihmisen koko olemusta. Lähi-ihminen virittyy yhdessäoloon, on rento, antaa aikaa, vastaa herkästi ja toimii sopivassa tahdissa. 

Voimauttavaa vuorovaikutusta on helppo toteuttaa

Se on

 • Lempeää ja vaistonvaraista: Virittäydy häneen. Ota hetki aikaa olla läsnä.
 • Hänen aloitteisiinsa reagoivaa: Anna hänen näyttää, mikä häntä kiinnostaa. Liity tekemiseen mukaan.
 • Hauskaa ja leikkisää: Unohda valmiit suunnitelmat. Anna tilanteen viedä ja nauti yhdessäolosta.
 • Ihmislähtöistä: Kuuntele ja ole avoin hänen tarpeilleen. Anna hänen johtaa.
 • Yksinkertaista toteuttaa: Et tarvitse erityisvälineitä tai aikatauluja. Voimauttava vuorovaikutus onnistuu missä ja milloin vain.

 

Voimauttavassa vuorovaikutuksessa syntyy rento ja mukava tunnelma, jossa molemmilla on hyvä olla. Tämän seurauksena henkilön kommunikoinnin perustan taitojen on mahdollista vahvistua hänelle luonnollisella tavalla. Voimauttavan vuorovaikutuksen tavoitteena ei ole muuttaa ihmistä vaan edistää hänen yhteyttään ja vuorovaikutussuhteitaan muihin ihmisiin.

Kommunikoinnin perustan taidot ovat:

 • nauttii yhdessäolosta
 • hakeutuu lähelle toista ja antaa toisen olla lähellä
 • suuntaa huomionsa toiseen ihmiseen
 • keskittyy ja on tarkkaavainen
 • toimii yhdessä
 • vuorottelee eli ottaa ja antaa vuoroja
 • säätelee omaa aktiivisuustasoaan ja tunteitaan
 • käyttää ja ymmärtää
  • katsekontaktia ja katsetta
  • ilmeitä
  • fyysistä kontaktia
  • olemuskieltä ja muuta sanatonta viestintää
  • ääntelyä, sanoja ja puhetta
  • kommunikoinnin tukikeinoja (AAC)

Voimauttavan vuorovaikutuksen koulutukset ja materiaalit

Tikoteekki on suunnitellut Voimauttavan vuorovaikutuksen koulutusportaat: Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet (0,5 op), Voimauttavan vuorovaikutuksen syventävä koulutus (2,5 op) ja Voimauttavan vuorovaikutuksen valmentajakoulutus (2,5 op). Tutustu Voimauttavan vuorovaikutuksen koulutuksiin.

Voimauttavasta vuorovaikutuksesta kiinnostuneille on oma Voimauttava vuorovaikutus Suomi – Intensive Interarction Finland -ryhmä Facebookissa.

Lisätietoja Voimauttavasta vuorovaikutuksesta

Voimauttavan vuorovaikutuksen tutkimusnäyttö

Voimauttavan vuorovaikutuksen kehityksellinen malli pohjautuu varhaisen vuorovaikutuksen tutkimuksiin. Mallin vaikutuksista on tehty yli 20 vertaisarvioitua tutkimusta ja kaksi systemaattista kirjallisuuskatsausta. Niiden mukaan tutkimuksissa on saatu toistuvasti tuloksia siitä, että Voimauttava vuorovaikutus parantaa syvästi tai vaikeasti kehitysvammaisen tai autismikirjon ihmisen kykyä sosiaalisuuteen ja kommunikaatioon.

Lataa koko artikkeli Voimauttavan vuorovaikutuksen teoriataustasta ja tutkimusnäytöstä (pdf)

Muutosmittari

Mittari kommunikoinnin perustan taidoissa tapahtuneiden muutosten arviointiin auttaa sinua arvioimaan asiakkaasi tai läheisesi edistymistä Voimauttavan vuorovaikutuksen jakson aikana tai sen lopussa sekä tekemään tapahtuneen muutoksen näkyväksi. Lataa mittarilomakkeisto (pdf)

Esitteet

Videot

Artikkelit ja julkaisut

Opinnäytteet

 • Onhan tää jokaisen ihmisen perustarve” Voimauttava vuorovaikutus lähi-ihmisen ohjauksen viitekehyksenä.
  Pauliina Väänäsen pro gradu (Helsingin yliopisto 2016, lääketieteellinen tiedekunta, logopedia)
 • Voimauttavalla vuorovaikutuksella kontaktiin: kosketus osana syvästi kehitysvammaisen ihmisen ja osaavan kumppanin vuorovaikutusta.
  Jenni Ohtosen pro gradu (Helsingin yliopisto 2017, lääketieteellinen tiedekunta, logopedia)
 • Muutostyökalu sanattomien vuorovaikutustapojen kielellistämisen välineenä.
  Sanni Haikaraisen pro gradu (Helsingin yliopisto 2018, lääketieteellinen tiedekunta, logopedia)
 • Voimauttava vuorovaikutus toimintaterapian näkökulmasta. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Saara Kumpulaisen ja Pinja Poussun opinnäytetyö (Metropolia Ammattikorkekoulu 2024, toimintaterapian tutkinto-ohjelma)

Julkaisuja ja tutkimuksia voimauttavasta vuorovaikutuksesta englanniksi

Voimauttava vuorovaikutus erityiskoulussa

Tikoteekki on tehnyt yhteistyötä kahden erityiskoulun kanssa. Yhteistyöhankkeiden tavoitteina on ollut kehittää ja vahvistaa koulun työntekijöiden vuorovaikutustaitoja kohdata koulun oppilaat lapsilähtöisellä tavalla.

Solakallion koulu, Helsinki

Sinua varten -videolla kerrotaan hankkeen ensimmäisestä vuodesta (www.youtube.com)
Sinua varten II -videolla kerrotaan hankkeen toisesta vuodesta (www.youtube.com)
Sinua varten III -videolla kerrotaan hankkeen kolmannesta vuodesta (www.youtube.com

Ali-Juhakkalan koulu, Lahti

Kooste Tikoteekin ja Ali-Juhakkalan koulun Voimauttava vuorovaikutus käyttöön -hankkeesta (pdf)