Voimauttava vuorovaikutus -toimintamalli on tarkoitettu kaikenikäisille ihmisille, jotka tarvitsevat apua kontaktiin ja vuorovaikutukseen toisten kanssa. Malli korostaa spontaania, luonnollista vuorovaikutusta ja vahvistaa henkilön vuorovaikutussuhdetta ja yhteyttä muihin ihmisiin.

Voimauttava vuorovaikutus (Intensive Interaction) on kehitetty Englannissa. Toimintamallin kouluttamisesta ja kehittämisestä Suomessa  vastaa Kehitysvammaliiton Tikoteekki. Yksikkö tekee yhteistyötä Englannin Intensive Interaction -instituutin kanssa.

Kenelle Voimauttava vuorovaikutus on tarkoitettu?

Voimauttava vuorovaikutus sopii ihmisille, jotka tarvitsevat tukea siihen, miten ollaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Voimauttavaa vuorovaikutusta on käytetty esimerkiksi kehitysvammaisten, autismikirjon, aistimonivammaisten ja muistisairaiden ihmisten vuorovaikutuksen tukemiseen. Tavoitteena on vahvistaa heidän yhteyttään ja vuorovaikutussuhdettaan muihin ihmisiin ja tukea elinikäistä oppimista. Voimauttavassa vuorovaikutuksessa ihminen saa olla oma itsensä, kokea olevansa arvokas ja arvostettu ja tuntea, että hänen seurastaan nautitaan.

Voimauttavaa vuorovaikutusta toteutetaan perheissä, päiväkodeissa, kouluissa sekä asumis- ja päivätoimintayksiköissä sekä näiden yhteisöjen ohjauksessa. Voimauttavaa vuorovaikutusta voivat hyödyntää tukea tarvitsevan henkilön lähi-ihmiset, vanhemmat ja muut perheenjäsenet sekä ammattilaiset kuten erityisvarhaiskasvattajat, -opettajat, -koulunkäyntiavustajat, ohjaajat ja hoitajat sekä kuntouttajat (puheterapeutit, fysioterapeutit jne.). Parhaimmillaan läheiset ja ammattilaiset tekevät yhteistyötä ja toimintamallia käytetään kaikissa ympäristöissä.

Miten ollaan Voimauttavassa vuorovaikutuksessa?

Voimauttavassa vuorovaikutuksessa lähi-ihmiset pyrkivät mukauttamaan tietoisesti omaa vuorovaikutustapaansa sellaiseksi, että se tukee molemminpuolisen yhteyden ja kontaktin syntymistä. He hyödyntävät monipuolisesti luonnollisen vuorovaikutuksen piirteitä sekä erilaisia kommunikointitapoja kuten toimintaa, liikkeitä, eleitä, äännähdyksiä, puhetta, katsetta ja ihmisen koko olemusta. Lähi-ihminen virittyy yhdessäoloon, on rento, antaa aikaa, vastaa herkästi ja toimii sopivassa tahdissa 

Voimauttavassa vuorovaikutuksessa syntyy rento ja mukava tunnelma, jossa molemmilla on hyvä olla. Tämän seurauksena henkilön kommunikoinnin perustan taitojen on mahdollista vahvistua hänelle luonnollisella tavalla. Voimauttavan vuorovaikutuksen tavoitteena ei ole muuttaa ihmistä vaan edistää hänen yhteyttään ja vuorovaikutussuhteitaan muihin ihmisiin.

Kommunikoinnin perustan taidot ovat:

 • nauttii yhdessäolosta
 • hakeutuu lähelle toista ja antaa toisen olla lähellä
 • suuntaa huomionsa toiseen ihmiseen
 • keskittyy ja on tarkkaavainen
 • toimii yhdessä
 • vuorottelee eli ottaa ja antaa vuoroja
 • säätelee omaa aktiivisuustasoaan ja tunteitaan
 • käyttää ja ymmärtää
  • katsekontaktia ja katsetta
  • ilmeitä
  • fyysistä kontaktia
  • olemuskieltä ja muuta sanatonta viestintää
  • ääntelyä, sanoja ja puhetta
  • kommunikoinnin tukikeinoja (AAC)

Voimauttavan vuorovaikutuksen koulutukset ja materiaalit

Tikoteekki on suunnitellut Voimauttava vuorovaikutus -koulutuspolun. Siihen kuuluvat verkkokoulutukset: Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet (0,5 op), Voimauttavan vuorovaikutuksen syventävä koulutus (2,5 op) ja Voimauttavan vuorovaikutuksen valmentajakoulutus (2,5 op). Tutustu Voimauttavan vuorovaikutuksen koulutuksiin.

Voimauttavasta vuorovaikutuksesta kiinnostuneille on oma Voimauttava vuorovaikutus Suomi – Intensive Interarction Finland -ryhmä Facebookissa.

Lisätietoja Voimauttavasta vuorovaikutuksesta

Voimauttavan vuorovaikutuksen tutkimusnäyttö

Voimauttavan vuorovaikutuksen kehityksellinen malli pohjautuu varhaisen vuorovaikutuksen tutkimuksiin. Mallin vaikutuksista on tehty yli 20 vertaisarvioitua tutkimusta ja kaksi systemaattista kirjallisuuskatsausta. Niiden mukaan tutkimuksissa on saatu toistuvasti tuloksia siitä, että Voimauttava vuorovaikutus parantaa syvästi tai vaikeasti kehitysvammaisen tai autismikirjon ihmisen kykyä sosiaalisuuteen ja kommunikaatioon.

Lataa koko artikkeli Voimauttavan vuorovaikutuksen teoriataustasta ja tutkimusnäytöstä (pdf)

Muutosmittari

Mittari kommunikoinnin perustan taidoissa tapahtuneiden muutosten arviointiin auttaa sinua arvioimaan asiakkaasi tai läheisesi edistymistä Voimauttavan vuorovaikutuksen jakson aikana tai sen lopussa sekä tekemään tapahtuneen muutoksen näkyväksi. Lataa mittarilomakkeisto (pdf)

Esitteet

Videot

Artikkelit ja julkaisut

Opinnäytteet

 • Onhan tää jokaisen ihmisen perustarve” Voimauttava vuorovaikutus lähi-ihmisen ohjauksen viitekehyksenä.
  Pauliina Väänäsen pro gradu (Helsingin yliopisto 2016, lääketieteellinen tiedekunta, logopedia)
 • Voimauttavalla vuorovaikutuksella kontaktiin: kosketus osana syvästi kehitysvammaisen ihmisen ja osaavan kumppanin vuorovaikutusta.
  Jenni Ohtosen pro gradu (Helsingin yliopisto 2017, lääketieteellinen tiedekunta, logopedia)
 • Muutostyökalu sanattomien vuorovaikutustapojen kielellistämisen välineenä.
  Sanni Haikaraisen pro gradu (Helsingin yliopisto 2018, lääketieteellinen tiedekunta, logopedia)

Julkaisuja ja tutkimuksia voimauttavasta vuorovaikutuksesta englanniksi

Voimauttava vuorovaikutus erityiskoulussa

Tikoteekki on tehnyt yhteistyötä kahden erityiskoulun kanssa. Yhteistyöhankkeiden tavoitteina on ollut kehittää ja vahvistaa koulun työntekijöiden vuorovaikutustaitoja kohdata koulun oppilaat lapsilähtöisellä tavalla.

Solakallion koulu, Helsinki

Sinua varten -videolla kerrotaan hankkeen ensimmäisestä vuodesta (www.youtube.com)
Sinua varten II -videolla kerrotaan hankkeen toisesta vuodesta (www.youtube.com)
Sinua varten III -videolla kerrotaan hankkeen kolmannesta vuodesta (www.youtube.com

Ali-Juhakkalan koulu, Lahti

Kooste Tikoteekin ja Ali-Juhakkalan koulun Voimauttava vuorovaikutus käyttöön -hankkeesta (pdf)