Tukiviittomat

Tukiviittoma-koulutukset tilauskoulutuksena

Koulutuksen aiheena voi olla esimerkiksi tukiviittomat työtoiminnassa tai varhaiskasvatuksessa. Koulutuksessa harjoitellaan arjessa tarvittavia viittomia eikä osallistuminen edellytä aikaisempaa viittomien osaamista. Koulutuksessa jaetaan kuvallinen materiaali opeteltavista viittomista.

ESIMERKKI OHJELMASTA:
09.00 Aamukahvi ja koulutuksen avaus
09.15 Tukiviittominen
09.30 Papunetin kuvatyökalu ja viittomat verkossa
09.45 Tukiviittomat arjessa
11.15 Lounastauko
12.15 Tukiviittomat – käytännön harjoittelua
14.00 Kahvitauko
14.15 Käytännön harjoittelu jatkuu
14.45 Palautekeskustelu
15.00 Koulutuksen päättäminen

Kouluttaja: AAC-asiantuntija Virpi Yiannakou, Tikoteekki
Tarjouspyynnöt: Tikoteekin johtaja Eija Roisko eija.roisko@kvl.fi

Koulutustilaisuus on mahdollista järjestää Kehitysvammaliiton tiloissa Leppävaarassa, Espoossa tai tilaajan omissa tiloissa.

Tukiviittomat Papunetissa