Bliss peruskartta -kommunikointitaulusto

Bliss peruskartta -taulusto on DialoQ Talk -kommunikointiohjelmalla rakennettu valmis sisältö. DialoQ Talk toimii sekä Windows- että Android-laitteilla. Taulusto toimii taivuttimen ja puhesynteesiohjelmien kanssa.

Bliss peruskartta -taulusto sisältää kaikki peruskartan bliss-symbolit jaoteltuina peruskartan mukaisesti omille sivuilleen.

Lauseita muodostetaan valitsemalla symboli kerrallaan, jolloin ne siirtyvät viestiriville ja kielellinen taivutin muokkaa puheen sujuvaksi suomeksi. Suomenkielisestä Bliss peruskartasta on saatavilla myös ruotsinkielinen versio. 

Bliss peruskartta -taulusto sisältää tarvittavia kielioppimerkkejä lauseiden muodostamista varten. Lisäksi taulustosta löytyy pikaviesti- ja kuulumiset-sivut sekä ruutunäppäimistö, jolla voi kirjoittaa viestejä. Minun sivu -osioon voi helposti lisätä itselle tärkeitä symboleita. Kerronnassa voi käyttää myös omia valokuvia esimerkiksi kalenterin viikko-ohjelmaa laadittaessa. DialoQ Talkissa toimivia sivuja ja taulustoja on helppo muokata suoraan kosketusnäytöltä.

Bliss-taulusto löytyy myös ruotsinkielisenä.

HINTA: 132 €
(Kommunikointiohjelma, taivutin ja puhesynteesiohjelma on hankittava erikseen.)

TILAUKSET
Bliss peruskartta taulusto tilataan täyttämällä lisenssitilauslomake ja lähettämällä se Tikoteekkiin postitse (Kehitysvammaliitto, Linnoitustie 2 B, 02600 Espoo) tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen tikoteekki@kvl.fi

Tauluston ja lisenssin toimittaminen
DialoQ Talk -ohjelmaan tauluston lisenssikoodi toimitetaan sähköpostitse ja taulusto aktivoidaan tällä saadulla koodilla DialoQ Talk -ohjelmassa.

Bliss peruskartta -tauluston käyttöön DialoQ Talk -kommunikointiohjelman kanssa tarvitaan DialoQ-taivutin ja siihen ostettu ääni, esim. Nuance: Satu ja Onni tai DialoQ Speech: Otto (lapsen ääni) Miikka, Tuomas, Minna tai Katja (aikuisäänet).

Bliss peruskartta -tauluston ohjelmineen voi saada kommunikoinnin arvioinnin yhteydessä apuvälinekeskuksien kautta henkilökohtaisena kommunikoinnin apuvälineenä.

Suomessa vaativia kommunikoinnin ja tietokoneen käytön apuvälinepalveluita tarjoavat Tikoteekki-verkostoon kuuluvat erikoissairaanhoidon yksiköt. Lisätietoja kommunikoinnin apuvälinepalveluista: tikoteekkiverkosto.fi

 

 

LISÄTIETOJA
asiantuntija, puhevammaisten tulkki Virpi Yiannakou puh.09-34809313, virpi.yiannakou(at)kvl.fi  ja asiantuntija, puheterapeutti Kaisa Laine puh. 09 3480 9315, kaisa.laine(at)kvl.fi