Bliss-taulusto

Bliss peruskartta -kommunikointitaulusto

Bliss peruskartta -taulusto on DialoQ Talk -kommunikointiohjelmalla rakennettu valmis sisältö. DialoQ Talk toimii sekä Windows- että Android-laitteilla. Taulusto toimii taivuttimen ja puhesynteesiohjelmien kanssa.

Bliss peruskartta -taulusto sisältää kaikki peruskartan bliss-symbolit jaoteltuina peruskartan mukaisesti omille sivuilleen.

Lauseita muodostetaan valitsemalla symboli kerrallaan, jolloin ne siirtyvät viestiriville ja kielellinen taivutin muokkaa puheen sujuvaksi suomeksi.

Bliss peruskartta -taulusto sisältää tarvittavia kielioppimerkkejä lauseiden muodostamista varten. Lisäksi taulustosta löytyy pikaviesti- ja kuulumiset-sivut sekä ruutunäppäimistö, jolla voi kirjoittaa viestejä. Minun sivu -osioon voi helposti lisätä itselle tärkeitä symboleita. Kerronnassa voi käyttää myös omia valokuvia esimerkiksi kalenterin viikko-ohjelmaa laadittaessa. DialoQ Talkissa toimivia sivuja ja taulustoja on helppo muokata suoraan kosketusnäytöltä.

HINTA: 110 €
(Kommunikointiohjelma, taivutin ja puhesynteesiohjelma on hankittava erikseen.)

TILAUKSET
Bliss peruskartta taulusto tilataan täyttämällä lisenssitilauslomake ja lähettämällä se Tikoteekkiin postitse (Kehitysvammaliitto, Linnoitustie 2 B, 02600 Espoo) tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen tikoteekki@kvl.fi

Tauluston ja lisenssin toimittaminen
DialoQ Talk -ohjelmaan tauluston lisenssikoodi toimitetaan sähköpostitse ja taulusto aktivoidaan tällä saadulla koodilla DialoQ Talk -ohjelmassa.

Bliss peruskartta -tauluston käyttöön DialoQ Talk -kommunikointiohjelman kanssa tarvitaan DialoQ-taivutin ja siihen ostettu ääni, esim. Nuance: Satu ja Onni tai DialoQ Speech: Otto (lapsen ääni) Miikka, Tuomas, Minna tai Katja (aikuisäänet).

Bliss peruskartta -tauluston ohjelmineen voi saada kommunikoinnin arvioinnin yhteydessä apuvälinekeskuksien kautta henkilökohtaisena kommunikoinnin apuvälineenä.

Suomessa vaativia kommunikoinnin ja tietokoneen käytön apuvälinepalveluita tarjoavat Tikoteekki-verkostoon kuuluvat erikoissairaanhoidon yksiköt. Lisätietoja kommunikoinnin apuvälinepalveluista: tikoteekkiverkosto.fi

LISÄTIETOJA
asiantuntija, puhevammaisten tulkki Virpi Yiannakou puh.09-34809313, virpi.yiannakou(at)kvl.fi ja avustavan tietotekniikan asiantuntija Marina Green-Järvinen, puh. 040 7022788, marina.green-jarvinen(at)kvl.fi