HYP

HYP® –huomioivaa yhdessäoloa vuorovaikutukseen

Jotkut vaikeasti puhevammaiset ihmiset ovat vaarassa jäädä yhteisöissään ilman aitoa kanssakäymistä muiden kanssa. He eivät osaa tehdä aloitteita vuorovaikutukseen tai heidän viestejään ei huomata. Päivittäiset vuorovaikutustilanteet rajoittuvat monesti vain lyhyisiin hetkiin – tervehdyksiin tai pukeutumiseen ja ruokailuun liittyviin toimiin.

Huomioivan yhdessäolon malli (HYP) on tapa olla vuorovaikutuksessa paljon tukea tarvitsevien ihmisten kanssa. HYP perustuu australialaisen puheterapeutin Sheridan Forsterin luomaan HOP-toimintamalliin (engl. Hanging Out Program. Interaction for People at Risk of Isolation, 2008). Huomioivan yhdessäolon mallia voi käyttää muun muassa asumis- ja päivätoimintayksiköissä, päiväkodeissa ja kouluissa.

HYP-mallin voi ottaa helposti käyttöön. Sen avulla yhteisö voi päästä liikkeelle vuorovaikutuksen vahvistamisessa. Malli on yksinkertainen toteuttaa. Työntekijä sitoutuu olemaan päivittäin 10 minuuttia puhevammaisen ihmisen kanssa. Hetken ainoa tavoite on yhdessäolo.

Tikoteekki on suomentanut ja julkaissut Papunetin sivuille perehdytysmateriaalin, jonka avulla yhteisöt voivat ottaa HYP-toimintamallin käyttöön. Lisäksi Tikoteekki järjestää työyhteisöjen tueksi HYP-käynnistäjäkoulutuksia.

Lisätietoja: kaisa.martikainen(at)kvl.fi

Esitteet

HYP-esite suomeksi (pdf)
HYP på svenska (pdf)
HOP in English (pdf)

Opinnäyttteet

”Kymmeneksi minuutiksi ehtii kyllä pysähtymään” Vuorovaikutuksen voimavarana HYP-malli.
Assi Rohiolan pro gradu -tutkielma (pdf, 3 mt)

”Assessing the effect of a HOP therapy period on preverbal communication skills in adults with profound intellectual disabilities – a multiple single subject study”.
Rebecka Lindholmin tekemä pro gradu tutkielma (www.doria.fi)

”Olemuskielellä osalliseksi. Vapaaehtoisten kokemuksia Huomioivan yhdessäolon toimintamallin (HYP) käytöstä vuorovaikutuksen tukena.” Silva Lahden opinnäyte (pdf, 617 kt)

HYP-perehdytysmateriaali Papunetissa

HYP-modellen på svenska på Papunet

Hop Sheridan Forsterin verkkosivuilla