Verkosta ladattava materiaali:

Oppiminen yhdessä olemalla
– Miten voimauttava vuorovaikutus voi auttaa autismin kirjon lastasi oppimaan luonnollisella tavalla

Tikoteekissa on käännetty englantilaisen Sara Moroza-Jamesin kirjoittama julkaisu Oppiminen yhdessä olemalla (Learning through Social Connection). Kirjassaan Sara Moroza-James kuvaa voimauttavan vuorovaikutuksen menetelmän käyttöä autismin kirjon lasten kuntoutuksessa. Esimerkkinään hän käyttää oman poikansa tarinaa. Lataa julkaisu (pdf)

Selvitys uusista teknologioista puhe- ja kehitysvammaisten kommunikaation tukemiseen

Petteri Alinikulan Tikoteekille kesällä 2016 tekemässä selvityksessä visioidaan tulevaisuuden AAC-työkalua. Selvityksessään Alinikula pureutuu niihin mahdollisuuksiin, joita teknologioiden nopea kehitys tarjoaa AAC-kommunikointiohjelmille. Lataa selvitys (pdf)

Kommunikointi autetun asumisen yksiköissä

Tikoteekin vuonna 2015 tilaama selvitys kartoittaa puhevammaisten ihmisten kommunikointimahdollisuuksia autetun asumisen yksiköissä sekä selvittää kommunikointiin liittyviä kehittämistarpeita. Aihetta on käsitelty työntekijöiden kokemusten perusteella. Selvityksen on tehnyt VTT Elina Ekholm. Lataa selvitys (pdf)

Jokainen hetki on mahdollisuus

Tutkimus OIVA-hankkeen yhteisöllisen työskentelytavan vaikutuksista. Lataa raportti (pdf)

Tikoteekin Opas-sarja

Tikoteekki julkaisee esitesarjaa, jonka aiheita ovat mm. kommunikoinnin apuvälinepalvelut, tietotekniset apuvälineratkaisut, vuorovaikutus, kuvien käyttö kommunikoinnissa ja puhevammaisten tulkkauspalvelu. Oppaat ovat suomenkielisiä, mutta joitain niistä on julkaistu myös ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi sekä kolmelle saamenkielelle.  Oppaat esitelty tarkemmin Tietoa-osiossa.

HYP®

Papunetin-sivuille on koottu perehdytysmateriaali HYP-toimintamallista. Materiaalin avulla yhteisöt voivat ottaa toimintamallin käyttöönsä.

HYP-materiaali Papunetissa

Voimauttava vuorovaikutus®

Voimauttava vuorovaikutus (Intensive Interaction) on käytännönläheinen tapa olla vuorovaikutuksessa varhaisten taitojen varassa viestivien ihmisten kanssa. Papunetin sivuille on koottu perehdytysmateriaali voimauttavan vuorovaikutuksen toteuttamisen tueksi.

Voimauttava vuorovaikutus -materiaali Papunetissa