Muu materiaali

Verkosta ladattava materiaali:

Oppiminen yhdessä olemalla
– Miten voimauttava vuorovaikutus voi auttaa autismin kirjon lastasi oppimaan luonnollisella tavalla

Tikoteekissa on käännetty englantilaisen Sara Moroza-Jamesin kirjoittama julkaisu Oppiminen yhdessä olemalla (Learning through Social Connection). Kirjassaan Sara Moroza-James kuvaa voimauttavan vuorovaikutuksen menetelmän käyttöä autismin kirjon lasten kuntoutuksessa. Esimerkkinään hän käyttää oman poikansa tarinaa. Lataa julkaisu (pdf)

Selvitys uusista teknologioista puhe- ja kehitysvammaisten kommunikaation tukemiseen

Petteri Alinikulan Tikoteekille kesällä 2016 tekemässä selvityksessä visioidaan tulevaisuuden AAC-työkalua. Selvityksessään Alinikula pureutuu niihin mahdollisuuksiin, joita teknologioiden nopea kehitys tarjoaa AAC-kommunikointiohjelmille. Lataa selvitys (pdf)

Kommunikointi autetun asumisen yksiköissä

Tikoteekin vuonna 2015 tilaama selvitys kartoittaa puhevammaisten ihmisten kommunikointimahdollisuuksia autetun asumisen yksiköissä sekä selvittää kommunikointiin liittyviä kehittämistarpeita. Aihetta on käsitelty työntekijöiden kokemusten perusteella. Selvityksen on tehnyt VTT Elina Ekholm. Lataa selvitys (pdf)

Jokainen hetki on mahdollisuus

Tutkimus OIVA-hankkeen yhteisöllisen työskentelytavan vaikutuksista. Lataa raportti (pdf)

OIVA-Osallisuuteen vuorovaikutusaloitteilla

Lataa hankkeen loppuraportti (pdf)

OIVALLA vuorovaikutukseen

Lataa hankkeen loppuraportti (pdf)

Näkömonivammaisen lapsen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukeminen

Julkaisusta löytyy tietoa kommunikoinnin kehityksen tukemisesta, periaatteita näkömonivammaisen lapsen kanssa toimimisesta arjessa ja toiminnallisesta näönkäytöstä. Kirjanen sisältää myös käytännön ohjeita ja vinkkejä kommunikointipassista aistileikkeihin. Lataa julkaisu (pdf)

Tikoteekin Opas-sarja

Tikoteekki julkaisee esitesarjaa, jonka aiheita ovat mm. kommunikoinnin apuvälinepalvelut, tietotekniset apuvälineratkaisut, vuorovaikutus, kuvien käyttö kommunikoinnissa ja puhevammaisten tulkkauspalvelu. Oppaat ovat suomenkielisiä, mutta joitain niistä on julkaistu myös ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi sekä kolmelle saamenkielelle.  Oppaat esitelty tarkemmin Tietoa-osiossa.

Hoivalluksia®-keskustelumateriaali muistisairaiden ihmisten kanssa työskenteleville 

Hoivalluksia on verkkomateriaali itseopiskelun välineeksi muistisairaiden kanssa työskenteleville työyhteisöille. Materiaali sisältää ryhmäkeskustelua tukevan videon ja keskustelurungon.

Hoivalluksia materiaali Papunetissa

HYP®

Papunetin-sivuille on koottu perehdytysmateriaali HYP-toimintamallista. Materiaalin avulla yhteisöt voivat ottaa toimintamallin käyttöönsä.

HYP-materiaali Papunetissa

Voimauttava vuorovaikutus®

Voimauttava vuorovaikutus (Intensive Interaction) on käytännönläheinen tapa olla vuorovaikutuksessa varhaisten taitojen varassa viestivien ihmisten kanssa. Papunetin sivuille on koottu perehdytysmateriaali voimauttavan vuorovaikutuksen toteuttamisen tueksi.

Voimauttava vuorovaikutus -materiaali Papunetissa

Myynnissä oleva materiaali:

Voimauttava vuorovaikutus. Opas toimintatavan käyttöön.

Tikoteekin OIVALLA vuorovaikutukseen -hanke on käännättänyt ja tuottanut oppaan, joka on tarkoitettu käsikirjaksi kaikille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutustaitojaan vaikeasti kehitysvammaisten tai autististen ihmisten kanssa. Kirjoittajat ovat englantilaisia voimauttavan vuorovaikutuksen pioneereja ja johtavia asiantuntijoita. Kirjan mukana olevassa DVD:ssä on esimerkkejä toimintatavan käytöstä.
Hinta: Kirjan ja DVD:n yhteishinta 35 €. Kirja 108 sivua. DVD:n kesto 60 min.
Tilaukset: tilaukset@kvl.fi tai Opike-verkkokauppa

Puhevammaisten tulkkauspalvelu Suomessa -DVD

Videolla puhevammaiset henkilöt kertovat kokemuksiaan tulkkauspalvelusta. Katsoja saa samalla tietoa tulkkauspalvelun käyttäjien erilaisista kommunikointikeinoista ja apuvälineistä.
Videon kesto 32 min.
Hinta: 22 €
Tilaukset: tilaukset@kvl.fi tai Opike-verkkokauppa

Oivalluksia-virikemateriaali

Virikemateriaalin avulla lähi-ihmiset voivat tarjota kehitysvammaisille kumppaneilleen merkityksellisiä aistielämyksiä, uusia vuorovaikutuksen sisältöjä sekä kokemuksia itsestä aktiivisena toimijana. Uuden oppiminen tapahtuu toiminnallisessa vuorovaikutuksessa lähi-ihmisten kanssa. Materiaali antaa lähi-ihmisille ideoita vuorovaikutteiseen ja aktivoivaan toimintaan.

Kuvissa on neljä aihealuetta: Aistitaan yhdessä, Arjen toiminnat, Joulu ja Juhlat. Aihe ja siihen liittyvät kuvat voidaan valita esim. kumppanin mielenkiinnon, ajankohtaisen teeman tai harjoiteltavan taito- ja aistialueen mukaan. Viriketuokioiden suunnittelua ja toteutusta tukevat ohjevihon ohjeet ja toimintakuvien takana olevat kuvakohtaiset toiminta- ja sovellusehdotukset.

Oivalluksia-virikemateriaalia käytettäessä on tärkeää huomioida kunkin kumppanin yksilölliset tarpeet ja ryhmän yhteiset tavoitteet. Materiaali sopii käytettäväksi kehitysvammaisten ihmisten asuntoloiden ja toimintakeskusten lisäksi myös esimerkiksi päiväkodeissa, erityiskouluissa ja vanhainkodeissa.
Oivalluksia-materiaalipaketti sisältää 32 toimintakuvaa ja 32 esinekuvaa, neljä yllätyskorttia, ohjevihkon ja Toimimalla osallisuuteen -esitteen.
Hinta: 60 €
Tilaukset: tilaukset@kvl.fi tai Opike-verkkokauppa