Kaikki oppaat voi lukea ja tulostaa pdf-muodossa alla olevista linkeistä. Oppaita voi myös tilata painettuina yhden kappaleen kutakin ilmaiseksi. Muuten tilausten vähimmäismäärä on 10 kappaletta, jolloin hinta on 10 € (sisältää postituskulut). Lisäkappaleet maksavat 1 €/kpl.

Oppaissa käsitellyistä aiheista löytyy lisätietoa Papunet.net-verkkosivuilta.

Tilaa oppaita osoitteesta tikoteekki@kvl.fi. Muista mainita nimesi ja postiosoitteesi. Yli 10 kappaleen tilauksissa laita viestiin myös laskutusosoite mahdollisine viitetietoineen.

Opas kommunikoinnin apuvälinepalveluihin

Puhevammaisen henkilön tulee saada tarvitsemansa apuvälinepalvelut ensisijaisesti julkisen palvelujärjestelmän kautta. Kommunikoinnin apuvälinepalvelut kuuluvat terveydenhuoltolain mukaan kunnan järjestämään lääkinnälliseen kuntoutukseen. Oppaassa kerrotaan miten kommunikoinnin apuvälinepalveluita saa ja mitä laadukkaiden palveluiden tulisi sisältää. Sopivan kommunikointikeinon ja oikeiden apuvälineiden löytäminen edellyttää kommunikoinnin arviointia, johon kuuluu mm. apuvälineen kokeilu, yksilöiminen, käytön ohjaus ja seuranta.
Opas kommunikoinnin apuvälinepalveluihin (pdf)

Opas tietoteknisiin apuvälineratkaisuihin

Oppaassa kerrotaan tietoteknisistä apuvälineratkaisuista, joilla tarkoitetaan erilaisia tietokoneita, niiden ohjaimia, ohjelmia ja oheislaitteita. Oppaassa kuvataan myös lyhyesti apuvälineen hankintaprosessia.
Opas tietoteknisiin apuvälineratkaisuihin (pdf)

Opas kommunikoinnin mahdollisuuksiin

Mitä kommunikointi on ja mitä tulee ottaa huomioon puhevammaisen henkilön kohtaamisessa? Oppaassa esitellään myös erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja. Opasta ei ole enää saatavilla painettuna. Oppaan voi lukea ja tulostaa pdf-muodossa suomen- ja ruotsinkielisenä sekä selkokielellä.
Opas kommunikoinnin mahdollisuuksiin (pdf)
Opas kommunikoinnin mahdollisuuksiin selkokielellä (pdf)

Vuorotellen. Opas vuorovaikutukseen ja kielen kehityksen alkuvaiheisiin

Oppaassa kerrotaan lapsen vuorovaikutuksen ja kielen kehityksestä syntymästä noin kahden ja puolen vuoden ikään saakka. Oppaassa kerrotaan myös, miten lasta voi tukea silloin, kun kielen kehitys ei syystä tai toisesta etenekään keskimääräiseen tapaan. Opas on julkaistu myös ruotsin-, englannin- ja venäjänkielisenä sekä koltansaameksi, pohjoissaameksi että inarinsaameksi (Huom! saamenkieliset vain pdf-muodossa).
Vuorotellen-opas (pdf)

Viittomat kommunikoinnissa

Oppaaseen on koottu tietoa tukiviittomista sekä esimerkkejä niiden käytöstä erilaisissa elämäntilanteissa. Oppaassa on myös vinkkejä tukiviittomien opetteluun.
Viittomat kommunikoinnissa (pdf)

Kuvat kommunikoinnissa

Oppaassa kerrotaan, mitä on huomioitava käytettäessä kuvia ilmaisun välineenä tai ymmärtämisen tukena. Siinä esitellään myös lyhyesti kuvallisia kommunikointikansioita ja -laitteita.
Kuvat kommunikoinnissa (pdf)

Passi yhteiseen kieleen

Oppaassa kerrotaan mm. yksilöllisen kommunikointipassin suunnittelusta, toteutuksesta ja käyttämisestä. Opasta ei ole enää saatavilla painettuna.
Passi yhteiseen kieleen (pdf)

Opas tietokoneohjelmista kuntoutuksessa ja opetuksessa

Oppaassa kerrotaan, mitä mahdollisuuksia tietokoneohjelmien hyödyntäminen tuo kuntoutukseen, opiskeluun ja vapaa-aikaan. Lisäksi kerrotaan tekijöistä, jotka vaikuttavat ohjelmien valintaan.
Opas tietokoneohjelmista kuntoutuksessa ja opetuksessa(pdf)

Opas puhevammaisten tulkkauspalvelusta

Oppaassa kerrotaan puhevammaisten tulkkauspalvelun sisällöstä, hakemisesta ja käyttämisestä. Opasta on saatavilla myös ruotsinkielisenä.
Opas puhevammaisten tulkkauspalvelusta (pdf)

Kohdaten. Opas vuorovaikutukseen muistisairaan ihmisen kanssa

Kohdaten-oppaan tarkoituksena on auttaa muistisairasta ihmistä ja hänen läheisiään kohtaamaan toisensa. Oppaassa kerrotaan, miten ikääntyminen ja etenevä muistisairaus vaikuttavat vuorovaikutukseen. Oppaassa on myös ohjeita, miten vuorovaikutusta voi tukea sairauden eri vaiheissa.
Kohdaten-opas (pdf)

Toimimalla osallisuuteen

Oppaan tarkoituksena on auttaa lähihenkilöitä aktivoimaan vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten toimintaa ja vuorovaikutusta. Opas sisältää tietoa kehitysvammaisuuden vaikutuksesta kykyyn ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Oppaassa kerrotaan myös osallisuuden ja aistikokemuksien merkityksestä sekä esitellään aisteja aktivoivia materiaaleja. Oppaan ideoita voidaan hyödyntää päivittäisessä toiminnassa.
Toimimalla osallisuuteen (pdf)

GUIDES IN OTHER LANGUAGES

Guide om möjligheterna med kommunikation (pdf)
Guide om tolktjänst för talhandikappade (pdf)
Samspel. Guide om växelverkan och tidig språkutveckling (pdf)

Taking Turns.  A Guide on Interaction and the Early Stages of Development (pdf)

ПО ОЧЕРЕДИ – Справочник по интерактивности и развитию языка на начальном этапе (pdf)

VUÁRUTTUVÂI – Raavâkirje vuáruvaikuttâsân já kielâ ovdánem algâmuddoid (pdf) (inarinsaame)
VUÂRTÕÕǤǤI – Vuäʹppes vuârrvaikktõʹsse da ǩiõl ooudâs mõõnnmõõžž alggpõõʹjid (pdf) (koltansaame)
VURROLAGAID – Ofelaš vuorrováikkuhussii ja giela ovdáneami álgomuttuide (pdf) (pohjoissaame)