SähköSANOMA

SähköSANOMA
– Kommunikointitaulusto Windows-käyttöjärjestelmälle

SähköSANOMA on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka jo hallitsevat laajan kommunikointikansion käyttöä. SähköSANOMA mahdollistaa monipuolisen lausetasoisen kommunikoinnin. Se sisältää yhteensä yli 3000 kuvaa jaoteltuina 18 kategoriaan. SähköSANOMAn jokaisella sivulla on eri sanaluokkien sanoja lauseiden muodostamista varten. Haluttu viesti muodostetaan sana sanalta ja kielellinen taivutin muokkaa puheen sujuvaksi suomeksi.

SähköSANOMAn eri versiot perustuvat SANOMA 24 (päiväkotisanasto) ja SANOMA 48 (koulusanasto) kommunikointikansioiden sanastoihin. Tabletin näkymä vastaa kansion aukeamaa.

SähköSANOMA-taulustot löytyvät sekä Speaking Dynamically Pro- että Communicator 5 -kommunikointiohjelmille rakennettuina. Kumpikin ohjelma toimii Windows-tietokoneella tai -tabletilla.

SähköSANOMAn käyttöön Boardmaker with Speaking Dynamically Pro 6 -kommunikointiohjelman kanssa tarvitaan Bitlipsin (1.1.1) puhesynteesiohjelma sekä Tikoteekki-taivutin. Tikoteekki-taivutin toimii vain laitteessa, johon on asennettu Java-ohjelma. Tikoteekki-taivutin on mukana SähköSANOMA-muistitikulla. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää DialoQ taivutinta, joka sisältää Nuancen puhesynteesiohjelman.

SähköSANOMAn käyttöön Communicator 5 -kommunikointiohjelman kanssa tarvitaan DialoQ taivutin (sisältää Nuancen puhesynteesiohjelman).

Puhevammainen henkilö voi saada yksilöidyn SähköSANOMAn ja sen toimintaan liittyvät ohjelmat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä, mikäli hänen katsotaan keskussairaalan apuväline- tai kommunikaatiokeskuksen arvioinnissa hyötyvän siitä. Lisätietoja kommunikoinnin apuvälinepalveluista (www.tikoteekkiverkosto.fi)

Tikoteekki järjestää koulutusta SähköSANOMAN käyttöönotosta ja päivittämisestä. Lisätietoa Koulutus-sivuilla.

SähköSANOMA-käyttöopas /SDP (pdf)
SähköSANOMA-käyttöopas/C5 (pdf)

Hinta: 110 € Lisenssi on käyttäjäkohtainen.
SähköSANOMA Speaking Dynamically Pro:
Tuotepaketti sisältää SähköSANOMAn 4 eri versiota, Tikoteekki-taivuttimen ja käyttöoppaan.
SähköSANOMA Communicator 5:
Tuotepaketti sisältää SähköSANOMAn 4 eri versiota ja käyttöoppaan.
Tilaukset: SähköSANOMA tilataan täyttämällä lisenssitilauslomake ja lähettämällä se Tikoteekkiin postitse (Kehitysvammaliitto, Linnoitustie 2 B, 02600 Espoo) tai skannattuna osoitteeseen tikoteekki@kvl.fi.
Lisätietoja: asiantuntija, puhevammaisten tulkki Virpi Yiannakou puh.09-34809313, virpi.yiannakou(at)kvl.fi ja avustavan tietotekniikan asiantuntija Marina Green-Järvinen, puh. 09-34809375, marina.green-jarvinen(at)kvl.fi

Lasten SähköSANOMA
– Kommunikointitaulusto Windows-käyttöjärjestelmälle

Lasten SähköSANOMA on tarkoitettu pienille lapsille, jotka ovat aloittamassa kommunikointiohjelman käytön harjoittelun. Lasten SähköSANOMAN jokaisella sivulla on sekä eri sanaluokkien sanoja lauseiden muodostamista varten että valmiita ilmaisuja. Aihealueita on kymmenen. Sanasto on jaoteltu eri paikoissa tapahtuviin keskusteluihin. Sanasto vastaa pienen lapsen käyttämiä sanoja kommunikoinnin aloitusvaiheessa. Lasten SähköSANOMA sisältää myös tarinankerronta-osion, jossa voi tehdä erilaisia tarinoita ja lopuksi tulostaa tarinan.

Lasten SähköSANOMA -taulustot löytyvät sekä Speaking Dynamically Pro – että Communicator 5 -kommunikointiohjelmille rakennettuina. Kumpikin ohjelma toimii Windows-tietokoneilla ja -tableteilla. Viesti muodostetaan sana sanalta ja taivutin muokkaa puheen sujuvaksi suomeksi.

Lasten SähköSANOMA -tuotepakettiin sisältyy myös kommunikointikansio, jonka sivut on tulostettu vedenkestävälle paperille. Kansion sisältö vastaa sähköisen tauluston sisältöä.

Lasten SähköSANOMAN jokaisella sivulla on sekä eri sanaluokkien sanoja lauseiden muodostamista varten että valmiita ilmaisuja. Aihealueita on kymmenen. Sanasto on jaoteltu eri paikoissa tapahtuviin keskusteluihin. Sanasto vastaa pienen lapsen käyttämiä sanoja kommunikoinnin aloitusvaiheessa.

Lasten SähköSANOMA sisältää myös tarinankerronta-osion, jossa voi tehdä erilaisia tarinoita ja lopuksi tulostaa tarinan.

Lasten SähköSANOMA -käyttöopas/SDP (pdf)
Lasten SähköSANOMA -käyttöopas/C5 (pdf)

Hinta: 80 €
Tuotepaketti sisältää:

 • Muistitikun, joka sisältää tauluston, Tikoteekki-taivuttimen (SDP-versiossa), kommunikointikansion sivut, käyttöoppaan
 • Tulostetun käyttöoppaan (pdf)
 • Vedenkestävälle paperille tulostetun kommunikointikansion

Tilaukset: SähköSANOMA tilataan täyttämällä lisenssitilauslomake ja lähettämällä se Tikoteekkiin postitse (Kehitysvammaliitto, Linnoitustie 2 B, 02600 Espoo) tai skannattuna osoitteeseen tikoteekki@kvl.fi.
Vaadittavat ohjelmat:
Lasten SähköSANOMAn käyttö edellyttää, että koneeseen on asennettu joko Boardmaker with Speaking Dynamically Pro 6 tai Communicator 5 –kommunikointiohjelma. Lisäksi koneessa täytyy olla asennettuna

SDP-versiossa:

 • Tikoteekki-taivutin (on muistitikulla)
 • Bitlips (1.1.1) puhesynteesiohjelma
 • Java

Communicator 5 -versiossa:

  • DialoQ Taivutin (sisältää Nuancen puhesynteesuohjelman)

Communicator 5, Boardmaker with Speaking Dynamically Pro, Bitlips ja DialoQ -ohjelmat on ostettava jälleenmyyjiltä. Tikoteekki ei myy mainittuja ohjelmia.

 • Boardmaker with Speaking Dynamically Pro 6 ja Communicator 5 -ohjelmat: Kajo Apuvälineet Oy tai Haltija Oy
 • DialoQ-taivutin (sisältää puhesynteesuohjelma Nuancen): Kajo Apuvälineet Oy
 • Bitlips (1.1.1): Haltija Oy

Lisätietoja: asiantuntija, puhevammaisten tulkki Virpi Yiannakou puh.09-34809313, virpi.yiannakou(at)kvl.fi ja avustavan tietotekniikan asiantuntija Marina Green-Järvinen, puh. 09-34809301, marina.green-jarvinen(at)kvl.fi

Ohjevideot (YouTube/Tikotuubi)

Alla on listat Tikotuubi-kanavalta löytyvistä lyhyistä ohjevideoista.

Ohjevideoita kommunikointisisältöjen muokkaukseen SDP-ohjelmassa:

 1. Miten monistat olemassa olevan ruudun
 2. Ruudukon koon muuttaminen
 3. Ruudun taustavärin muuttaminen
 4. PCS-kuvan vaihtaminen
 5. Kuvan poistaminen: kolme eri tapaa poista ruudussa oleva kuva
 6. Uuden PCS-kuvan lisääminen
 7. Netistä haetun kuvan lisääminen
 8. Valokuvan lisääminen
 9. Kokonaisen puhutun lauseen vaihtaminen
 10. Uuden kokonaisen puhutun lauseen lisääminen
 11. Useamman kuvan lisääminen kuvatiedostosta
 12. Useamman kuvan lisääminen kuvatiedostosta symbolikirjastoon

Ohjevideoita kommunikointisisältöjen muokkaukseen C5-ohjelmassa:

 1. Painikkeen eli ruudun tekeminen
 2. Painikkeen eli ruudun koon muuttaminen
 3. Painikkeesta eli ruudusta ruudukko
 4. Useamman painikkeen eli ruudun aktivointi ja muokkaaminen
 5. Painikkeen eli ruudun taustavärin muuttaminen
 6. Kuvan tuominen painikkeeseen eli ruutuun
 7. Kuvan ja tekstin poistaminen
 8. Valokuvan tuominen painikkeeseen eli ruutuun
 9. Valmiin viestin lisääminen
 10. Linkityksen tekeminen
 11. Linkityksen tekeminen TAIKE-taulustossa
 12. Linkityksen havainnollistaminen
 13. Palauteäänet eli vihjeäänet päälle tai pois
 14. Valmiin sivun päivittäminen ajotilassa

Ohjevideoita Boardmakerin käyttöön

 1. Boardmakerin työkalut
 2. Symbolihaun työkalut
 3. Lomakkeen koon ja tulostusasetusten määrittäminen
 4. Ruudun luominen
 5. Ruudusta ruudukko
 6. Ruutujen ulkoasun muokkaaminen
 7. PCS-kuvan lisääminen
 8. PCS-kuvan vaihtaminen
 9. Kuvan poistaminen
 10. Kuvan tuominen ohjelman ulkopuolelta
 11. Ruudussa olevan kuvan muokkaaminen
 12. Kahden kuvan tuominen samaan ruutuun
 13. Lomakkeen tallentaminen
 14. Tallennetun lomakkeen avaaminen
 15. Uusien symbolien tuominen symbolihakuun (niin yksittäisen kuin useamman kerralla)