SähköSANOMA

SähköSANOMA
– Kommunikointitaulusto Windows-käyttöjärjestelmälle

SähköSANOMA on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka jo hallitsevat laajan kommunikointikansion käyttöä. SähköSANOMA mahdollistaa monipuolisen lausetasoisen kommunikoinnin. Se sisältää yhteensä yli 3000 kuvaa jaoteltuina 18 kategoriaan. SähköSANOMAn jokaisella sivulla on eri sanaluokkien sanoja lauseiden muodostamista varten. Haluttu viesti muodostetaan sana sanalta ja kielellinen taivutin muokkaa puheen sujuvaksi suomeksi.

SähköSANOMA-taulustot löytyvät Speaking Dynamically Pro -, Communicator 5 – sekä Grid 3 -kommunikointiohjelmille rakennettuina. Kaikki nämä ohjelmat toimivat Windows-tietokoneella tai -tabletilla.

SähköSANOMAn eri versiot perustuvat SANOMA 24 (päiväkotisanasto) ja SANOMA 48 (koulusanasto) kommunikointikansioiden sanastoihin. Tabletin näkymä vastaa kansion aukeamaa Speaking Dynamically Pro- sekä Communicator 5 -kommunikointiohjelmissa. Sen sijaan Grid 3:ssa näkymä on hieman erilainen. Vasen ja oikea reuna avautuvat painikkeiden alta.

SähköSANOMAn käyttöön Boardmaker with Speaking Dynamically Pro 6 -kommunikointiohjelman kanssa tarvitaan Bitlipsin (1.1.1) puhesynteesiohjelma sekä Tikoteekki-taivutin. Tikoteekki-taivutin toimii vain laitteessa, johon on asennettu Java-ohjelma. Tikoteekki-taivutin on mukana SähköSANOMA-muistitikulla. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää DialoQ taivutinta, joka sisältää Nuancen puhesynteesiohjelman.

SähköSANOMAn käyttöön Communicator 5 -kommunikointiohjelman tai Grid 3 -kommunikointiohjelman kanssa tarvitaan DialoQ taivutin (sisältää Nuancen puhesynteesiohjelman).

Puhevammainen henkilö voi saada yksilöidyn SähköSANOMAn ja sen toimintaan liittyvät ohjelmat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä, mikäli hänen katsotaan keskussairaalan apuväline- tai kommunikaatiokeskuksen arvioinnissa hyötyvän siitä. Lisätietoja kommunikoinnin apuvälinepalveluista: www.tikoteekkiverkosto.fi

SähköSANOMA-käyttöopas /SDP (pdf)
SähköSANOMA-käyttöopas/C5 (pdf)
SähköSANOMA-käyttöopas /Grid 3 (pdf)

Hinta: 110 € Lisenssi on käyttäjäkohtainen.
SähköSANOMA Speaking Dynamically Pro:
Tuotepaketti sisältää SähköSANOMAn 4 eri versiota PCS-kuvilla, Tikoteekki-taivuttimen ja käyttöoppaan.
SähköSANOMA Communicator 5:
Tuotepaketti sisältää SähköSANOMAn 4 eri versiota PCS-kuvilla ja käyttöoppaan.
SähköSANOMA Grid 3:
Tuotepaketti sisältää SähköSANOMAN 2 eri versiota PCS-kuvilla ja 2 eri versiota SymbolStix-kuvilla sekä käyttöoppaan.

Tilaukset: SähköSANOMA tilataan täyttämällä lisenssitilauslomake ja lähettämällä se Tikoteekkiin postitse (Kehitysvammaliitto, Linnoitustie 2 B, 02600 Espoo) tai skannattuna osoitteeseen tikoteekki@kvl.fi

Lisätietoja: asiantuntija, puhevammaisten tulkki Virpi Yiannakou puh.09-34809313, virpi.yiannakou(at)kvl.fi ja avustavan tietotekniikan asiantuntija Marina Green-Järvinen, puh. 040 7022788, marina.green-jarvinen(at)kvl.fi

Ohjevideot (YouTube/Tikotuubi)

Alla on listat Tikotuubi-kanavalta löytyvistä lyhyistä ohjevideoista.

Tervetuloa Grid 3 – ohjelmalla rakennetun SähköSANOMAN maailmaan:

1. Tutustu Grid 3-ohjelmalla rakennettuun SähköSANOMAAN ja sen muokkamiseen.
2. SähköSANOMAN esittely
3. Lauseiden muodostaminen ja kieliopillisten merkkien käyttäminen
4. Etsi sana-hakutoiminnon käyttäminen

Ohjeita GRID 3 – ohjelmalla rakennetun SähköSANOMAN muokkaamiseen:

1. Tärkeät asetukset
2. Päivitysten eli muokkausten suunnittelu
3. Käyttötilasta muokkaustilaan ja takaisin siirtyminen
4. Kuvan lisääminen tyhjään ruutuun
5. Kuvan poistaminen tai korvaaminen uudella kuvalla
6. Kuvan muokkaaminen
7. Valokuvan lisääminen ruutuun
8. Kuvan hakeminen internetistä
9. Henkilöiden lisääminen perhe ja ystävät sivulle
10. Valmiin kokonaisen viestin lisääminen ruutuun
11. Uuden sivun luominen kuulumisiin
12. Varmuuskopiointi
13. Varmuuskopion palauttaminen gridiin

SDP-ohjelmalla rakennettu SähköSANOMA:

1. SähköSANOMAN esittely
2. Kieliopillisten merkkien käyttäminen

Ohjeita SDP-ohjelmalla rakennetun SähköSANOMAN muokkaamiseen:

1. Tärkeät asetukset ja niiden muokkaaminen
2. Päivitysten eli muokkauksien suunnittelu
3. Muokkaustilaan siirtyminen
4. Kuvan lisääminen tyhjään ruutuun
5. Kuvan poistaminen tai korvaaminen uudella kuvalla
6. Valokuvan lisääminen ruutuun
7. Useamman kuvan lisääminen kuvatiedostosta
8. Henkilöiden lisääminen perhe ja ystävä sivulle
9. Valmiin kokonaisen viestin lisääminen ruutuun
10. Näppäimistön vaihtaminen
11. Uuden alasivun luominen kategoriaan
12. Omat jutut sivun luominen
13. Ruutuun linkki, joka avaa uuden sivun
14. Varmuuskopiointi
15. Jos SähköSANOMA aukeaa valkoiseen näkymään
16. Tutustu SähköSANOMAAN ja sen muokkaamiseen (pituus 27:47. Sisältää kaikki edellä mainitut videot)

Ohjevideoita kommunikointisisältöjen muokkaukseen SDP-ohjelmassa:

 1. Miten monistat olemassa olevan ruudun
 2. Ruudukon koon muuttaminen
 3. Ruudun taustavärin muuttaminen
 4. PCS-kuvan vaihtaminen
 5. Kuvan poistaminen: kolme eri tapaa poista ruudussa oleva kuva
 6. Uuden PCS-kuvan lisääminen
 7. Netistä haetun kuvan lisääminen
 8. Valokuvan lisääminen
 9. Kokonaisen puhutun lauseen vaihtaminen
 10. Uuden kokonaisen puhutun lauseen lisääminen
 11. Useamman kuvan lisääminen kuvatiedostosta
 12. Useamman kuvan lisääminen kuvatiedostosta symbolikirjastoon

Ohjevideoita kommunikointisisältöjen muokkaukseen C5-ohjelmassa:

 1. Painikkeen eli ruudun tekeminen
 2. Painikkeen eli ruudun koon muuttaminen
 3. Painikkeesta eli ruudusta ruudukko
 4. Useamman painikkeen eli ruudun aktivointi ja muokkaaminen
 5. Painikkeen eli ruudun taustavärin muuttaminen
 6. Kuvan tuominen painikkeeseen eli ruutuun
 7. Kuvan ja tekstin poistaminen
 8. Valokuvan tuominen painikkeeseen eli ruutuun
 9. Valmiin viestin lisääminen
 10. Linkityksen tekeminen
 11. Linkityksen tekeminen TAIKE-taulustossa
 12. Linkityksen havainnollistaminen
 13. Palauteäänet eli vihjeäänet päälle tai pois
 14. Valmiin sivun päivittäminen ajotilassa

Ohjevideoita Boardmaker 6:n käyttöön:

 1. Boardmakerin työkalut
 2. Symbolihaun työkalut
 3. Lomakkeen koon ja tulostusasetusten määrittäminen
 4. Ruudun luominen
 5. Ruudusta ruudukko
 6. Ruutujen ulkoasun muokkaaminen
 7. PCS-kuvan lisääminen
 8. PCS-kuvan vaihtaminen
 9. Kuvan poistaminen
 10. Kuvan tuominen ohjelman ulkopuolelta
 11. Ruudussa olevan kuvan muokkaaminen
 12. Kahden kuvan tuominen samaan ruutuun
 13. Lomakkeen tallentaminen
 14. Tallennetun lomakkeen avaaminen
 15. Uusien symbolien tuominen symbolihakuun (niin yksittäisen kuin useamman kerralla)

Ohjevideoita Boardmaker 7:n käyttöön:

1. Uuden sivun ja aktiviteetin luominen
2. Boardmaker 6:lla tehdyn sivun tuominen
3. Sivupohjan luominen ja asetuksien määrittäminen
4. Boardmakerin työkalut
5. Painikkeen eli ruudun luominen
6. Painikkeesta ruudukko
7. Painikkeen ulkoasun muokkaaminen
8. Painikkeen poistaminen
9. Symbolin lisääminen painikkeeseen
10. Symbolin vaihtaminen
11. Symbolin poistaminen painikkeesta
12. Kuvan tuominen omista kuvatiedostoista
13. painikkeessa olevan kuvan muokkaaminen
14. Useamman symbolin tuonti samaan painikkeeseen
15. Kahden sanan lisääminen samaan painikkeeseen
16. Tekstisymbolin teko
17. Aktiviteetin eli sivujen tallentaminen
18. Aktiviteetin eli sivujen tulostaminen
19. Tallennetun aktiviteetin avaaminen
20. Sivun kopioiminen toisesta tallennetusta aktiviteetista.