SähköSANOMA

SähköSANOMA-kommunikointitaulusto

SähköSANOMA on kommunikointiohjelmalla rakennettu valmis sisältö. SähköSANOMA-taulustoja löytyy eri kommunikointiohjelmille tehtyinä: Speaking Dynamically Pro 6.0, Communicator 5 sekä Grid 3. Nämä ohjelmat toimivat vain Windows-laitteilla. SähköSANOMA-taulustot löytyvät nyt myös DialoQ Talk -ohjelmasta, joka toimii sekä Windows- että Android-laitteilla. SähköSANOMA-taulustoja on lisäksi myös ruotsinkielisinä versioina.

SähköSANOMA-taulustot toimivat taivuttimen ja puhesynteesiohjelmien kanssa.

Taulustosta löytyy kaksi versiota:

 • SähköSANOMA 24 sisältää päiväkotisanastoa ja sivuilla on 24 vaihtuvaa kuvaa.
 • SähköSANOMA 48 sisältää sanastoa kouluikäisille ja sivuilla on 48 vaihtuvaa kuvaa.

Molemmat versiot sisältävät yli 3000 kuvaa jaoteltuina 18 kategoriaan, yhteensä noin 100 sivua, jotka ovat keskenään linkitettyjä toisiinsa toimivaksi kokonaisuudeksi. Jokaisella sivulla on eri sanaluokkien sanoja lauseiden muodostamista varten. Lauseita muodostetaan valitsemalla kuva kerrallaan, jolloin kuvat siirtyvät viestiriville ja kielellinen taivutin muokkaa puheen sujuvaksi suomeksi.

HINTA: 110 €
(Kommunikointiohjelma, taivutin ja puhesynteesiohjelma on hankittava erikseen.)

TILAUKSET
SähköSANOMA tilataan täyttämällä lisenssitilauslomake ja lähettämällä se Tikoteekkiin postitse (Kehitysvammaliitto, Linnoitustie 2 B, 02600 Espoo) tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen tikoteekki@kvl.fi

TOIMITUS
Taulusto ja lisenssi toimitetaan
a) muistitikulla, joka sisältää valitun version sekä käyttöoppaan.
b) DialoQ Talk -ohjelmaan tauluston lisenssikoodi toimitetaan sähköpostitse ja taulusto aktivoidaan tällä saadulla koodilla DialoQ Talk -ohjelmassa.

Tauluston käyttöön Boardmaker with Speaking Dynamically Pro 6 -kommunikointiohjelman kanssa tarvitaan Bitlipsin (1.1.1) puhesynteesiohjelma sekä Tikoteekki-taivutin (vaatii erikseen asennetun Java-ohjelman). Tikoteekki-taivutin on mukana SähköSANOMA-muistitikulla. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää DialoQ-taivutinta Bitlips-puhesynteesiohjelman kanssa.

SähköSANOMAn käyttöön Communicator 5- , DialoQ Talk – tai Grid 3 -kommunikointiohjelman kanssa tarvitaan DialoQ-taivutin ja siihen ostettu ääni esim. Nuance: Satu ja Onni tai DialoQ Speech: Otto (lapsen ääni) tai Miikka, Tuomas, Minna, Katja (aikuisäänet)

Puhevammainen henkilö voi saada yksilöidyn SähköSANOMAn ja sen toimintaan liittyvät ohjelmat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä, mikäli hänen katsotaan keskussairaalan apuväline- tai kommunikaatiokeskuksen arvioinnissa hyötyvän siitä. Lisätietoja kommunikoinnin apuvälinepalveluista: www.tikoteekkiverkosto.fi

LISÄTIETOJA
asiantuntija, puhevammaisten tulkki Virpi Yiannakou puh.09-34809313, virpi.yiannakou(at)kvl.fi ja avustavan tietotekniikan asiantuntija Marina Green-Järvinen, puh. 040 7022788, marina.green-jarvinen(at)kvl.fi

De svenska SähköSANOMA versionerna 

De svenska versionerna av SähköSANOMA 24 och  SähköSANOMA 48 är  färdiga tillämpningar gjorda för kommunikationsprogrammen Boardmaker with Speaking Dynamically 6.0 och DialoQ Talk.

De svenska SähköSANOMA versionerna  innehåller ca 100 sidor med PCS-bilder indelade i 18 kategorier.

Kategorirutorna finns på varje sida och genom att välja kategori, öppnas en sida med aktuella bildsymboler (24 PCS bilder eller 48 PCS bilder per skärm).  Vald bild, eller valda bilder syns i en meddelanderad ovanför bilderna, och kan läsas upp med en svensk talsyntes.

Sidorna går att uppdatera, bilderna går att byta ut enligt behov.

Priset per version är 110 €, och kan beställas via Tikoteekki.
Tilläggsinformation: Tikoteekki, marina.green-jarvinen(at)kvl.fi

Näkymä SähköSANOMA 24 -taulustosta DialoQ Talkissa.
Näkymä SähköSANOMA 24 -taulustosta Grid 3:ssa.

Ohjevideot (YouTube/Tikotuubi)

Alla on listat Tikotuubi-kanavalta löytyvistä lyhyistä ohjevideoista.

Tervetuloa Grid 3 – ohjelmalla rakennetun SähköSANOMAN maailmaan:

1. Tutustu Grid 3-ohjelmalla rakennettuun SähköSANOMAAN ja sen muokkamiseen.
2. SähköSANOMAN esittely
3. Lauseiden muodostaminen ja kieliopillisten merkkien käyttäminen
4. Etsi sana-hakutoiminnon käyttäminen

Ohjeita GRID 3 – ohjelmalla rakennetun SähköSANOMAN muokkaamiseen:

1. Tärkeät asetukset
2. Päivitysten eli muokkausten suunnittelu
3. Käyttötilasta muokkaustilaan ja takaisin siirtyminen
4. Kuvan lisääminen tyhjään ruutuun
5. Kuvan poistaminen tai korvaaminen uudella kuvalla
6. Kuvan muokkaaminen
7. Valokuvan lisääminen ruutuun
8. Kuvan hakeminen internetistä
9. Henkilöiden lisääminen perhe ja ystävät sivulle
10. Valmiin kokonaisen viestin lisääminen ruutuun
11. Uuden sivun luominen kuulumisiin
12. Varmuuskopiointi
13. Varmuuskopion palauttaminen gridiin
14. Gridin asetukset katseohjaukseen liittyen
15. Katseohjauksen kalibrointi Gridissä

SDP-ohjelmalla rakennettu SähköSANOMA:

1. SähköSANOMAN esittely
2. Kieliopillisten merkkien käyttäminen

Ohjeita SDP-ohjelmalla rakennetun SähköSANOMAN muokkaamiseen:

1. Tärkeät asetukset ja niiden muokkaaminen
2. Päivitysten eli muokkauksien suunnittelu
3. Muokkaustilaan siirtyminen
4. Kuvan lisääminen tyhjään ruutuun
5. Kuvan poistaminen tai korvaaminen uudella kuvalla
6. Valokuvan lisääminen ruutuun
7. Useamman kuvan lisääminen kuvatiedostosta
8. Henkilöiden lisääminen perhe ja ystävä sivulle
9. Valmiin kokonaisen viestin lisääminen ruutuun
10. Näppäimistön vaihtaminen
11. Uuden alasivun luominen kategoriaan
12. Omat jutut sivun luominen
13. Ruutuun linkki, joka avaa uuden sivun
14. Varmuuskopiointi
15. Jos SähköSANOMA aukeaa valkoiseen näkymään
16. Tutustu SähköSANOMAAN ja sen muokkaamiseen (pituus 27:47. Sisältää kaikki edellä mainitut videot)

Ohjevideoita kommunikointisisältöjen muokkaukseen SDP-ohjelmassa:

 1. Miten monistat olemassa olevan ruudun
 2. Ruudukon koon muuttaminen
 3. Ruudun taustavärin muuttaminen
 4. PCS-kuvan vaihtaminen
 5. Kuvan poistaminen: kolme eri tapaa poista ruudussa oleva kuva
 6. Uuden PCS-kuvan lisääminen
 7. Netistä haetun kuvan lisääminen
 8. Valokuvan lisääminen
 9. Kokonaisen puhutun lauseen vaihtaminen
 10. Uuden kokonaisen puhutun lauseen lisääminen
 11. Useamman kuvan lisääminen kuvatiedostosta
 12. Useamman kuvan lisääminen kuvatiedostosta symbolikirjastoon

Ohjevideoita kommunikointisisältöjen muokkaukseen C5-ohjelmassa:

 1. Painikkeen eli ruudun tekeminen
 2. Painikkeen eli ruudun koon muuttaminen
 3. Painikkeesta eli ruudusta ruudukko
 4. Useamman painikkeen eli ruudun aktivointi ja muokkaaminen
 5. Painikkeen eli ruudun taustavärin muuttaminen
 6. Kuvan tuominen painikkeeseen eli ruutuun
 7. Kuvan ja tekstin poistaminen
 8. Valokuvan tuominen painikkeeseen eli ruutuun
 9. Valmiin viestin lisääminen
 10. Linkityksen tekeminen
 11. Linkityksen tekeminen TAIKE-taulustossa
 12. Linkityksen havainnollistaminen
 13. Palauteäänet eli vihjeäänet päälle tai pois
 14. Valmiin sivun päivittäminen ajotilassa

Ohjevideoita Boardmaker 6:n käyttöön:

 1. Boardmakerin työkalut
 2. Symbolihaun työkalut
 3. Lomakkeen koon ja tulostusasetusten määrittäminen
 4. Ruudun luominen
 5. Ruudusta ruudukko
 6. Ruutujen ulkoasun muokkaaminen
 7. PCS-kuvan lisääminen
 8. PCS-kuvan vaihtaminen
 9. Kuvan poistaminen
 10. Kuvan tuominen ohjelman ulkopuolelta
 11. Ruudussa olevan kuvan muokkaaminen
 12. Kahden kuvan tuominen samaan ruutuun
 13. Lomakkeen tallentaminen
 14. Tallennetun lomakkeen avaaminen
 15. Uusien symbolien tuominen symbolihakuun (niin yksittäisen kuin useamman kerralla)

Ohjevideoita Boardmaker 7:n käyttöön:

1. Uuden sivun ja aktiviteetin luominen
2. Boardmaker 6:lla tehdyn sivun tuominen
3. Sivupohjan luominen ja asetuksien määrittäminen
4. Boardmakerin työkalut
5. Painikkeen eli ruudun luominen
6. Painikkeesta ruudukko
7. Painikkeen ulkoasun muokkaaminen
8. Painikkeen poistaminen
9. Symbolin lisääminen painikkeeseen
10. Symbolin vaihtaminen
11. Symbolin poistaminen painikkeesta
12. Kuvan tuominen omista kuvatiedostoista
13. painikkeessa olevan kuvan muokkaaminen
14. Useamman symbolin tuonti samaan painikkeeseen
15. Kahden sanan lisääminen samaan painikkeeseen
16. Tekstisymbolin teko
17. Aktiviteetin eli sivujen tallentaminen
18. Aktiviteetin eli sivujen tulostaminen
19. Tallennetun aktiviteetin avaaminen
20. Sivun kopioiminen toisesta tallennetusta aktiviteetista.

Ohjevideoita DialoQ Talk:n käyttöön

 1. SähköSANOMAN esittely
 2. Kieliopillisten merkkien käyttäminen
 3. DialoQ Talk asetukset ja niiden muokkaaminen
 4. Muokkaustilaan siirtyminen
 5. Kuvan lisääminen tyhjään painikkeeseen
 6. Kuvan poistaminen painikkeesta
 7. Valokuvan lisääminen painikkeelle
 8. Uuden painikkeen luominen
 9. Valmiin kokonaisen viestin lisääminen painikkeelle
 10. Näppäimistö ja sen vaihtaminen
 11. Painikkeeseen linkki, joka avaa uuden sivun
 12. Uuden sivun lisääminen kategoriaan
 13. Kamera ja piirtotoiminnon käyttö SähköSANOMASSA
 14. Viestitoiminnon käyttö SähköSANOMAN viikkokalenterissa
 15. Varmuuskopiointi