ALKU-kommunikointikansio

ALKU-kommunikointikansion kuvia käytetään ilmaisun avainsanoina. Kansiosta hyötyvät mm. lapset, joille sanastoltaan laaja kansio ja lausetasoinen ilmaisu on liian vaikeaa. Kansio sopii myös hyvin lapsille, jotka tarvitsevat puheen rinnalle kuvia ilmaisun tukemiseen. Kansiossa on 61 sivua (A4), joka sivulla on 9 vaihtuvaa kuvaa ja 5 vakiokuvaa. Kansiossa on käytetty PCS-kuvia (Boardmaker-ohjelma). Kansion mukana tulee muistitikku, joka sisältää aineiston yksilöllisiä muokkauksia varten. Tiedostot aukeavat vain Boardmaker-ohjelmalla. Kansiota saatavissa myös A5-kokoisena.

Huom! ALKU-kansio on poistumassa myynnistä. Lisätietoja saat Tikoteekista.
Hinta: 190 € 
Lisätietoja: tikoteekki(at)kvl.fi
Myynti: www.opike.fi

Viesti-sanakansion aukeama

VIESTI-sanakansio

VIESTI-sanakansio on suunniteltu henkilöille, joilla on sananlöytämisen vaikeutta esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön jälkeen tai muistisairauteen liittyen. Kansiota voi käyttää myös puheen ymmärtämisen tukena.

VIESTI-kansiossa on sanoja ja valmiita lauseita luokiteltuina kahdeksaantoista aihepiiriin esimerkiksi ihmiset, paikat, terveys, yhteiskunta, asiointi ja koti. Jokainen aihepiiri sisältää sekä lauseita että sanoja alaluokkiin jaoteltuina.

Kansio on tulostettu vedenkestävälle paperille, johon on helppo kirjoittaa sieltä puuttuvia sanoja lyijykynällä tai mustekynällä. Lyijykynän tekstin voi myös tarvittaessa pyyhkiä pois. VIESTI-sanakansio on tehty kokoon 16,5 x 15cm, jolloin se on helposti mukana kulkeva. Kansion sivut on tallennettu tuotteen oheen tulevalle muistitikulle PowerPoint-tiedostoina.

Hinta:132 €
Myynti:  www.opike.fi
Lisätietoja: tikoteekki(at)kvl.fi

VIESTI-sanakansio löytyy myös Papunetin materiaaleista. Kansion sisältöön voi tutustua Papunetissa, josta voi myös tulostaa sanalistoja. Sisältöä voi muokata PowerPoint-ohjelmassa. Papunetin sivut tulostuvat kokoon A5 eli ne ovat kooltaan suurempia kuin myynnissä olevan valmiiksi kootun VIESTI-sanakansion sivut.
Lisätietoja: papunet.net/materiaalia/viesti-sanakansio

 

POLKU-kommunikointikansio

POLKU-kansio on tarkoitettu käyttäjille, jotka eivät itse pysty osoittamaan kuvia tai sanoja, vaan heille tulee luetella auditiivisesti askeltaen eri vaihtoehtoja. Polkuaskellus on syntynyt puheterapiassa todetusta tarpeesta löytää auditiivinen askellusmalli, jossa keskeinen puheenaihe, asia, ei pääsisi hukkumaan viestin hitaan rakentumisen aikana. Keskeistä mallissa on suuntautuminen ymmärtämiseen orientoitumalla mm. viestin tyyppiin (esim. toteamus vai kysymys) ja aikaan (nykyhetki, mennyt vai tuleva aika). POLKU-kansion avulla asiaa kerrottaessa ei edetä suomen kielen mukaisessa sanajärjestyksessä, vaan aloitetaan pääasiasta täydentäen sitten lausetta. Lopuksi kommunikointikumppani kokoaa valituista sanoista suomenkielisen lauseen.

Hinta: 350€
Lisätietoja: tikoteekki(at)kvl.fi
Myynti: www.opike.fi

Lasten EnsiPOLKU-kommunikointikansio

EnsiPOLKU-kommunikointikansio on tarkoitettu käytettäväksi vaikeasti puhe- ja näkövammaisten lasten kanssa. Kansiossa käytetään auditiivisen askelluksen menetelmää, jossa lapselta aluksi kysytään mihin aiheeseen hänen asiansa liittyy. Yhdestä lapsen tekemästä valinnasta edetään seuraavaan valintaan kansion viestipolkua pitkin. Kansio on jaettu viiteen aihealueeseen: nopea asia, olo, puuha, paikka ja ihminen.
Kansiota käytettäessä voidaan kuuntelemisen ja muistin tukena käyttää kosketuksella tuotettuja viestejä eli haptiiseja.
Askelluksen harjoittelu aloitetaan kansiossa olevan alkeispolku-sivun avulla. Varsinaiset EnsiPOLUN sivut löytyvät kansiosta kahdessa koossa (vaaka A4 ja A5). Kansio sisältää ohjesivut, alkeispolun ja varsinaiset EnsiPOLUN 14 sivua. Lisäksi kaikista haptiiseista on kuvallinen aakkosellinen hakemisto.

Kansion mukana tulee muistitikku, joka sisältää kansion sivut powerpoint-tiedostona yksilöimistä varten. Kansion haptiisit voi myös katsoa videona.

haptiisi videot

EnsiPOLKU-kansion on suunnitellut puheterapeutti Marja Liikanen yhdessä Tikoteekin AAC-asiantuntija Virpi Yiannakoun kanssa. Haptiisien oikeellisuuden on tarkistanut KT, tutkija Riitta Lahtinen.

Huom! Ensi-POLKU-kansiot ovat poistumassa myynnistä, mutta niiden materiaalit löytyvät jatkossa Papunetin sivuilta. Lisätietoja saat Tikoteekista.
Hinta:90 €
Myynti: www.opike.fi
Lisätietoja: virpi.yiannakou(at)kvl.fi, puh. 09-34809313

Aikuisten EnsiPOLKU-kommunikointikansio

Aikuisten EnsiPOLKU-kommunikointikansio on tarkoitettu käytettäväksi vaikeasti puhe- ja näkövammaisten aikuisten kanssa. Kansiossa käytetään auditiivisen askelluksen menetelmää, jossa aluksi kysytään mihin aiheeseen henkilön asia liittyy. Yhdestä tehdystä valinnasta edetään seuraavaan valintaan kansion viestipolkua pitkin. Kansio on jaettu kuuteen aihealueeseen: nopea asia, olo, tekeminen, paikka, tavara tai asia ja ihminen.

Askelluksen harjoittelu aloitetaan kansiossa olevan alkeispolku-sivun avulla. Varsinaiset EnsiPOLUN sivut löytyvät kansiosta kahdessa koossa (vaaka A4 ja A5). Kansio sisältää ohjesivut, alkeispolun ja varsinaiset EnsiPOLUN 11 sivua. Kansion mukana tulee muistitikku, joka sisältää kansion sivut powerpoint-tiedostona yksilöimistä varten.

Aikuisten EnsiPOLKU-kansion on suunnitellut puheterapeutti Marja Liikanen yhdessä Tikoteekin AAC-asiantuntija Virpi Yiannakoun kanssa.

Huom! Ensi-POLKU-kansiot ovat poistumassa myynnistä, mutta niiden materiaalit löytyvät jatkossa Papunetin sivuilta. Lisätietoja saat Tikoteekista.
Hinta: 90 €
Myynti: www.opike.fi
Lisätietoja: virpi.yiannakou(at)kvl.fi, puh. 09-34809313