Tikoteekista voi tilata koulutusta tai konsultaatiota muuan muassa seuraavista aiheista:

  • Vuorovaikutus
  • Kommunikoinnin tukikeinot
  • Tukiviittomat
  • Talking Mats®
  • Kommunikointiohjelmat

Koulutukset on mahdollista järjestää Kehitysvammaliiton tiloissa Leppävaarassa, Espoossa tai tilaajan omissa tiloissa. Osa koulutuksista voidaan järjestää myös webinaarina Teams- tai Zoom-alustalla.

Kysy lisää ja pyydä tarjous: Tikoteekin johtaja Eija Roisko: eija.roisko@kvl.fi p. 040 5903801

Talking Mats® (1 op)

Talking Mats® -menetelmän avulla puhevammainen henkilö voi ilmaista omia mielipiteitään ja näkemyksiään häntä koskevista asioista. Menetelmä myös helpottaa ja jäsentää keskustelua esimerkiksi toimintojen suunnittelussa, tavoitteiden asettelussa, oman päätäntävallan tukemisessa ja palvelusuunnitelman laatimisessa. Keskustelumattoa voidaan käyttää kaiken ikäisten lasten ja aikuisten kanssa, riippumatta siitä, mikä vaikeuttaa heidän kommunikointiaan.

Talking Mats -menetelmä on kehitetty Skotlannissa Stirlingin yliopistossa. Kehitysvammaliiton Tikoteekki vastaa Suomessa koulutuksen toteuttamisesta. Tilauskoulutus sisältää kaksi ½ päivän koulutusta. Niiden välissä osallistujat tekevät välitehtävän, johon kuuluu menetelmän käyttäminen asiakkaan kanssa sekä ennakkovalmistelut ko. tilanteeseen. Koulutus sisältää lisäksi omatoimista kirjalliseen materiaaliin tutustumista.

Lisätietoa menetelmästä Papunetista

Ota yhteyttä ja kysy lisää: johtaja Eija Roisko eija.roisko@kvl.fi, p. 040 590 3801

Vuorovaikutus

Vuorovaikutuskumppanilla on tärkeä rooli vaikeasti kehitysvammaisten, vahvasti autististen ja muistisairaiden kommunikoinnin ja osallisuuden vahvistamisessa. On tärkeää, että ammattilaiset pohtivat omaa tapaansa kohdata ja olla vuorovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa.

Kehitysvammaliiton Tikoteekki on kehittänyt ja tuonut Suomeen erilaisia toimintamalleja ja työkaluja vuorovaikutuksen tutkimiseen ja vahvistamiseen. Nämä Apuvälineenä ihminen -toimintamallit ovat: HYP, Voimauttava vuorovaikutus ja OIVA-vuorovaikutusmalli.

Koulutukset voidaan kohdentaa yksittäiselle työntekijälle, työntekijätiimille tai kerralla isommalle joukolle henkilökuntaa esihenkilöineen.

Lue lisää Apuvälineenä ihminen -toimintamalleista

Ota yhteyttä niin keskustellaan millainen vuorovaikutuskoulutus palvelisi parhaiten teidän toiveitanne: erityisasiantuntija, puheterapeutti Kaisa Martikainen, kaisa.martikainen@kvl.fi, p. 09 3480 9362

Kommunikoinnin tukikeinot

Koulutus perehdyttää työntekijät onnistuneen vuorovaikutuksen periaatteisiin (LOVIT) ja kommunikoinnin perustaan. Lisäksi perehdytään keinoihin, miten kommunikointia voidaan tukea arjessa. Koulutus vahvistaa työntekijöiden taitoja tukea eri tavalla kommunikoivien asiakkaiden vuorovaikutusta niin, että he tulevat kuulluiksi yhteisössään.

Koulutuksen kautta työntekijä saavat uusia näkökulmia ja taitoja vuorovaikutuksen tukemiseen sekä ymmärrystä kommunikointikeinojen käytöstä.

Ota yhteyttä niin keskustellaan millainen koulutus kommunikoinnin tukikeinoista teille sopisi parhaiten: asiantuntija, puheterapeutti Kaisa Laine, kaisa.laine@kvl.fi, p. 09 3480 9315

Tukiviittomat

Koulutuksessa perehdytään tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisiin keskeisiin tukiviittomiin ja niiden käyttöön. Aiheena voi olla esimerkiksi tukiviittomat varhaiskasvatuksessa, -koulussa, työtoiminnassa, palvelukodissa tai asumispalveluissa. Koulutuksessa harjoitellaan arjessa tarvittavia viittomia eikä osallistuminen edellytä aikaisempaa viittomien osaamista. Opeteltavista viittomista jaetaan myös kuvallinen materiaali osallistujille.

Ota yhteyttä niin keskustellaan millainen tukiviittomakoulutus teille sopisi parhaiten:
AAC-asiantuntija Virpi Yiannakou, virpi.yiannakou@kvl.fi, p. 09 3480 9313

Kommunikointiohjelmat

Kommunikointiohjelmakoulutuksissa perehdytään tilaajan toiveiden mukaisesti yksittäisiin kommunikointiohjelmiin ja niiden käyttöön (esimerkiksi ohjelman perusteet, asetukset, komennot, uuden sivun tai käyttäjän luominen, varmuuskopiointi jne.). Koulutamme myös useamman kommunikointiohjelman kokonaisuuksista.

Kommunikointiohjelmakoulutusten aiheina voi olla:

BM7 (Boardmaker 7) kuvanteko-ohjelmana
Kommunikointiohjelma Grid 3 (Windows)
Kommunikointiohjelma Boardmaker 7 (Windows)
Kommunikointiohjelma GoTalk NOW (iPad)
Kommunikointiohjelma Grid for iPad (iPad)

Ota yhteyttä niin keskustellaan millainen kommunikointiohjelmakoulutus teille sopisi parhaiten:
avustavan tietotekniikan asiantuntija Taro Katajisto, taro.katajisto@kvl.fi, p. 09 3480 9250,
AAC-asiantuntija Virpi Yiannakou, virpi.yiannakou@kvl.fi, p. 09 3480 9313