Kaikki Tikoteekin neuvontapajat toteutetaan verkossa etäyhteydellä. Pajat ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.

Boardmaker 7 -neuvontapajat

Onko sinulla uusi Boardmaker 7 -ohjelma ja kaipaat neuvoja sen käytössä? Tule mukaan Boardmaker 7 -pajaan ja kysy mieltäsi askarruttavista toiminnoista.

Neuvontapajassa käydään läpi osallistujien toiveiden mukaisia toimintoja, kuten miten saadaan tuotua Boardmaker 6:lla tehty sivu Boardmaker 7:ään tai miten tuodaan samaan painikkeeseen eli ruutuun kaksi kuvaa. Tervetuloa oppimaan uutta Boardmakerin käytöstä!

Ajat:
ti 24.9.2024 klo 14.30 – 15.30
pe 22.11.2024 klo 9.00 – 10.00
Vetäjä: AAC-asiantuntija Virpi Yiannakou
Hinta: maksuton
Ilmoittautuminen: viim. 17.9.2024 / 15.11.2024, virpi.yiannakou@kvl.fi
Toteutus: Paja toteutetaan Teams-yhteydellä.
Tiedustelut järjestelyistä ja sisällöistä: Virpi Yiannakou, virpi.yiannakou@kvl.fi, p. 0449063715

DialoQ Talk -neuvontapajat

Onko sinulla uusi DialoQ Talk -ohjelma ja kaipaat neuvoja sen käytössä? Tule mukaan maksuttomaan neuvontapajaan ja kysy mieltäsi askarruttavista toiminnoista.

Neuvontapajassa käydään läpi osallistujien toiveiden mukaisia toimintoja, kuten miten tuodaan samaan painikkeeseen eli ruutuun kaksi kuvaa tai miten saadaan muokattua valmiita sisältöjä. Tervetuloa oppimaan uutta DialoQ Talkin käytöstä!

Ajat:
ke 18.9.2024 klo 9–10
ti 12.11.2024  klo 13.00 –14.00
Vetäjä: AAC-asiantuntija Virpi Yiannakou
Hinta: maksuton
Ilmoittautuminen: 11.9.2024 / 5.11.2024 virpi.yiannakou@kvl.fi
Toteutus: Paja toteutetaan Teams-yhteydellä.
Tiedustelut järjestelyistä ja sisällöistä: Virpi Yiannakou, virpi.yiannakou@kvl.fi, p. 0449063715

Grid 3 -neuvontapajat

Onko sinulla Grid 3 -ohjelma ja kaipaat neuvoja sen käytössä? Tule mukaan Grid 3 -pajaan ja kysy mieltäsi askarruttavista toiminnoista.

Neuvontapajassa käydään läpi osallistujien toiveiden mukaisia toimintoja, kuten miten saadaan vaihdettua nimivaste kuvalle. Tervetuloa oppimaan uutta Grid 3:n käytöstä!

Ajat:
ma 16.9.2024 klo 13.00 – 14.00
ma 2.12.2024 klo 9.00 – 10.00
Vetäjä: Avustavan tietotekniikan asiantuntija Taro Katajisto
Hinta: maksuton
Ilmoittautuminen: viim. 9.9.2024 / 25.11.2024, taro.katajisto@kvl.fi
Toteutus: Paja toteutetaan Teams-yhteydellä.
Tiedustelut järjestelyistä ja sisällöistä: Taro Katajisto, taro.katajisto@kvl.fi , p. 0504100350

GoTalkNow-neuvontapajat

Onko sinulla GoTalkNow-ohjelma ja kaipaat neuvoja sen käytössä? Tule mukaan GoTalkNow-pajaan ja kysy mieltäsi askarruttavista toiminnoista.

Neuvontapajassa käydään läpi osallistujien toiveiden mukaisia toimintoja, kuten miten saadaan luotua uusia sivuja GoTalNow-kirjaan. Tervetuloa oppimaan uutta GoTalkNow:n käytöstä!

Ajat:
ma 23.9.2024 klo 13.00 – 14.00
ma 9.12.2024 klo 9.00 – 10.00
Vetäjä: Avustavan tietotekniikan asiantuntija Taro Katajisto
Hinta: maksuton
Ilmoittautuminen: viim. 16.9.2024 / 2.12.2024, taro.katajisto@kvl.fi
Toteutus: Paja toteutetaan Teams-yhteydellä.
Tiedustelut järjestelyistä ja sisällöistä: Taro Katajisto, taro.katajisto@kvl.fi , p. 0504100350

Ohjevideoita Tikotuubissa

Tikotuubi on Tikoteekin YouTube-kanava.

Ohjevideoita DialoQ Talk:n käyttöön

1. SähköSANOMAN esittely
2. Kieliopillisten merkkien käyttäminen
3. DialoQ Talk asetukset ja niiden muokkaaminen
4. Muokkaustilaan siirtyminen
5. Kuvan lisääminen tyhjään painikkeeseen
6. Kuvan poistaminen painikkeesta
7. Valokuvan lisääminen painikkeelle
8. Uuden painikkeen luominen
9. Valmiin kokonaisen viestin lisääminen painikkeelle
10. Näppäimistö ja sen vaihtaminen
11. Painikkeeseen linkki, joka avaa uuden sivun
12. Uuden sivun lisääminen kategoriaan
13. Kamera ja piirtotoiminnon käyttö SähköSANOMASSA
14. Viestitoiminnon käyttö SähköSANOMAN viikkokalenterissa
15. Varmuuskopiointi
16. Painikkeiden piilotus käyttötilanäkymästä
17. Ponnahdus eli popup-sivun kopioiminen

Ohjeita Grid 3 – ohjelmalla rakennetun SähköSANOMAN muokkaamiseen:

1. Tutustu Grid 3-ohjelmalla rakennettuun SähköSANOMAAN ja sen muokkamiseen.
2. SähköSANOMAN esittely
3. Lauseiden muodostaminen ja kieliopillisten merkkien käyttäminen
4. Etsi sana-hakutoiminnon käyttäminen
5. Tärkeät asetukset
6. Päivitysten eli muokkausten suunnittelu
7. Käyttötilasta muokkaustilaan ja takaisin siirtyminen
8. Kuvan lisääminen tyhjään ruutuun
9. Kuvan poistaminen tai korvaaminen uudella kuvalla
10. Kuvan muokkaaminen
11. Valokuvan lisääminen ruutuun
12. Kuvan hakeminen internetistä
13. Henkilöiden lisääminen perhe ja ystävät sivulle
14. Valmiin kokonaisen viestin lisääminen ruutuun
15. Uuden sivun luominen kuulumisiin
16. Varmuuskopiointi
17. Varmuuskopion palauttaminen gridiin
18. Gridin asetukset katseohjaukseen liittyen
19. Katseohjauksen kalibrointi Gridissä

Ohjevideoita Boardmaker 7:n käyttöön:

1. Uuden sivun ja aktiviteetin luominen
2. Boardmaker 6:lla tehdyn sivun tuominen
3. Sivupohjan luominen ja asetuksien määrittäminen
4. Boardmakerin työkalut
5. Painikkeen eli ruudun luominen
6. Painikkeesta ruudukko
7. Painikkeen ulkoasun muokkaaminen
8. Painikkeen poistaminen
9. Symbolin lisääminen painikkeeseen
10. Symbolin vaihtaminen
11. Symbolin poistaminen painikkeesta
12. Kuvan tuominen omista kuvatiedostoista
13. painikkeessa olevan kuvan muokkaaminen
14. Useamman symbolin tuonti samaan painikkeeseen
15. Kahden sanan lisääminen samaan painikkeeseen
16. Tekstisymbolin teko
17. Aktiviteetin eli sivujen tallentaminen
18. Aktiviteetin eli sivujen tulostaminen
19. Tallennetun aktiviteetin avaaminen
20. Sivun kopioiminen toisesta tallennetusta aktiviteetista.

Ohjeita Go Talk NOW -ohjelman käyttöön:

1. GoTalk NOW -kommunikoitiohjelman esittely
2. Uuden sisällön eli kirjan luominen
3. Uuden sivun lisääminen kirjaan
4. sivun asetukset
5. painikkeen muokkaaminen
6. painikkeen toiminnot ja sivun linkitys
7. asetukset
8. näkymäsivu
9. mallisisältö esimerkki

Ohjeita Widgit go -kommunikointiohjelman muokkaamiseen

1. Widgit Go kommunikointiohjelma
2. asetukset
3. sisällön suunnittelu
4. uuden sivun/taulun luominen
5. muokkaustilaan siirtyminen
6. äänen ja tekstin vaihtaminen
7. kuvan/kuvakkeen vaihtaminen
8. ruudun tai taulun poistaminen
9. oman valokuvan lisääminen
10. asetusten muokkaaminen
11. yhdistetyn ruudun erottaminen kahdeksi ruuduksi
12. viestin kuuntelu ja poistaminen
13. toiseen tauluun tai aktiviteettiin linkittäminen
14. taulun tallentaminen
15. näin siirrät taulun paikkaa
16. salasanan asetus
17. rivin tai sarakkeen lisääminen tauluun
18. rivin tai sarakkeen poistaminen taulusta
19. pelkkä teksti ruutuun
20. katso koko asiakirja tai teksti
21. kahden ruudun yhdistäminen

 SDP-ohjelmalla rakennettu SähköSANOMA:

1. Tutustu SähköSANOMAAN ja sen muokkaamiseen (pituus 27:47. Sisältää kaikki alla mainitut videot)
2. SähköSANOMAN esittely
3. Kieliopillisten merkkien käyttäminen
4. Tärkeät asetukset ja niiden muokkaaminen
5. Päivitysten eli muokkauksien suunnittelu
6. Muokkaustilaan siirtyminen
7. Kuvan lisääminen tyhjään ruutuun
8. Kuvan poistaminen tai korvaaminen uudella kuvalla
9. Valokuvan lisääminen ruutuun
10. Useamman kuvan lisääminen kuvatiedostosta
11. Henkilöiden lisääminen perhe ja ystävä sivulle
12. Valmiin kokonaisen viestin lisääminen ruutuun
13. Näppäimistön vaihtaminen
14. Uuden alasivun luominen kategoriaan
15. Omat jutut sivun luominen
16. Ruutuun linkki, joka avaa uuden sivun
17. Varmuuskopiointi
18. Jos SähköSANOMA aukeaa valkoiseen näkymään

Ohjevideoita kommunikointisisältöjen muokkaukseen SDP-ohjelmassa:

1. Miten monistat olemassa olevan ruudun
2. Ruudukon koon muuttaminen
3. Ruudun taustavärin muuttaminen
4. PCS-kuvan vaihtaminen
5. Kuvan poistaminen: kolme eri tapaa poista ruudussa oleva kuva
6. Uuden PCS-kuvan lisääminen
7. Netistä haetun kuvan lisääminen
8. Valokuvan lisääminen
9. Kokonaisen puhutun lauseen vaihtaminen
10. Uuden kokonaisen puhutun lauseen lisääminen
11. Useamman kuvan lisääminen kuvatiedostosta
12. Useamman kuvan lisääminen kuvatiedostosta symbolikirjastoon

Ohjevideoita kommunikointisisältöjen muokkaukseen C5-ohjelmassa:

1. Painikkeen eli ruudun tekeminen
2. Painikkeen eli ruudun koon muuttaminen
3. Painikkeesta eli ruudusta ruudukko
4. Useamman painikkeen eli ruudun aktivointi ja muokkaaminen
5. Painikkeen eli ruudun taustavärin muuttaminen
6. Kuvan tuominen painikkeeseen eli ruutuun
7. Kuvan ja tekstin poistaminen
8. Valokuvan tuominen painikkeeseen eli ruutuun
9. Linkityksen tekeminen
10. Linkityksen tekeminen TAIKE-taulustossa
11. Valmiin viestin lisääminen
12. Linkityksen havainnollistaminen
13. Palauteäänet eli vihjeäänet päälle tai pois
14. Valmiin sivun päivittäminen ajotilassa
15. ominaisuuksien muokkaaminen
16. kirjaintaulun vaihtaminen TAIKESSA
17. kirjaintaulun vaihtaminen SähköSANOMASSA
18. kahden kuvan yhdistäminen samaan ruutuun

Ohjevideoita Boardmaker 6:n käyttöön:

1. Boardmakerin työkalut
2. Symbolihaun työkalut
3. Lomakkeen koon ja tulostusasetusten määrittäminen
4. Ruudun luominen
5. Ruudusta ruudukko
6. Ruutujen ulkoasun muokkaaminen
7. PCS-kuvan lisääminen
8. PCS-kuvan vaihtaminen
9. Kuvan poistaminen
10. Kuvan tuominen ohjelman ulkopuolelta
11. Ruudussa olevan kuvan muokkaaminen
12. Kahden kuvan tuominen samaan ruutuun
13. Lomakkeen tallentaminen
14. Tallennetun lomakkeen avaaminen
15. Uusien symbolien tuominen symbolihakuun (niin yksittäisen kuin useamman kerralla)